Dankwoord pastoraal werkster Annet Zoet

Op vrijdagavond 8 juni heb ik afscheid genomen van de St. Paulusparochie en de St. Ludgerparochie in de OLV Tenhemelopneming in Beltrum. Samen met mijn collega’s ging ik voor in een gebedsdienst met als thema “Om barmhartigheid en verbondenheid”. We lazen uit de Bergrede de zaligsprekingen en de opdracht om zout en licht te zijn. Ik koos die lezing omdat ik dankbaar ben dat ik in de jaren dat ik in de St. Paulusparochie heb gewerkt heb mogen ontdekken, dat we zout en licht zijn en dat dat van ons vraagt als Christenen de weg van barmhartigheid en verbondenheid te gaan.

Velen waren naar Beltrum gekomen en het was hartverwarmend om al deze mensen te zien. Daarbij schoten ook herinneringen aan ontmoetingen me te binnen.

Pastoor De Jong sprak namens het pastoraal team en de parochiebesturen hartelijke woorden. Na zijn toespraak droegen Gerard Slotman en Tim Vos het kunstwerk naar voren dat Tim heeft ontworpen en gesmeed en dat me werd aangeboden door de parochiebesturen, collega’s en locatieraden. Ik mocht het onthullen en was vol bewondering en verwondering!

Warme woorden werden spontaan gesproken door ds. Jan Struijk en ds. Eveline Struijk-Boers.

Daarna was er een informeel samenzijn en werd ik overladen met hartelijke en lieve woorden, warme handdrukken, omhelzingen, cadeaus, kaarten en bloemen! Mijn hartelijke dank daarvoor en ook dank aan degenen die kaarten en mailtjes stuurden bij gelegenheid van mijn afscheid.

Ik wil iedereen bedanken voor de goede samenwerking, het vertrouwen, de steun en de verbondenheid met elkaar in de 12,5 jaar dat ik in de St. Paulusparochie en St. Ludgerparochie heb mogen werken. Jullie blijven in mijn hart.

Wees zout, wees licht en blijf met elkaar verbonden in barmhartigheid onder Gods zegen! 

                                                                                                          Annet Zoet.

 

 

18-04-2019

Een groet van de aartsbisschop - Paastriduum 2019
Lees meer >>
15-04-2019

15 mei: een bijzondere rondleiding in de Calixtusbasiliek
Lees meer >>
04-04-2019

Oecumenische Hemelvaart op 30 mei 2019
Lees meer >>
03-04-2019

"Zindag" aan de Berkel
Lees meer >>
01-04-2019

Terugblik op lezing voor dr. Anton ten Klooster in Rietmolen
Lees meer >>
01-04-2019

Boete en verzoening met Pasen
Lees meer >>
01-04-2019

Zondag Goddelijke Barmhartigheid: 28 april in Groenlo
Lees meer >>
25-03-2019

Programma 24 uur voor de Heer
Lees meer >>
25-03-2019

De viering van het Paastriduum in het Eucharistisch Centrum
Lees meer >>
13-03-2019

Zondag 5 mei opening van het Bedevaartseizoen
Lees meer >>
01-03-2019

Je ziet Hem niet, want Hij is doorzichtig
Lees meer >>
01-03-2019

Nieuws van het parochiebestuur n.a.v. de bestuursvergadering van 13 februari 2019
Lees meer >>