Nieuws van het parochiebestuur n.a.v. de bestuursvergadering van 14 augustus 2018

Hieronder een overzicht van punten die tijdens de bestuursvergadering van 14 augustus 2018 ter tafel kwamen.


Pastoraal Team
• Het concept Pastorale Beleidsplan is klaar. Nu moet het bestuur de bestuurlijke paragraaf nog aanvullen. Doel is om het complete plan op de Paulusavond in oktober te presenteren.
• De taakverdeling binnen het pastorale team is rond.

Bestuur
• Bestuurssamenstelling: er zijn geen ontwikkelingen die nu al vermeld kunnen worden.
Het geplande extra overleg voorzien voor eind juli over dit thema heeft (nog) niet plaats gevonden.
• De zevende St. Paulusdag op 24 juni 2018 in Eibergen is goed verlopen. Daarmee is de cyclus rond. Het bestuur gaat zich beraden op welke wijze dit opvolging moet krijgen.
• In het kader van de wet op de Privacy (AVG) wordt bekeken of de samenwerkingsovereen-komsten met digitale datadienstverleners voldoen.

Locaties
• Het bestuur is bezig een afspraak te maken met de locatieraad Rietmolen om een aantal zaken die daar spelen te bespreken.

Personeel
• Carla Roetgerink is 12,5 jaar pastoraal werker. Het bestuur heeft haar verrast met een bos bloemen.
• De aanstelling van een nieuwe organist voor het koor Rietmolen is nog niet rond.

Samenwerking met Paulus- en Ludgerbestuur
• Het geplande overleg van de bestuurscommissie is niet doorgegaan. Er wordt naar een nieuwe datum gezocht.

Financiën
• De BRIM-regeling is een subsidieregeling die voor 6 jaar aangevraagd kan worden voor 50% van de kosten voor groot onderhoud aan kerkgebouwen. Die onderhoudsinvesteringen moeten wel aantoonbaar gemaakt zijn. Dit laatste loopt nog niet optimaal in enkele locaties waarvoor dit aangevraagd is.
• De investeringsbegroting wordt doorgenomen. Voor een aantal zaken die nog niet goedgekeurd zijn door het Bisdom moet te zijner tijd een machtiging worden aangevraagd.

Gebouwen
• Groenlo:
Geluidsinstallatie basiliek: is gerealiseerd. Iedereen kan de verbetering zelf komen beluisteren.

Volgende vergadering
• De volgende vergadering van het parochiebestuur is op 2 oktober 2018.

 

06-11-2018

Beleid van de Parochie St. Paulus voor de komende jaren
Lees meer >>
01-11-2018

Bezinnend op weg naar Kerst
Lees meer >>
30-10-2018

Avond met Leo Fijen over afscheid nemen en rouwen
Lees meer >>
25-10-2018

Caeciliafeesten 2018: We zijn blij met onze koren....
Lees meer >>
25-10-2018

Reizen naar Israel een christelijke must
Lees meer >>
25-10-2018

Jongerencollecte weekend 17 - 18 november
Lees meer >>
25-10-2018

Werkgroep "Cultuur in Rietmolen" organiseert op 4 november een U2 Rockdienst
Lees meer >>
24-10-2018

Toekomst van de kerk - Vormselvoorbereiding
Lees meer >>
23-10-2018

Filmavond op 12 november in Rekken
Lees meer >>
23-10-2018

Terugblik op bijeenkomst over de toekomst van de kerk in Neede
Lees meer >>
08-10-2018

Cursus Kunst van Henri Matisse
Lees meer >>
01-10-2018

Terugblik op ontmoeting met de Moslimgemeenschap op 20 september in Groenlo
Lees meer >>
01-10-2018

Nieuws van het parochiebestuur n.a.v. de bestuursvergadering van 13 september 2018 en extra overleg 20 september 2018
Lees meer >>
29-09-2018

Kerstactie Kerken Berkelland: nog steeds niet overbodig
Lees meer >>
14-12-2017

Verenigd in gebed voor de vrede
Lees meer >>