Nieuws van het parochiebestuur n.a.v. de bestuursvergadering van 14 augustus 2018

Hieronder een overzicht van punten die tijdens de bestuursvergadering van 14 augustus 2018 ter tafel kwamen.


Pastoraal Team
• Het concept Pastorale Beleidsplan is klaar. Nu moet het bestuur de bestuurlijke paragraaf nog aanvullen. Doel is om het complete plan op de Paulusavond in oktober te presenteren.
• De taakverdeling binnen het pastorale team is rond.

Bestuur
• Bestuurssamenstelling: er zijn geen ontwikkelingen die nu al vermeld kunnen worden.
Het geplande extra overleg voorzien voor eind juli over dit thema heeft (nog) niet plaats gevonden.
• De zevende St. Paulusdag op 24 juni 2018 in Eibergen is goed verlopen. Daarmee is de cyclus rond. Het bestuur gaat zich beraden op welke wijze dit opvolging moet krijgen.
• In het kader van de wet op de Privacy (AVG) wordt bekeken of de samenwerkingsovereen-komsten met digitale datadienstverleners voldoen.

Locaties
• Het bestuur is bezig een afspraak te maken met de locatieraad Rietmolen om een aantal zaken die daar spelen te bespreken.

Personeel
• Carla Roetgerink is 12,5 jaar pastoraal werker. Het bestuur heeft haar verrast met een bos bloemen.
• De aanstelling van een nieuwe organist voor het koor Rietmolen is nog niet rond.

Samenwerking met Paulus- en Ludgerbestuur
• Het geplande overleg van de bestuurscommissie is niet doorgegaan. Er wordt naar een nieuwe datum gezocht.

Financiën
• De BRIM-regeling is een subsidieregeling die voor 6 jaar aangevraagd kan worden voor 50% van de kosten voor groot onderhoud aan kerkgebouwen. Die onderhoudsinvesteringen moeten wel aantoonbaar gemaakt zijn. Dit laatste loopt nog niet optimaal in enkele locaties waarvoor dit aangevraagd is.
• De investeringsbegroting wordt doorgenomen. Voor een aantal zaken die nog niet goedgekeurd zijn door het Bisdom moet te zijner tijd een machtiging worden aangevraagd.

Gebouwen
• Groenlo:
Geluidsinstallatie basiliek: is gerealiseerd. Iedereen kan de verbetering zelf komen beluisteren.

Volgende vergadering
• De volgende vergadering van het parochiebestuur is op 2 oktober 2018.

 

12-01-2019

12 februari: En i’j geleuft dat?! Wat geloven we eigenlijk?
Lees meer >>
10-01-2019

Vastenactie project 2019: Waterputten in Romik Eritrea
Lees meer >>
02-01-2019

Maria Lichtmis op zaterdag 2 februari in Groenlo
Lees meer >>
01-01-2019

Nieuws van het parochiebestuur n.a.v. de bestuursvergadering van 3 december 2018
Lees meer >>
01-01-2019

Reis naar Israël in september 2019
Lees meer >>
01-01-2019

Gezocht: enthousiaste zangers (v/m) voor het Passie koor van de Paulusparochie
Lees meer >>
01-01-2019

Lokaal geloven en nieuwe initiatieven
Lees meer >>
21-12-2018

Pastorale column december/januari van pastoor De Jong
Lees meer >>