Nieuws van het parochiebestuur n.a.v. de bestuursvergadering van 14 augustus 2018

Hieronder een overzicht van punten die tijdens de bestuursvergadering van 14 augustus 2018 ter tafel kwamen.


Pastoraal Team
• Het concept Pastorale Beleidsplan is klaar. Nu moet het bestuur de bestuurlijke paragraaf nog aanvullen. Doel is om het complete plan op de Paulusavond in oktober te presenteren.
• De taakverdeling binnen het pastorale team is rond.

Bestuur
• Bestuurssamenstelling: er zijn geen ontwikkelingen die nu al vermeld kunnen worden.
Het geplande extra overleg voorzien voor eind juli over dit thema heeft (nog) niet plaats gevonden.
• De zevende St. Paulusdag op 24 juni 2018 in Eibergen is goed verlopen. Daarmee is de cyclus rond. Het bestuur gaat zich beraden op welke wijze dit opvolging moet krijgen.
• In het kader van de wet op de Privacy (AVG) wordt bekeken of de samenwerkingsovereen-komsten met digitale datadienstverleners voldoen.

Locaties
• Het bestuur is bezig een afspraak te maken met de locatieraad Rietmolen om een aantal zaken die daar spelen te bespreken.

Personeel
• Carla Roetgerink is 12,5 jaar pastoraal werker. Het bestuur heeft haar verrast met een bos bloemen.
• De aanstelling van een nieuwe organist voor het koor Rietmolen is nog niet rond.

Samenwerking met Paulus- en Ludgerbestuur
• Het geplande overleg van de bestuurscommissie is niet doorgegaan. Er wordt naar een nieuwe datum gezocht.

Financiën
• De BRIM-regeling is een subsidieregeling die voor 6 jaar aangevraagd kan worden voor 50% van de kosten voor groot onderhoud aan kerkgebouwen. Die onderhoudsinvesteringen moeten wel aantoonbaar gemaakt zijn. Dit laatste loopt nog niet optimaal in enkele locaties waarvoor dit aangevraagd is.
• De investeringsbegroting wordt doorgenomen. Voor een aantal zaken die nog niet goedgekeurd zijn door het Bisdom moet te zijner tijd een machtiging worden aangevraagd.

Gebouwen
• Groenlo:
Geluidsinstallatie basiliek: is gerealiseerd. Iedereen kan de verbetering zelf komen beluisteren.

Volgende vergadering
• De volgende vergadering van het parochiebestuur is op 2 oktober 2018.

 

25-09-2018

Heeft u een luisterend oor?
Lees meer >>
24-09-2018

Heilige Gerardus Majella Bedevaart Overdinkel 21 oktober
Lees meer >>
18-09-2018

Gelderse bedevaart O.L.V. van Renkum 23 september
Lees meer >>
17-09-2018

1e Heilige Communie: aanmelden voor 1 oktober 2018
Lees meer >>
10-09-2018

Oktobermaand - rozenkransmaand
Lees meer >>
07-09-2018

Locatieraad Neede gaat op 8 oktober in gesprek met haar parochianen over de toekomst van de kerk in Neede
Lees meer >>
01-09-2018

Nieuws van het parochiebestuur n.a.v. de bestuursvergadering van 14 augustus 2018
Lees meer >>
27-08-2018

Vredesweek 15 t/m 23 september 2018: Generaties voor vrede!
Lees meer >>
14-12-2017

Verenigd in gebed voor de vrede
Lees meer >>