Werelmissiemaand 2018: Ethiopie

Extra collecte 20-21 oktober

 

Missio maakt plaatselijke kerken in de Derde Wereld sterk om zelf hun missie uit te voeren.

In de Wereldmissiemaand oktober steunt Missio in het bijzonder twee projecten in Ethiopië.

De campagne heeft als motto: ‘God is ons een toevlucht en een sterkte’.

Deze zin uit Psalm 46 is een bron van kracht voor christenen wereldwijd, in Ethiopië en in Nederland.

Ethiopië heeft een rijke cultuur, maar is nog steeds één van de armste landen ter wereld. Het is grotendeels afhankelijk van de landbouw. De Rooms-Katholieke Kerk is er, ondanks haar kleine omvang van 0,7 procent van de bevolking, zeer actief. Zij zet zich in voor scholing, zorg voor de armen en hulp aan vluchtelingen.

 

Project 1: Steun voor koffieboeren. Ethiopië is de grootste koffieproducent van Afrika. In de regio Kaffa zijn de Menjas afhankelijk van de koffieverbouw. Deze bevolkingsgroep is erg klein, arm en wordt gediscrimineerd. Vanuit hun gemeenschap in Wush Wush proberen de Kleine Zusters van Jezus de situatie van de Menjas te verbeteren. De zusters, onder leiding van zuster Kidist, hebben al veel bereikt, zoals kleine projecten waarmee de mensen een inkomen kunnen verdienen. Ook is er een kleuterschool in Wush Wush. Voor onderwijs na de basisschool ontbreekt het geld.

 

Project 2: Opvang vluchtelingen. Ethiopië neemt na Oeganda het grootste aantal vluchtelingen op, ongeveer 900.000 mensen. In Gambella wonen vooral mensen uit Zuid-Soedan, gevlucht voor de oorlog. De priesters, zusters en catechisten die hier leven, gaan naar de vluchtelingenkampen, delen het armoedige leven en bemiddelen tussen vijandige etnische groepen.

 

Oktober is Wereldmissiemaand.

 

In het weekend van 20 en 21 oktober wordt Missiezondag gevierd en wordt in de R.K. Kerk wereldwijd gecollecteerd voor het pastorale werk van parochies in de Derde Wereld en dit jaar dus met name voor parochies in Ethiopië. Zie voor meer informatie:  www.missio.nl.

 

In onze St. Paulusparochie wordt in de weekendvieringen van 20 en 21 oktober een extra collecte gehouden om bovengenoemde projecten te steunen. Helpt u mee met uw bijdrage?

Overmaken kan ook: IBAN NL 65 INGB0000001566 t.n.v. Missio, ’s-Gravenhage.

 

11-10-2018

Bedevaart, Haalksbergse Processie naar Kevelaer op 1 november 2018
Lees meer >>
08-10-2018

Cursus Kunst van Henri Matisse
Lees meer >>
08-10-2018

Paulus Gregoriaans koor zingt in Beltrum
Lees meer >>
03-10-2018

St. Maarten, eieractie 10 en 11 november 2018
Lees meer >>
03-10-2018

Adventsactie 2018: kwetsbare vrouwen uit Burkina Faso
Lees meer >>
01-10-2018

Najaarsactie Sams kledingactie
Lees meer >>
01-10-2018

Terugblik op ontmoeting met de Moslimgemeenschap op 20 september in Groenlo
Lees meer >>
01-10-2018

Leo Fijen spreekt over rouwen in Eibergen op 29 oktober
Lees meer >>
01-10-2018

10e jaar Taize-vieringen in Groenlo
Lees meer >>
01-10-2018

Nieuws van het parochiebestuur n.a.v. de bestuursvergadering van 13 september 2018 en extra overleg 20 september 2018
Lees meer >>
01-10-2018

Kevelaerslof op 7 oktober in Haaksbergen
Lees meer >>
01-10-2018

Pastorale column oktober van pastor Den Hartog
Lees meer >>
29-09-2018

Kerstactie Kerken Berkelland: nog steeds niet overbodig
Lees meer >>
26-09-2018

Werelmissiemaand 2018: Ethiopie
Lees meer >>
26-09-2018

Afsluitende bedevaart naar Kevelaer op 1 november
Lees meer >>
26-09-2018

Terugblik bedevaart Kevelaer op 8 september
Lees meer >>
25-09-2018

Heeft u een luisterend oor?
Lees meer >>
24-09-2018

Heilige Gerardus Majella Bedevaart Overdinkel 21 oktober
Lees meer >>
10-09-2018

Oktobermaand - rozenkransmaand
Lees meer >>
14-12-2017

Verenigd in gebed voor de vrede
Lees meer >>