Nieuws van het parochiebestuur n.a.v. de bestuursvergadering van 14 augustus 2018

Hieronder een overzicht van punten die tijdens de bestuursvergadering van 14 augustus 2018 ter tafel kwamen.


Pastoraal Team
• Het concept Pastorale Beleidsplan is klaar. Nu moet het bestuur de bestuurlijke paragraaf nog aanvullen. Doel is om het complete plan op de Paulusavond in oktober te presenteren.
• De taakverdeling binnen het pastorale team is rond.

Bestuur
• Bestuurssamenstelling: er zijn geen ontwikkelingen die nu al vermeld kunnen worden.
Het geplande extra overleg voorzien voor eind juli over dit thema heeft (nog) niet plaats gevonden.
• De zevende St. Paulusdag op 24 juni 2018 in Eibergen is goed verlopen. Daarmee is de cyclus rond. Het bestuur gaat zich beraden op welke wijze dit opvolging moet krijgen.
• In het kader van de wet op de Privacy (AVG) wordt bekeken of de samenwerkingsovereen-komsten met digitale datadienstverleners voldoen.

Locaties
• Het bestuur is bezig een afspraak te maken met de locatieraad Rietmolen om een aantal zaken die daar spelen te bespreken.

Personeel
• Carla Roetgerink is 12,5 jaar pastoraal werker. Het bestuur heeft haar verrast met een bos bloemen.
• De aanstelling van een nieuwe organist voor het koor Rietmolen is nog niet rond.

Samenwerking met Paulus- en Ludgerbestuur
• Het geplande overleg van de bestuurscommissie is niet doorgegaan. Er wordt naar een nieuwe datum gezocht.

Financiën
• De BRIM-regeling is een subsidieregeling die voor 6 jaar aangevraagd kan worden voor 50% van de kosten voor groot onderhoud aan kerkgebouwen. Die onderhoudsinvesteringen moeten wel aantoonbaar gemaakt zijn. Dit laatste loopt nog niet optimaal in enkele locaties waarvoor dit aangevraagd is.
• De investeringsbegroting wordt doorgenomen. Voor een aantal zaken die nog niet goedgekeurd zijn door het Bisdom moet te zijner tijd een machtiging worden aangevraagd.

Gebouwen
• Groenlo:
Geluidsinstallatie basiliek: is gerealiseerd. Iedereen kan de verbetering zelf komen beluisteren.

Volgende vergadering
• De volgende vergadering van het parochiebestuur is op 2 oktober 2018.

 

18-04-2019

Een groet van de aartsbisschop - Paastriduum 2019
Lees meer >>
15-04-2019

15 mei: een bijzondere rondleiding in de Calixtusbasiliek
Lees meer >>
04-04-2019

Oecumenische Hemelvaart op 30 mei 2019
Lees meer >>
03-04-2019

"Zindag" aan de Berkel
Lees meer >>
01-04-2019

Terugblik op lezing voor dr. Anton ten Klooster in Rietmolen
Lees meer >>
01-04-2019

Boete en verzoening met Pasen
Lees meer >>
01-04-2019

Zondag Goddelijke Barmhartigheid: 28 april in Groenlo
Lees meer >>
25-03-2019

Programma 24 uur voor de Heer
Lees meer >>
25-03-2019

De viering van het Paastriduum in het Eucharistisch Centrum
Lees meer >>
13-03-2019

Zondag 5 mei opening van het Bedevaartseizoen
Lees meer >>
01-03-2019

Je ziet Hem niet, want Hij is doorzichtig
Lees meer >>
01-03-2019

Nieuws van het parochiebestuur n.a.v. de bestuursvergadering van 13 februari 2019
Lees meer >>