Lezing op 19 januari in het Koptisch klooster in Lievelde

Graag nodigen wij u uit voor de lezing over de reis van de Heilige Familie in Egypte, op zaterdagmiddag 19 januari 2019 in het Koptisch Orthodox Klooster te Lievelde.

Deze lezing gaat over de reis van de Heilige Familie in Egypte. In het evangelie van Mattheüs wordt vermeld dat de Heilige Familie naar Egypte vluchtte omdat koning Herodes het Kind Jezus wilde doden en nadat Herodes gestorven was, keerde de heilige familie weer naar Israël terug. Wat is er in de tussenliggende periode van waarschijnlijk 3 ½ jaar gebeurd? De plaatsen in Egypte waar Jozef, Maria en Jezus verbleven zijn bijzondere bedevaartplaatsen geworden en spelen een belangrijke rol in de geloofstraditie van de Koptische christenen van Egypte.

De lezing wordt gegeven door Clara Ten Hacken. Clara is geboren in Delft, opgegroeid in Haarlem en heeft gestudeerd in Amsterdam en Leiden. Zij is Rooms-katholiek. In 2015 is zij gepromoveerd in de Kopto-Arabische taal en cultuur. Haar onderzoek betreft de middeleeuwse manuscripten die het levensverhaal vertellen van een Koptische heilige die de kerk van H. Gabriël heeft gebouwd in het klooster van Naqlun in de Fayyum in Egypte.

Waar:
Klooster van Heilige Maria en Theodoros pi-anatolis, Kloosterstraat 5, 7137 MZ Lievelde
Wanneer:
Zaterdag 19 januari van 14:00 tot 16:00 uur. Na de lezing is er ruimte voor een informele samenkomst
Aanmelding:
Per e-mail via koptischkloosterlievelde@gmail.com

14-03-2019

Kruisweg HaZiMa in de open lucht 2019
Lees meer >>
13-03-2019

Zondag 5 mei opening van het Bedevaartseizoen
Lees meer >>
12-03-2019

Mee naar de Chrismamis op 17 april?
Lees meer >>
11-03-2019

11 april: Paas-epos door Stephan Boonzaaijer
Lees meer >>
07-03-2019

Vastenbrief 2019 van Kardinaal Eijk
Lees meer >>
01-03-2019

Kom je ook eten? Sobere maaltijden in Neede
Lees meer >>
01-03-2019

24 Uur voor de Heer (29-30 maart)
Lees meer >>
01-03-2019

Je ziet Hem niet, want Hij is doorzichtig
Lees meer >>
01-03-2019

Nieuws van het parochiebestuur n.a.v. de bestuursvergadering van 13 februari 2019
Lees meer >>
27-02-2019

Tienerkamp voor jongeren van 12 t/m 16 jaar
Lees meer >>
20-02-2019

20 maart: goed leven in gejaagde tijden volgens paus Franciscus
Lees meer >>
14-02-2019

Oecumenisch avondgebed in de Veertigdagentijd
Lees meer >>
01-02-2019

Nieuws van het bestuur n.a.v. de bestuursvergadering van 9 januari 2019
Lees meer >>
01-02-2019

Verslag bijeenkomst geloofsgemeenschap Ceacilia Neede op 14 januari
Lees meer >>
10-01-2019

Vastenactie project 2019: Waterputten in Romik Eritrea
Lees meer >>