Lourdesreis 2018

Op zaterdag 28 April zijn we met een groep van 33 parochianen naar Lourdes vertrokken.

Vroeg in de morgen werden door Pastoor de Jong gezegend en hebben een aantal wegbrengers ons uitgezwaaid. Na een voorspoedige bus en later treinreis kwamen we om 17.20 uur aan in Lourdes.

In het hotel hebben we ingecheckt en hadden we ons welkoms diner.

’S Avonds was er geen programma en konden we dus lekker op tijd bed in, na een lange reisdag.

 

Op zondag zijn een aantal van de groep naar de Lauden, kerkelijk ochtendgebed,  geweest. Toen de groep weer compleet was hebben we een rondwandeling gemaakt over de heiligdommen. We hadden een priesterstudent, Erik Rozeman, in ons midden die in onze groep stage liep. Hij heeft al eerder een langere tijd in Lourdes verbleven en kon ons veel vertellen. Helaas liet het weer ons in de steek en hebben we het kort gehouden. Na de lunch stond de stadswandeling gepland maar door het slechte weer was er een alternatief geregeld dat we in de bioscoop de film over het leven van Bernadette konden kijken. Hier hadden we nog wel een hele tijd over kunnen napraten maar we moesten meteen door naar de Bernadette kerk waar we de openingsviering hadden met alle 1200 Nederlanders die in Lourdes aanwezig waren.

Aansluitend passage grot en terug naar het hotel voor het diner. Ook deze avond was er geen programma en hadden de pelgrims tijd voor zichzelf.

 

Maandag hadden we de Eucharistie in de Pius x (ondergrondse kerk) met onze Nederlandse groep. Meteen aansluitend hebben we een groepsfoto gemaakt met alle deelnemers aan de bedevaart. Een hele onderneming met 1200 mensen. Omdat mgr. Woorts op de esplanade was konden we ook meteen onze groepsfoto maken. Als verrassing kwam de hulpbisschop later ook met ons mee lunchen.

In de middag was er koffiedrinken met de hele bedevaart en aansluitend was om 17.00 uur de sacrament processie. Bijzonder om met zovele stil te zijn en het Allerheiligst Sacrament te aanbidden. Na het diner was het de avond van barmhartigheid. Hierin was mogelijkheid om een kaars op te steken en het sacrament van boete en verzoening te ontvangen.

 

Op de dinsdag zijn we begonnen met de H.Mis  aan de Grot. Helaas was het weer de hele ochtend regen en was het dus koud en nat. Bijzonder was het voor Pastor den Hartog omdat hij samen met de twee andere jongst gewijde priesters mocht concelebreren aan het altaar. Na de viering werd het gelukkig droog en hebben we alsnog de stadswandeling kunnen lopen. We zijn wezen kijken op de begraafplaats, het cachot (waar Bernadette gewoond heeft) en de molen.

In de middag was er een catechese waarin Erik (onze stagiair) een getuigenis hield over zijn roeping naar het priesterschap en wat voor rol Lourdes daarin heeft gespeeld. Ook een van de jongeren en mgr. Woorts gaven een getuigenis.

In de avond hebben we ons klaargemaakt voor de lichtprocessie, het was een hele mooie avond met vele indrukwekkende momenten. Voor enkele was het de eerste maal dat ze dit mochten beleven.

 

In Lourdes is op zondag en woensdag de Internationale Hoogmis. Op woensdag was mgr. Woorts hoofdcelebrant.  Hij deed de Mis in het Frans, er waren vele nationaliteiten in Lourdes. In totaal waren er 8000 mensen in de grote ondergrondse kerk. Na een hele mooie en inspirerende Eucharistieviering was er tijd voor koffie en daarna alweer aan de maaltijd. Daar kwam het idee om na de lunch met een aantal pelgrims die goed te been zijn de grote kruisweg te gaan lopen. Deze beelden staan op een berg die heel steil omhoog loopt. Met veel rots ondergrond, mos en gaten in de weg een hele beklimming.

Aan het einde van de middag was de viering van de handoplegging, deze viering is altijd heel indrukwekkend omdat je dan mag voelen dat God bij je is en doordat de priester je de handen oplegt geeft hij de boodschap van God door. De beschermende handen van de Heer zijn altijd boven ons hoofd.

