Dankwoord pastoraal werkster Annet Zoet

Op vrijdagavond 8 juni heb ik afscheid genomen van de St. Paulusparochie en de St. Ludgerparochie in de OLV Tenhemelopneming in Beltrum. Samen met mijn collega’s ging ik voor in een gebedsdienst met als thema “Om barmhartigheid en verbondenheid”. We lazen uit de Bergrede de zaligsprekingen en de opdracht om zout en licht te zijn. Ik koos die lezing omdat ik dankbaar ben dat ik in de jaren dat ik in de St. Paulusparochie heb gewerkt heb mogen ontdekken, dat we zout en licht zijn en dat dat van ons vraagt als Christenen de weg van barmhartigheid en verbondenheid te gaan.

Velen waren naar Beltrum gekomen en het was hartverwarmend om al deze mensen te zien. Daarbij schoten ook herinneringen aan ontmoetingen me te binnen.

Pastoor De Jong sprak namens het pastoraal team en de parochiebesturen hartelijke woorden. Na zijn toespraak droegen Gerard Slotman en Tim Vos het kunstwerk naar voren dat Tim heeft ontworpen en gesmeed en dat me werd aangeboden door de parochiebesturen, collega’s en locatieraden. Ik mocht het onthullen en was vol bewondering en verwondering!

Warme woorden werden spontaan gesproken door ds. Jan Struijk en ds. Eveline Struijk-Boers.

Daarna was er een informeel samenzijn en werd ik overladen met hartelijke en lieve woorden, warme handdrukken, omhelzingen, cadeaus, kaarten en bloemen! Mijn hartelijke dank daarvoor en ook dank aan degenen die kaarten en mailtjes stuurden bij gelegenheid van mijn afscheid.

Ik wil iedereen bedanken voor de goede samenwerking, het vertrouwen, de steun en de verbondenheid met elkaar in de 12,5 jaar dat ik in de St. Paulusparochie en St. Ludgerparochie heb mogen werken. Jullie blijven in mijn hart.

Wees zout, wees licht en blijf met elkaar verbonden in barmhartigheid onder Gods zegen! 

                                                                                                          Annet Zoet.

 

 

06-11-2018

Beleid van de Parochie St. Paulus voor de komende jaren
Lees meer >>
01-11-2018

Bezinnend op weg naar Kerst
Lees meer >>
30-10-2018

Avond met Leo Fijen over afscheid nemen en rouwen
Lees meer >>
25-10-2018

Caeciliafeesten 2018: We zijn blij met onze koren....
Lees meer >>
25-10-2018

Reizen naar Israel een christelijke must
Lees meer >>
25-10-2018

Jongerencollecte weekend 17 - 18 november
Lees meer >>
25-10-2018

Werkgroep "Cultuur in Rietmolen" organiseert op 4 november een U2 Rockdienst
Lees meer >>
24-10-2018

Toekomst van de kerk - Vormselvoorbereiding
Lees meer >>
23-10-2018

Terugblik op bijeenkomst over de toekomst van de kerk in Neede
Lees meer >>
08-10-2018

Cursus Kunst van Henri Matisse
Lees meer >>
01-10-2018

Terugblik op ontmoeting met de Moslimgemeenschap op 20 september in Groenlo
Lees meer >>
01-10-2018

Nieuws van het parochiebestuur n.a.v. de bestuursvergadering van 13 september 2018 en extra overleg 20 september 2018
Lees meer >>
29-09-2018

Kerstactie Kerken Berkelland: nog steeds niet overbodig
Lees meer >>
14-12-2017

Verenigd in gebed voor de vrede
Lees meer >>