Toekomst van de kerk - Vormselvoorbereiding

Toekomst van de kerk

Iemand roept mij
samen met anderen
voor een betere wereld
die begint bij mezelf
en die de moeite loont
omdat God het beloofd heeft
en ik daarin geloof.

Vormselviering Paulusparochie
In onze Paulusparochie bereiden bijna 30 kinderen zich voor op het H. Vormsel.
Het project wat hierbij gebruikt word heet “Vormselkracht”.
Hierin zit het woord “Vormen”.
De kinderen laten zich in de voorbereidingstijd vormen door na te denken over vragen:
Wat betekent geloof in mijn eigen leven?
Welke bouwstenen van liefde, vergeving, doorzettingsvermogen, volharding, zorg voor anderen, etc. kan ik hier voor inzetten?
Deze bouwstenen hebben de vormelingen ook zichtbaar gemaakt in de versierde dozen die vóór in de kerken zijn geplaatst. Deze “stenen” vormen tijdens de Vormselviering een prachtig bouwwerk dat vertrouwen en kracht voor de toekomst uitstraalt.
De vormelingen dragen op deze wijze hun steentje bij aan onze kerk.
Dit voorbereidingstraject op het Heilig Vormsel gaan ze niet alleen. Ook de ouders worden nadrukkelijk bij deze voorbereiding betrokken.
Tijdens deze voorbereiding stellen we het leven van Jezus centraal door samen een film te kijken over het leven van Jezus, gezien door de ogen van een kind.
Het is belangrijk dat kinderen ook thuis een bedding ervaren waarin geloven een plaatsje heeft. Daarnaast is er ruimte voor persoonlijke vragen en maken we het ook gezellig door samen met de kinderen uit de St. Ludger ontmoetingen te organiseren. Ook hebben de kinderen gesprekken gevoerd met vrijwilligers uit de beide parochies om te ontdekken wat hun motivatie/intenties zijn om dit voor de kerk te doen vanuit hun geloof.  De kinderen ervaren op deze manier dat ze deel uit maken en kiezen voor een geloofsgemeenschap waarin iedereen waardevol en onmisbaar is omdat iedereen gelovig zijn steentje bijdraagt.
Ouders hebben ook de waarde die zij aan hun kinderen willen doorgeven op deze stenen vermeld.

De kinderen en de werkgroep willen u van harte uitnodigen om aanwezig te zijn bij de Vormselviering van zaterdag 24 november 19.00u. te Groenlo.

Vormselwerkgroep St. Paulus

14-03-2019

Kruisweg HaZiMa in de open lucht 2019
Lees meer >>
13-03-2019

Zondag 5 mei opening van het Bedevaartseizoen
Lees meer >>
12-03-2019

Mee naar de Chrismamis op 17 april?
Lees meer >>
11-03-2019

11 april: Paas-epos door Stephan Boonzaaijer
Lees meer >>
07-03-2019

Vastenbrief 2019 van Kardinaal Eijk
Lees meer >>
01-03-2019

Kom je ook eten? Sobere maaltijden in Neede
Lees meer >>
01-03-2019

24 Uur voor de Heer (29-30 maart)
Lees meer >>
01-03-2019

Je ziet Hem niet, want Hij is doorzichtig
Lees meer >>
01-03-2019

Nieuws van het parochiebestuur n.a.v. de bestuursvergadering van 13 februari 2019
Lees meer >>
27-02-2019

Tienerkamp voor jongeren van 12 t/m 16 jaar
Lees meer >>
20-02-2019

20 maart: goed leven in gejaagde tijden volgens paus Franciscus
Lees meer >>
14-02-2019

Oecumenisch avondgebed in de Veertigdagentijd
Lees meer >>
01-02-2019

Nieuws van het bestuur n.a.v. de bestuursvergadering van 9 januari 2019
Lees meer >>
01-02-2019

Verslag bijeenkomst geloofsgemeenschap Ceacilia Neede op 14 januari
Lees meer >>
10-01-2019

Vastenactie project 2019: Waterputten in Romik Eritrea
Lees meer >>