Dankwoord pastoraal werkster Annet Zoet

Op vrijdagavond 8 juni heb ik afscheid genomen van de St. Paulusparochie en de St. Ludgerparochie in de OLV Tenhemelopneming in Beltrum. Samen met mijn collega’s ging ik voor in een gebedsdienst met als thema “Om barmhartigheid en verbondenheid”. We lazen uit de Bergrede de zaligsprekingen en de opdracht om zout en licht te zijn. Ik koos die lezing omdat ik dankbaar ben dat ik in de jaren dat ik in de St. Paulusparochie heb gewerkt heb mogen ontdekken, dat we zout en licht zijn en dat dat van ons vraagt als Christenen de weg van barmhartigheid en verbondenheid te gaan.

Velen waren naar Beltrum gekomen en het was hartverwarmend om al deze mensen te zien. Daarbij schoten ook herinneringen aan ontmoetingen me te binnen.

Pastoor De Jong sprak namens het pastoraal team en de parochiebesturen hartelijke woorden. Na zijn toespraak droegen Gerard Slotman en Tim Vos het kunstwerk naar voren dat Tim heeft ontworpen en gesmeed en dat me werd aangeboden door de parochiebesturen, collega’s en locatieraden. Ik mocht het onthullen en was vol bewondering en verwondering!

Warme woorden werden spontaan gesproken door ds. Jan Struijk en ds. Eveline Struijk-Boers.

Daarna was er een informeel samenzijn en werd ik overladen met hartelijke en lieve woorden, warme handdrukken, omhelzingen, cadeaus, kaarten en bloemen! Mijn hartelijke dank daarvoor en ook dank aan degenen die kaarten en mailtjes stuurden bij gelegenheid van mijn afscheid.

Ik wil iedereen bedanken voor de goede samenwerking, het vertrouwen, de steun en de verbondenheid met elkaar in de 12,5 jaar dat ik in de St. Paulusparochie en St. Ludgerparochie heb mogen werken. Jullie blijven in mijn hart.

Wees zout, wees licht en blijf met elkaar verbonden in barmhartigheid onder Gods zegen! 

                                                                                                          Annet Zoet.

 

 

20-02-2019

20 maart: goed leven in gejaagde tijden volgens paus Franciscus
Lees meer >>
20-02-2019

Aswoensdag - Askruisje
Lees meer >>
14-02-2019

Oecumenisch avondgebed in de Veertigdagentijd
Lees meer >>
07-02-2019

Na tien jaar een nieuwe reis naar Israel
Lees meer >>
04-02-2019

Koor Kumbayah bestaat 50 jaar!
Lees meer >>
01-02-2019

Presentatieviering Eerste Communie
Lees meer >>
01-02-2019

1 maart: Informatieavond Parochiereis naar Rome 2019
Lees meer >>
01-02-2019

Nieuws van het bestuur n.a.v. de bestuursvergadering van 9 januari 2019
Lees meer >>
01-02-2019

Verslag bijeenkomst geloofsgemeenschap Ceacilia Neede op 14 januari
Lees meer >>
30-01-2019

Uitvaartbeleid
Lees meer >>
29-01-2019

Kinderen en ouders kijken film in Beltrum
Lees meer >>
28-01-2019

Actie Kerkbalans 2019
Lees meer >>
10-01-2019

Vastenactie project 2019: Waterputten in Romik Eritrea
Lees meer >>
01-01-2019

Reis naar Israƫl in september 2019
Lees meer >>
01-01-2019

Gezocht: enthousiaste zangers (v/m) voor het Passie koor van de Paulusparochie
Lees meer >>
01-01-2019

Lokaal geloven en nieuwe initiatieven
Lees meer >>