Nieuws van het parochiebestuur (n.a.v. de vergadering van 13 maart)

Op 13 maart heeft het parochiebestuur weer vergaderd. Hieronder een overzicht van besproken punten.

Pastoraal Team

 • Op 21 maart had het pastoraal team een teamdag over het beleidsplan.
 • Het Pastoraal Team heeft een uitvaartfolder gemaakt met daarin de mogelijkheden om afscheid nemen in de Paulusparochie.
 • De Paulusdag is dit jaar op 24 juni in Eibergen.

Bestuur

 • Dhr. Jan Hoffman heeft vanwege het bereiken van zijn 75e levensjaar zijn bestuursfunctie moeten neerleggen. Hij is gevraagd bouwkundig adviseur van het bestuur te worden, maar kan geen dus bestuursfunctie meer bekleden. Het parochiebestuur neemt binnenkort op passende wijze afscheid van Jan als bestuurder.
 • Vacatures binnen het parochiebestuur: er komt een oproep voor bestuursleden in de locatiebladen, de website en de Paulusbrief.
 • In de afgelopen periode is het bestuur wederom erg druk geweest met afhandelingen van de verkoop van gebouwen, zie Gebouwen.

Personeel

 • Henriëtte te Lintelo, organist van het koor Rietmolen, is gestopt.

Samenwerking met Paulus- en Ludgerbestuur

 • Er is al een tijdje niet gezamenlijk vergaderd. Dat gebeurt alleen als daar aanleiding voor is. De bestuurscommissie komt wel regelmatig bijeen.

Financiën

 • Het Bisdom heeft de begroting van 2018 goedgekeurd, maar er komt nog overleg over de ingediende investeringen.

Gebouwen

 • Eibergen:  De pastorie wordt voorlopig tijdelijk verhuurd. De verwarming in de kerk werkt nog niet zoals het hoort. Er wordt aan gewerkt. Er komt een plan voor aanpassingen van de zijbeuk.
 • Rekken: De verkoop van de pastorie is rond.
 • Lievelde: De afronding van de verkoop van de pastorie van Lievelde loopt nog. De locatieraad komt met een plan om de sacristie wat op te knappen.
 • Groenlo: De afronding van de verkoop van gebouw De Bron loopt nog. Voor de geluidsinstallatie in de basiliek Groenlo wordt nog gezocht naar verbetering. De afhandeling van stormschade loopt nog.

Begraafplaatsen

 • De kerkhofcommissie komt op 14 maart bijeen. Er is onder andere overleg over het uitlenen van bv grafbekisting. Ook de nieuwe uitvaartfolder, zie Pastoraal Team, wordt mee genomen.

Volgende vergadering

 • De volgende vergadering van het parochiebestuur is op 1 mei 2018.

 

Het parochiebestuur wenst iedereen een zalig Pasen.

 

20-04-2018

Kindernevendienst Moederdag en Pinksteren
Lees meer >>
10-04-2018

Oecumenische Hemelvaartviering op 10 mei in Beltrum
Lees meer >>
04-04-2018

Roepingenzondag op 22 april 2018
Lees meer >>
01-04-2018

Nieuwe zangers welkom bij het Paulus Gregoriaans Koor!
Lees meer >>
01-04-2018

Mededeling van de parochiebesturen Sint Paulus en Sint Ludger en het pastorale team
Lees meer >>
01-04-2018

Nieuws van het parochiebestuur (n.a.v. de vergadering van 13 maart)
Lees meer >>
01-04-2018

Terugblik op De Passie in Beltrum
Lees meer >>
29-03-2018

Een groet van de aartsbisschop - Paastriduum
Lees meer >>
25-03-2018

Verslag avond over 'Dankbaar leven' op 19 maart in Lievelde
Lees meer >>
25-03-2018

22 april: Een muzikale vertelling 'Philip Mechanicus, wachten op transport'
Lees meer >>
27-02-2018

Kloosterdagen in Megen (20 t/m 23 augustus 2018)
Lees meer >>
14-12-2017

Verenigd in gebed voor de vrede
Lees meer >>