Bedevaart Kevelaer 2018: Met Maria ... op zoek naar vrede

Bezinning van pastoor De Jong.

 

Vrede. Wat kunnen we er naar verlangen!

Mensen die leven in conflicten en oorlogsgebieden, maar ook hen die zwaar lichamelijk of psychisch lijden en op weg zijn naar het levenseinde, snakken er naar.

Bij vrede heeft iedereen wel een bepaald gevoel, een bepaald beeld.

Maar wat is dat eigenlijk, vrede?

Volgens het woordenboek is vrede ‘het ontbreken van conflict of oorlog’. Het woord vrede in de Bijbel is echter de vertaling van het Hebreeuwse woord sjalom, dat ‘welzijn’ of ‘volmaaktheid’ betekent.

Het duidt op een veilige gemoedsrust, een diepe rust in je hart, ongeacht wat de omstandigheden in je leven zijn. Het is leven in vrede en harmonie met God en daardoor ook in vrede en harmonie met jezelf en met anderen.

Veel mensen gaan gebukt onder hun zorgen en verdriet, onder de ballast van het verleden.  Wanneer wij op bedevaart gaan om bij Maria, de Troosteres der Bedroefden te bidden, dan heeft iedere pelgrim wel zo zijn of haar eigen rugzak aan vragen, verlangens en intenties.

Maria hield altijd haar ogen gericht op haar zoon Jezus.

Wanneer Hij na zijn verrijzenis uit de dood aan zijn leerlingen verschijnt is zijn eerste woord tot hen: “Vrede zij u!” (Joh. 20, 20).

Vrede is een kenmerk van God.

Wanneer wij op zoek zijn naar vrede, dan betekent dit niet alleen dat wij verlangen naar de afwezigheid van oorlog, ruzie en verdeeldheid.

Zoeken naar vrede is het verlangen naar een leven dat volkomen op orde is, dat alles in je hart een plekje gekregen heeft – ook de meest pijnlijke ervaringen -, dat alles in je ziel op de juiste plaats staat.

Die vrede in je hart is niet een vrede die je zelf gecreëerd hebt. Die vrede is je door God geschonken, omdat je je tot Hem hebt gewend.

In een gebed uit de 16e eeuw, de Litanie van Loreto, komen prachtige namen, titels van Maria voor. Zo is Maria “Koningin van de Vrede”. Deze titel werd honderd jaar geleden toegevoegd. Maria ontving de Vrede, de Heer Zelf in haar schoot. Zij ondersteunt ons op onze zoektocht naar de vrede en helpt ons om te groeien in het geloof, standvastig te zijn in de hoop en dieper binnen te dringen in de liefde.

Mogen wij, geleid door Maria, de vrede van de Heer binnenlaten in ons hart, leven met vertrouwen en van deze vrede getuigen daar waar we leven, komen en gaan.

 

Graag wens ik u een gezegende bedevaart toe.

 

Pastoor H.A.M. de Jong

20-02-2019

20 maart: goed leven in gejaagde tijden volgens paus Franciscus
Lees meer >>
20-02-2019

Aswoensdag - Askruisje
Lees meer >>
14-02-2019

Oecumenisch avondgebed in de Veertigdagentijd
Lees meer >>
07-02-2019

Na tien jaar een nieuwe reis naar Israel
Lees meer >>
04-02-2019

Koor Kumbayah bestaat 50 jaar!
Lees meer >>
01-02-2019

Presentatieviering Eerste Communie
Lees meer >>
01-02-2019

1 maart: Informatieavond Parochiereis naar Rome 2019
Lees meer >>
01-02-2019

Nieuws van het bestuur n.a.v. de bestuursvergadering van 9 januari 2019
Lees meer >>
01-02-2019

Verslag bijeenkomst geloofsgemeenschap Ceacilia Neede op 14 januari
Lees meer >>
30-01-2019

Uitvaartbeleid
Lees meer >>
29-01-2019

Kinderen en ouders kijken film in Beltrum
Lees meer >>
28-01-2019

Actie Kerkbalans 2019
Lees meer >>
23-01-2019

Problemen met de email van de St. Paulusparochie
Lees meer >>
10-01-2019

Vastenactie project 2019: Waterputten in Romik Eritrea
Lees meer >>
01-01-2019

Reis naar Israƫl in september 2019
Lees meer >>
01-01-2019

Gezocht: enthousiaste zangers (v/m) voor het Passie koor van de Paulusparochie
Lees meer >>
01-01-2019

Lokaal geloven en nieuwe initiatieven
Lees meer >>