Nieuws van het parochiebestuur n.a.v. de bestuursvergadering van 13 september 2018 en extra overleg 20 september 2018

Nieuws van het bestuur n.a.v. de bestuursvergadering van 13 september 2018 en extra overleg 20 september 2018

Pastoraal Team
• Het Pastorale Beleidsplan is klaar.

Bestuur
• Bestuurssamenstelling: er zijn helaas geen ontwikkelingen.
Een brainstormbijeenkomst hierover staat gepland voor 29 september 2018.
• Het bestuur is bezig het Bestuurlijke Beleidsplan vast te stellen.
Het bestuur gaat zich t.z.t. zich nog beraden op welke wijze de jaarlijkse Paulusdag een vervolg krijgt.
• In het kader van de wet op de Privacy (AVG) wordt bekeken of de samenwerkingsovereenkomsten met digitale datadienstverleners voldoen: loopt.
• Er zijn 2 Willibrord-onderscheidingen aangevraagd die binnenkort worden uitgereikt.
• Voor nieuwe vrijwilligers die met kinderen werken is zoals voorgeschreven een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) aangevraagd.
• De organisatie voor de Passie 2019 is gestart. De Passie-organisatie komt nog met plannen over de uitvoering.

Locaties
• Rietmolen: het is nog niet gelukt om een afspraak te maken met de locatieraad om een aantal zaken die daar spelen te bespreken.
• Neede: de locatieraad heeft op 8 oktober een bijeenkomst voor de parochianen in Neede belegd om van gedachten te wisselen over de uitdagingen waarvoor ze zich gesteld zien staan.

Personeel
• De aanstelling van een nieuwe organist voor het koor Rietmolen is rond.

Samenwerking met Paulus- en Ludgerbestuur
• Op 18 september is er een overleg met de bestuurscommissie gepland.

6. Centraal Secretariaat
• Op 5 september is er een secretariatenoverleg geweest met alle secretariaten van beide parochies. Dit was een zinvolle bijeenkomst.

Financiën
• Het format voor de begroting van 2019 is binnen. Het bestuur geeft de algemene kosten aan waarna elke locaties gevraagd wordt om hun begrotingswensen aan te leveren. De locaties moeten hun deel aanleveren vóór 1-11-2018.
• Op 23-10-2018 is het halfjaarlijkse overleg van Locatievoorzitters en Budgethouders met het Bestuur.
• Invoering nieuwe automatisering parochies (NAP): op 25 september gaan diverse betrokkenen namens onze parochie naar Zwolle voor een informatiebijeenkomst.

Gebouwen
• Eibergen:
o Diverse bomen rondom de kerk en pastorie hebben groot onderhoud nodig. Hiervoor is toestemming verleend.
• Groenlo:
o Geluidsinstallatie basiliek: is sterk verbeterd. Er moet nog her en der wat bijgesteld worden.
o De Bron: de stormschade wordt spoedig hersteld. Afrekening van netwerkkosten loopt nog.
o De klokken in de toren vereisen een reparatie. Gezien het gewicht ervan moet dit professioneel uitbesteed worden.
• Rietmolen:
o De klokkenstoel in de toren is slechter dan verwacht. Reparatie is goedgekeurd.
o Het licht en geluid in de kerk is besproken inclusief advies hoe verder te gaan.
• Beltrum
o Er heeft een mooi artikel in de krant gestaan over de restauratie van de muurschilderingen.
o De huidige huurder van de pastorie vertrekt binnenkort. Er is contact met een mogelijke nieuwe huurder.
o De klepel van de kerkklokken moeten gerepareerd worden. Reparatie daarvan is goedgekeurd.
o De grond onder een speeltuin is van de parochie. Er moet een nieuw contract komen om aansprakelijkheid uit te sluiten.
• Lievelde:
o Er wordt een machtiging aangevraagd bij het Bisdom om de sacristie bij de tijd te brengen.
o De reparatie van voegwerk is goedgekeurd.

Volgende vergadering
• De volgende vergadering van het parochiebestuur is op 20 november 2018.

20-02-2019

20 maart: goed leven in gejaagde tijden volgens paus Franciscus
Lees meer >>
20-02-2019

Aswoensdag - Askruisje
Lees meer >>
14-02-2019

Oecumenisch avondgebed in de Veertigdagentijd
Lees meer >>
07-02-2019

Na tien jaar een nieuwe reis naar Israel
Lees meer >>
04-02-2019

Koor Kumbayah bestaat 50 jaar!
Lees meer >>
01-02-2019

Presentatieviering Eerste Communie
Lees meer >>
01-02-2019

1 maart: Informatieavond Parochiereis naar Rome 2019
Lees meer >>
01-02-2019

Nieuws van het bestuur n.a.v. de bestuursvergadering van 9 januari 2019
Lees meer >>
01-02-2019

Verslag bijeenkomst geloofsgemeenschap Ceacilia Neede op 14 januari
Lees meer >>
30-01-2019

Uitvaartbeleid
Lees meer >>
29-01-2019

Kinderen en ouders kijken film in Beltrum
Lees meer >>
28-01-2019

Actie Kerkbalans 2019
Lees meer >>
23-01-2019

Problemen met de email van de St. Paulusparochie
Lees meer >>
10-01-2019

Vastenactie project 2019: Waterputten in Romik Eritrea
Lees meer >>
01-01-2019

Reis naar Israƫl in september 2019
Lees meer >>
01-01-2019

Gezocht: enthousiaste zangers (v/m) voor het Passie koor van de Paulusparochie
Lees meer >>
01-01-2019

Lokaal geloven en nieuwe initiatieven
Lees meer >>