Werelmissiemaand 2018: Ethiopie

Extra collecte 20-21 oktober

 

Missio maakt plaatselijke kerken in de Derde Wereld sterk om zelf hun missie uit te voeren.

In de Wereldmissiemaand oktober steunt Missio in het bijzonder twee projecten in Ethiopië.

De campagne heeft als motto: ‘God is ons een toevlucht en een sterkte’.

Deze zin uit Psalm 46 is een bron van kracht voor christenen wereldwijd, in Ethiopië en in Nederland.

Ethiopië heeft een rijke cultuur, maar is nog steeds één van de armste landen ter wereld. Het is grotendeels afhankelijk van de landbouw. De Rooms-Katholieke Kerk is er, ondanks haar kleine omvang van 0,7 procent van de bevolking, zeer actief. Zij zet zich in voor scholing, zorg voor de armen en hulp aan vluchtelingen.

 

Project 1: Steun voor koffieboeren. Ethiopië is de grootste koffieproducent van Afrika. In de regio Kaffa zijn de Menjas afhankelijk van de koffieverbouw. Deze bevolkingsgroep is erg klein, arm en wordt gediscrimineerd. Vanuit hun gemeenschap in Wush Wush proberen de Kleine Zusters van Jezus de situatie van de Menjas te verbeteren. De zusters, onder leiding van zuster Kidist, hebben al veel bereikt, zoals kleine projecten waarmee de mensen een inkomen kunnen verdienen. Ook is er een kleuterschool in Wush Wush. Voor onderwijs na de basisschool ontbreekt het geld.

 

Project 2: Opvang vluchtelingen. Ethiopië neemt na Oeganda het grootste aantal vluchtelingen op, ongeveer 900.000 mensen. In Gambella wonen vooral mensen uit Zuid-Soedan, gevlucht voor de oorlog. De priesters, zusters en catechisten die hier leven, gaan naar de vluchtelingenkampen, delen het armoedige leven en bemiddelen tussen vijandige etnische groepen.

 

Oktober is Wereldmissiemaand.

 

In het weekend van 20 en 21 oktober wordt Missiezondag gevierd en wordt in de R.K. Kerk wereldwijd gecollecteerd voor het pastorale werk van parochies in de Derde Wereld en dit jaar dus met name voor parochies in Ethiopië. Zie voor meer informatie:  www.missio.nl.

 

In onze St. Paulusparochie wordt in de weekendvieringen van 20 en 21 oktober een extra collecte gehouden om bovengenoemde projecten te steunen. Helpt u mee met uw bijdrage?

Overmaken kan ook: IBAN NL 65 INGB0000001566 t.n.v. Missio, ’s-Gravenhage.

 

20-02-2019

20 maart: goed leven in gejaagde tijden volgens paus Franciscus
Lees meer >>
20-02-2019

Aswoensdag - Askruisje
Lees meer >>
14-02-2019

Oecumenisch avondgebed in de Veertigdagentijd
Lees meer >>
07-02-2019

Na tien jaar een nieuwe reis naar Israel
Lees meer >>
04-02-2019

Koor Kumbayah bestaat 50 jaar!
Lees meer >>
01-02-2019

Presentatieviering Eerste Communie
Lees meer >>
01-02-2019

1 maart: Informatieavond Parochiereis naar Rome 2019
Lees meer >>
01-02-2019

Nieuws van het bestuur n.a.v. de bestuursvergadering van 9 januari 2019
Lees meer >>
01-02-2019

Verslag bijeenkomst geloofsgemeenschap Ceacilia Neede op 14 januari
Lees meer >>
30-01-2019

Uitvaartbeleid
Lees meer >>
29-01-2019

Kinderen en ouders kijken film in Beltrum
Lees meer >>
28-01-2019

Actie Kerkbalans 2019
Lees meer >>
23-01-2019

Problemen met de email van de St. Paulusparochie
Lees meer >>
10-01-2019

Vastenactie project 2019: Waterputten in Romik Eritrea
Lees meer >>
01-01-2019

Reis naar Israƫl in september 2019
Lees meer >>
01-01-2019

Gezocht: enthousiaste zangers (v/m) voor het Passie koor van de Paulusparochie
Lees meer >>
01-01-2019

Lokaal geloven en nieuwe initiatieven
Lees meer >>