Nieuws van het parochiebestuur n.a.v. de bestuursvergadering van 3 mei 2018

Pastoraal Team

• Het Pastorale Team heeft een concept beleidsplan opgesteld dat op 29 mei a.s. gezamenlijk besproken zal worden met de parochiebesturen van St. Ludger en St. Paulus. Vanwege de beperkte capaciteit van het Pastores Team moeten er keuzes worden gemaakt.

Bestuur
• Het is moeilijk om mensen te vinden die bereid zijn een bestuurstaak voor de parochie op zich te nemen. Dit speelt ook in St. Ludger. Besluit: het bestuur zal hierover in juli van gedachten wisselen..
• Op 29 mei vergaderen Pastoraal Team en de besturen van St. Ludger en St. Paulus om gezamenlijk om van gedachten te wisselen over het beleidsplan dat is opgesteld door het Pastoraal Team.
• De voorbereiding van de St. Paulusavond op 30 mei 2018 loopt. Deze is bestemd voor: Bestuur, Pastoraal Team, Locatieraden, Pastoraadsgroepen. Naast de gelegenheid voor met name locaties om elkaar te ontmoeten en bij te praten komen aan de orde: een concept voor vitaliteitsmeting van locaties en gedachten rond het concept beleidsplan dat het pastoresteam heeft opgesteld.
• De voorbereiding van de St. Paulusdag op 24 juni in Eibergen loopt. Omdat nu alle locaties een keer gastheer zijn geweest gaat het Bestuur evalueren om te kijken hoe een volgende Paulusdag vorm moet krijgen.
• Er is met de PCI gesproken over een volgende vergadering in september.

Locaties
• Groenlo: Op 15 juli bestaat de Calixtusbasiliek 110 jaar. Het parochiekoor Laudate Dominum zingt bij deze gelegenheid.

Personeel
• Er wordt gewerkt aan de aanstelling en arbeidsovereenkomst van een nieuwe organist voor het koor Rietmolen.

Samenwerking met Paulus- en Ludgerbestuur
• St. Ludger organiseert de presentatieviering van Pastor Carla Roetgerink op vrijdag 18 mei in Lichtenvoorde.
• St. Paulus organiseert de afscheidsviering van Pastor Annet Zoet op vrijdag 8 juni in Beltrum.

Financiën
• Er wordt door vele mensen in de parochie volop gewerkt om de financiële getallen van 2017 klaar te maken om ze op tijd naar het Bisdom te sturen.
• De locaties zullen worden gevraagd om de resultaten van de Aktie Kerkbalans 2018 door te geven.

Gebouwen
• Eibergen:
De pastorie wordt voorlopig tijdelijk verhuurd. De kadastrale grenzen liggen niet op de natuurlijke erfbegrenzing. Wordt nader uitgezocht.
• Lievelde:
De plannen om de sacristie wat op te knappen staan even op een laag pitje.
• Groenlo:
De verkoop van gebouw De Bron is afgerond. De overdracht is geweest. Wel moet er nog stormschade gerepareerd worden; dit loopt o.a. via Donatus.
Geluidsinstallatie basiliek: er is een oplossing in zicht; binnenkort wordt getest met nieuwe apparatuur.


Volgende vergadering
• De volgende vergadering van het parochiebestuur is op 5 juni 2018.

 

 

19-03-2019

Kom jij ook een Palmpasenstok maken?
Lees meer >>
14-03-2019

Kruisweg HaZiMa in de open lucht 2019
Lees meer >>
13-03-2019

Zondag 5 mei opening van het Bedevaartseizoen
Lees meer >>
12-03-2019

Mee naar de Chrismamis op 17 april?
Lees meer >>
11-03-2019

11 april: Paas-epos door Stephan Boonzaaijer
Lees meer >>
07-03-2019

Vastenbrief 2019 van Kardinaal Eijk
Lees meer >>
01-03-2019

Kom je ook eten? Sobere maaltijden in Neede
Lees meer >>
01-03-2019

24 Uur voor de Heer (29-30 maart)
Lees meer >>
01-03-2019

Je ziet Hem niet, want Hij is doorzichtig
Lees meer >>
01-03-2019

Nieuws van het parochiebestuur n.a.v. de bestuursvergadering van 13 februari 2019
Lees meer >>
27-02-2019

Tienerkamp voor jongeren van 12 t/m 16 jaar
Lees meer >>
20-02-2019

20 maart: goed leven in gejaagde tijden volgens paus Franciscus
Lees meer >>
14-02-2019

Oecumenisch avondgebed in de Veertigdagentijd
Lees meer >>
01-02-2019

Nieuws van het bestuur n.a.v. de bestuursvergadering van 9 januari 2019
Lees meer >>
01-02-2019

Verslag bijeenkomst geloofsgemeenschap Ceacilia Neede op 14 januari
Lees meer >>
10-01-2019

Vastenactie project 2019: Waterputten in Romik Eritrea
Lees meer >>