Toekomst van de kerk - Vormselvoorbereiding

Toekomst van de kerk

Iemand roept mij
samen met anderen
voor een betere wereld
die begint bij mezelf
en die de moeite loont
omdat God het beloofd heeft
en ik daarin geloof.

Vormselviering Paulusparochie
In onze Paulusparochie bereiden bijna 30 kinderen zich voor op het H. Vormsel.
Het project wat hierbij gebruikt word heet “Vormselkracht”.
Hierin zit het woord “Vormen”.
De kinderen laten zich in de voorbereidingstijd vormen door na te denken over vragen:
Wat betekent geloof in mijn eigen leven?
Welke bouwstenen van liefde, vergeving, doorzettingsvermogen, volharding, zorg voor anderen, etc. kan ik hier voor inzetten?
Deze bouwstenen hebben de vormelingen ook zichtbaar gemaakt in de versierde dozen die vóór in de kerken zijn geplaatst. Deze “stenen” vormen tijdens de Vormselviering een prachtig bouwwerk dat vertrouwen en kracht voor de toekomst uitstraalt.
De vormelingen dragen op deze wijze hun steentje bij aan onze kerk.
Dit voorbereidingstraject op het Heilig Vormsel gaan ze niet alleen. Ook de ouders worden nadrukkelijk bij deze voorbereiding betrokken.
Tijdens deze voorbereiding stellen we het leven van Jezus centraal door samen een film te kijken over het leven van Jezus, gezien door de ogen van een kind.
Het is belangrijk dat kinderen ook thuis een bedding ervaren waarin geloven een plaatsje heeft. Daarnaast is er ruimte voor persoonlijke vragen en maken we het ook gezellig door samen met de kinderen uit de St. Ludger ontmoetingen te organiseren. Ook hebben de kinderen gesprekken gevoerd met vrijwilligers uit de beide parochies om te ontdekken wat hun motivatie/intenties zijn om dit voor de kerk te doen vanuit hun geloof.  De kinderen ervaren op deze manier dat ze deel uit maken en kiezen voor een geloofsgemeenschap waarin iedereen waardevol en onmisbaar is omdat iedereen gelovig zijn steentje bijdraagt.
Ouders hebben ook de waarde die zij aan hun kinderen willen doorgeven op deze stenen vermeld.

De kinderen en de werkgroep willen u van harte uitnodigen om aanwezig te zijn bij de Vormselviering van zaterdag 24 november 19.00u. te Groenlo.

Vormselwerkgroep St. Paulus

12-01-2019

12 februari: En i’j geleuft dat?! Wat geloven we eigenlijk?
Lees meer >>
10-01-2019

Vastenactie project 2019: Waterputten in Romik Eritrea
Lees meer >>
02-01-2019

Maria Lichtmis op zaterdag 2 februari in Groenlo
Lees meer >>
01-01-2019

Nieuws van het parochiebestuur n.a.v. de bestuursvergadering van 3 december 2018
Lees meer >>
01-01-2019

Reis naar Israël in september 2019
Lees meer >>
01-01-2019

Gezocht: enthousiaste zangers (v/m) voor het Passie koor van de Paulusparochie
Lees meer >>
01-01-2019

Lokaal geloven en nieuwe initiatieven
Lees meer >>
21-12-2018

Pastorale column december/januari van pastoor De Jong
Lees meer >>