Nieuws van het parochiebestuur (n.a.v. de vergadering van 13 maart)

Op 13 maart heeft het parochiebestuur weer vergaderd. Hieronder een overzicht van besproken punten.

Pastoraal Team

 • Op 21 maart had het pastoraal team een teamdag over het beleidsplan.
 • Het Pastoraal Team heeft een uitvaartfolder gemaakt met daarin de mogelijkheden om afscheid nemen in de Paulusparochie.
 • De Paulusdag is dit jaar op 24 juni in Eibergen.

Bestuur

 • Dhr. Jan Hoffman heeft vanwege het bereiken van zijn 75e levensjaar zijn bestuursfunctie moeten neerleggen. Hij is gevraagd bouwkundig adviseur van het bestuur te worden, maar kan geen dus bestuursfunctie meer bekleden. Het parochiebestuur neemt binnenkort op passende wijze afscheid van Jan als bestuurder.
 • Vacatures binnen het parochiebestuur: er komt een oproep voor bestuursleden in de locatiebladen, de website en de Paulusbrief.
 • In de afgelopen periode is het bestuur wederom erg druk geweest met afhandelingen van de verkoop van gebouwen, zie Gebouwen.

Personeel

 • Henriëtte te Lintelo, organist van het koor Rietmolen, is gestopt.

Samenwerking met Paulus- en Ludgerbestuur

 • Er is al een tijdje niet gezamenlijk vergaderd. Dat gebeurt alleen als daar aanleiding voor is. De bestuurscommissie komt wel regelmatig bijeen.

Financiën

 • Het Bisdom heeft de begroting van 2018 goedgekeurd, maar er komt nog overleg over de ingediende investeringen.

Gebouwen

 • Eibergen:  De pastorie wordt voorlopig tijdelijk verhuurd. De verwarming in de kerk werkt nog niet zoals het hoort. Er wordt aan gewerkt. Er komt een plan voor aanpassingen van de zijbeuk.
 • Rekken: De verkoop van de pastorie is rond.
 • Lievelde: De afronding van de verkoop van de pastorie van Lievelde loopt nog. De locatieraad komt met een plan om de sacristie wat op te knappen.
 • Groenlo: De afronding van de verkoop van gebouw De Bron loopt nog. Voor de geluidsinstallatie in de basiliek Groenlo wordt nog gezocht naar verbetering. De afhandeling van stormschade loopt nog.

Begraafplaatsen

 • De kerkhofcommissie komt op 14 maart bijeen. Er is onder andere overleg over het uitlenen van bv grafbekisting. Ook de nieuwe uitvaartfolder, zie Pastoraal Team, wordt mee genomen.

Volgende vergadering

 • De volgende vergadering van het parochiebestuur is op 1 mei 2018.

 

Het parochiebestuur wenst iedereen een zalig Pasen.

 

11-10-2018

Bedevaart, Haalksbergse Processie naar Kevelaer op 1 november 2018
Lees meer >>
08-10-2018

Cursus Kunst van Henri Matisse
Lees meer >>
08-10-2018

Paulus Gregoriaans koor zingt in Beltrum
Lees meer >>
03-10-2018

St. Maarten, eieractie 10 en 11 november 2018
Lees meer >>
03-10-2018

Adventsactie 2018: kwetsbare vrouwen uit Burkina Faso
Lees meer >>
01-10-2018

Najaarsactie Sams kledingactie
Lees meer >>
01-10-2018

Terugblik op ontmoeting met de Moslimgemeenschap op 20 september in Groenlo
Lees meer >>
01-10-2018

Leo Fijen spreekt over rouwen in Eibergen op 29 oktober
Lees meer >>
01-10-2018

10e jaar Taize-vieringen in Groenlo
Lees meer >>
01-10-2018

Nieuws van het parochiebestuur n.a.v. de bestuursvergadering van 13 september 2018 en extra overleg 20 september 2018
Lees meer >>
01-10-2018

Kevelaerslof op 7 oktober in Haaksbergen
Lees meer >>
01-10-2018

Pastorale column oktober van pastor Den Hartog
Lees meer >>
29-09-2018

Kerstactie Kerken Berkelland: nog steeds niet overbodig
Lees meer >>
26-09-2018

Werelmissiemaand 2018: Ethiopie
Lees meer >>
26-09-2018

Afsluitende bedevaart naar Kevelaer op 1 november
Lees meer >>
26-09-2018

Terugblik bedevaart Kevelaer op 8 september
Lees meer >>
25-09-2018

Heeft u een luisterend oor?
Lees meer >>
24-09-2018

Heilige Gerardus Majella Bedevaart Overdinkel 21 oktober
Lees meer >>
10-09-2018

Oktobermaand - rozenkransmaand
Lees meer >>
14-12-2017

Verenigd in gebed voor de vrede
Lees meer >>