Nieuws van het parochiebestuur n.a.v. de bestuursvergadering van 5 juni

Pastoraal Team
Het concept Pastorale Beleidsplan is op 29 mei 2018 besproken in een gezamenlijk overleg met het Pastorale Team en de parochiebesturen van St. Ludger en St. Paulus. Er zal nog aan gesleuteld worden en daarnaast moet elk bestuur haar deel in vullen om het Beleidsplan te complementeren voor elke parochie. Doel: eind 2018 moet het klaar zijn.

Op 30 mei 2018 is tijdens de Paulusavond, een periodiek overleg van Pastoraal Team, parochiebestuur en Locatieraden er in algemene termen wat verteld over het beleidsplan in wording. Vanwege de beperkte capaciteit van het Pastores Team moeten er keuzes worden gemaakt. De Locaties hadden nu al gehoopt op meer duidelijkheid.
De presentatie van pastor Carla Roetgerink op 18 mei 2018 in Lichtenvoorde is goed verlopen. Er hadden wat meer mensen kunnen zijn.
Het programma voor het afscheid van pastor Annet Zoet op 8 juni 2018 is nog even doorgenomen.

Bestuur
Bestuurssamenstelling: er zijn geen veranderingen in zicht na de vergadering van mei jl. Om nieuwe bestuursleden te vinden wisselt hierover eind juli het bestuur van gedachten.
Pastoor de Jong heeft verlenging aangevraagd van 4 jaar voor de twee bestuurs-leden. Henk Bos heeft toegestemd om de functie van secretaris te gaan bekleden voor de komende vier jaar. Johan Lansink zal opnieuw een termijn van 4 jaar aanvaarden. Ook de vice-voorzitter Gerard Slotman heeft ingestemd om minstens 1 ½ jaar in functie te blijven.
Pastoraal beleidsplan: zodra er een aangepast concept ligt n.a.v. het overleg van 29 mei en 30 mei jl. zal het Bestuur zich beraden over de bestuurlijke aanvulling.
De voorbereiding van de St. Paulusdag op 24 juni 2018 in Eibergen loopt. Het bestuur hoopt op een goede opkomst.
Er is met de PCI gesproken over een vergadering in september.
De wens om de parochiewebsite te vernieuwen moet helaas i.v.m. drukke agenda’s nog even uitgesteld worden.

Locaties
Groenlo: Op 15 juli bestaat de Calixtusbasiliek 110 jaar. Het parochiekoor Laudate Dominum zingt bij deze gelegenheid.

Personeel
De aanstelling van een nieuwe organist voor het koor Rietmolen is nog niet rond.

Samenwerking met Paulus- en Ludgerbestuur
Behalve het gezamenlijk overleg van 29 mei 2018, zie Pastoraal Team, zijn er geen bijzonderheden te melden.

Financiën
De jaarcijfers over 2017 zijn in de vergadering besproken en onder voorbehoud van goedkeuring van controle door de Kascommissie (op 11 juni aanstaande) goedgekeurd. Het bestuur bedankt iedereen die hieraan heeft bijgedragen. Het boekjaar 2017 is met een positief resultaat afgesloten. De cijfers worden z.s.m. naar het Bisdom opgestuurd.
Omdat nog niet alle resultaten van elke locaties binnen zijn, is het eindresultaat van de Actie Kerkbalans 2018 nog niet bekend.

Gebouwen
Eibergen: Er is over de erfgrens gesproken met De Klok. De plannen voor de aanpassingen van de Antoniusbeuk moeten voorgelegd worden aan de Litcom (Liturgische adviescommissie) van het Bisdom.
Groenlo: Geluidsinstallatie basiliek: er is een oplossing; een demo staat gepland voor 25 juli.
Lievelde: De verkoop van de pastorie is afgerond. Op 1 juni 2018 heeft de overdracht plaatsgevonden.

Volgende vergadering
De volgende vergadering van het parochiebestuur is op 14 augustus 2018.

18-04-2019

Een groet van de aartsbisschop - Paastriduum 2019
Lees meer >>
15-04-2019

15 mei: een bijzondere rondleiding in de Calixtusbasiliek
Lees meer >>
04-04-2019

Oecumenische Hemelvaart op 30 mei 2019
Lees meer >>
03-04-2019

"Zindag" aan de Berkel
Lees meer >>
01-04-2019

Terugblik op lezing voor dr. Anton ten Klooster in Rietmolen
Lees meer >>
01-04-2019

Boete en verzoening met Pasen
Lees meer >>
01-04-2019

Zondag Goddelijke Barmhartigheid: 28 april in Groenlo
Lees meer >>
25-03-2019

Programma 24 uur voor de Heer
Lees meer >>
25-03-2019

De viering van het Paastriduum in het Eucharistisch Centrum
Lees meer >>
13-03-2019

Zondag 5 mei opening van het Bedevaartseizoen
Lees meer >>
01-03-2019

Je ziet Hem niet, want Hij is doorzichtig
Lees meer >>
01-03-2019

Nieuws van het parochiebestuur n.a.v. de bestuursvergadering van 13 februari 2019
Lees meer >>