 

Donderdag is altijd de dag van de excursie en er waren twee mogelijkheden. Een aantal zijn met Pastor den Hartog naar Batres geweest, een dorpje dichtbij Lourdes waar Bernadette schapen heeft gehoed. Het grootste gedeelte van de groep is in de bus een rondrit gaan maken. Eerst naar Lac de Lourdes, ook vandaag weer regen en kon je er niet veel dus in de bus gebleven. Toen een rit door de Pyreneeën en zijn we boven op Cold Du Solour gestopt. (Deze berg is bekend van de Tour de France etappe)

Na een heerlijke warm kopje koffie en een luchtpakket uit het hotel zijn we onze reis vervolgd naar Saint Savin, dit is een klein plaatsje waar we een kerkje hebben bekeken. Al met al waren we om 15.30 uur terug in het natte Lourdes. Ook de achterblijvers hebben een mooie dag gehad in souvenirs kopen, in de baden gaan en kaars aansteken.

 

Vrijdag is alweer de laatste volle dag, we zijn om 10.30 uur begonnen met onze eigen parochie viering. We zaten in een kleine kapel en Pastor den Hartog ging voor in de Eucharistieviering. Marc en Erik dienden en een aantal van de groep deden de 1e lezing, de voorbede en het slotgedicht. Hierin hebben we de intenties meegenomen waarin ons gebed was gevraagd. Het was een hele mooie intieme viering.

In de middag hebben we met een klein groepje de kleine kruisweg gebeden en aansluitend door de grot om de intenties van de ochtend bij Maria in de grot achter te laten.

Tijdens het diner hebben we stil gestaan bij 4 mei en zijn we 2 minuten stil geweest. Na het diner hebben we onze souvenirs opgehaald van de kamers en hebben we in het zaaltje van het hotel samen koffie gedronken en heeft Pastor den Hartog de devotionalia gezegend.  Ook hebben we stil gestaan bij het afscheid van Joke. Na vele jaren heeft ze aangegeven niet meer mee te gaan als hotelleider. Namens de groep hebben we haar een cadeau aangeboden en nog wat samen gedronken.

 

En toen was het zaterdag, alweer de dag dat we terug gaan naar huis. We hebben een mooie bedevaart gehad. We hebben mooie momenten gehad, vele gesprekken gevoerd, samen gehuild maar ook heel veel samen gelachen. We hebben wij Maria mogen zijn, onze zorgen mogen uitspreken, haar gevraagd voor kracht en steun voor ons en voor allen die met ons in gebed verbonden zijn geweest.

We kijken allemaal terug op een hele mooie week en hopen dat iedereen de vreugde die we in Lourdes hebben mogen voelen nog lang bij zich mag dragen.

14-03-2019

Kruisweg HaZiMa in de open lucht 2019
Lees meer >>
13-03-2019

Zondag 5 mei opening van het Bedevaartseizoen
Lees meer >>
12-03-2019

Mee naar de Chrismamis op 17 april?
Lees meer >>
11-03-2019

11 april: Paas-epos door Stephan Boonzaaijer
Lees meer >>
07-03-2019

Vastenbrief 2019 van Kardinaal Eijk
Lees meer >>
01-03-2019

Kom je ook eten? Sobere maaltijden in Neede
Lees meer >>
01-03-2019

24 Uur voor de Heer (29-30 maart)
Lees meer >>
01-03-2019

Je ziet Hem niet, want Hij is doorzichtig
Lees meer >>
01-03-2019

Nieuws van het parochiebestuur n.a.v. de bestuursvergadering van 13 februari 2019
Lees meer >>
27-02-2019

Tienerkamp voor jongeren van 12 t/m 16 jaar
Lees meer >>
20-02-2019

20 maart: goed leven in gejaagde tijden volgens paus Franciscus
Lees meer >>
14-02-2019

Oecumenisch avondgebed in de Veertigdagentijd
Lees meer >>
01-02-2019

Nieuws van het bestuur n.a.v. de bestuursvergadering van 9 januari 2019
Lees meer >>
01-02-2019

Verslag bijeenkomst geloofsgemeenschap Ceacilia Neede op 14 januari
Lees meer >>
10-01-2019

Vastenactie project 2019: Waterputten in Romik Eritrea
Lees meer >>