Avond met Leo Fijen over afscheid nemen en rouwen

Op maandag 29 oktober, een paar dagen voor Allerzielen – de dag dat de dierbare overledenen worden herdacht –, sprak op uitnodiging van de commissie Ontmoeting & Inspiratie van de St. Paulusparochie journalist, uitgever en tv-presentator Leo Fijen in de katholieke Mattheuskerk in Eibergen over het belang van goed afscheid nemen.

Ruim 100 belangAtellenden hadden de weg naar de Mattheuskerk gevonden. Vrijwilligers van de geloofsgemeenschap Eibergen ontvingen ons gastvrij met koffie en thee en trakteerden ons in de pauze op een glaasje wijn of fris.
We luisterden met ingehouden adem naar zijn boeiende inleiding. Het was een belevenis te mogen luisteren naar zijn verhalen. Aan de hand van vele voorbeelden vertelde hij wat helpt om goed afscheid te nemen. Als je bewust de tijd kunt nemen voor het laatste afscheid zijn dat momenten die je troost geven door de dood heen. Veel van zijn voorbeelden hadden betrekking op het sterven van zijn beide ouders en over de troost die hij daarbij nog elke dag ervaart. Centraal in de rouw is het begrip tijd: neem de tijd om er voor de stervende te zijn, neem de tijd tussen het sterven en het afscheid, neem de tijd om op te schrijven wat er gebeurt, neem de tijd voor rituelen, neem de tijd voor tekens die je door de dood heen worden gegeven, neem de tijd om betekenis te geven aan alles wat er na de dood op je pad komt, neem de tijd om te bidden, neem de tijd voor je eigen machteloosheid, neem de tijd voor kleine religieuze symbolen.
We gingen gesterkt door zijn inspirerende woorden weer naar huis. Zijn woorden zullen nog lang naklinken.

 14-03-2019

Kruisweg HaZiMa in de open lucht 2019
Lees meer >>
13-03-2019

Zondag 5 mei opening van het Bedevaartseizoen
Lees meer >>
12-03-2019

Mee naar de Chrismamis op 17 april?
Lees meer >>
11-03-2019

11 april: Paas-epos door Stephan Boonzaaijer
Lees meer >>
07-03-2019

Vastenbrief 2019 van Kardinaal Eijk
Lees meer >>
01-03-2019

Kom je ook eten? Sobere maaltijden in Neede
Lees meer >>
01-03-2019

24 Uur voor de Heer (29-30 maart)
Lees meer >>
01-03-2019

Je ziet Hem niet, want Hij is doorzichtig
Lees meer >>
01-03-2019

Nieuws van het parochiebestuur n.a.v. de bestuursvergadering van 13 februari 2019
Lees meer >>
27-02-2019

Tienerkamp voor jongeren van 12 t/m 16 jaar
Lees meer >>
20-02-2019

20 maart: goed leven in gejaagde tijden volgens paus Franciscus
Lees meer >>
14-02-2019

Oecumenisch avondgebed in de Veertigdagentijd
Lees meer >>
01-02-2019

Nieuws van het bestuur n.a.v. de bestuursvergadering van 9 januari 2019
Lees meer >>
01-02-2019

Verslag bijeenkomst geloofsgemeenschap Ceacilia Neede op 14 januari
Lees meer >>
10-01-2019

Vastenactie project 2019: Waterputten in Romik Eritrea
Lees meer >>