Verslag avond over 'Dankbaar leven' op 19 maart in Lievelde

Om 19.30 uur konden we 20 belangstellenden welkom heten, een mooi aantal.

Jan en Annemarie Verschoor vertelden bevlogen over hun ontdekking van de levenshouding “dankbaarheid”. Deze levenshouding gaat er vanuit, dat we niets als vanzelfsprekend zien, maar ook alle alledaagse dingen om ons heen als een gave mogen beschouwen. Voorwaarde is met de verwonderende blik van een kind naar de wereld kijken, alles met aandacht doen. Met dankbaarheid door het leven gaan leidt tot een gelukkig leven. Deze levenshouding kan ons helpen in moeilijke tijden overeind te blijven. Na hun inleiding en het kijken naar een indrukwekkend filmpje deden we een oefening, waarbij we bij elke letter van het alfabet probeerden woorden te vinden die van belang zijn voor deze levenshouding. Tekenend voor de sfeer van de avond was de openheid, waarmee we met elkaar de gevonden woorden deelden en toelichtten.
Aan het eind van de avond kregen we deze flyer mee met nog enkele informatie:

Het Nederlandse netwerk ‘Dankbaar leven’
Dankbaar leven kan alleen dan een weg naar gelukkig worden zijn, wanneer ik het oefen, wanneer ik er een spirituele weg van maak. Een ogenblik, een korte ontmoeting is nog geen weg.
Br. David Steindl-Rast.

Informatie over het Nederlandse netwerk ‘Dankbaar leven’ - een zusterorganisatie van het Amerikaanse Gratefulness en het Europese netwerk Dankbar leben - is te vinden op https://gratefulness.org/international-partners-dankbaar-leven of ga naar https://gratefulness.org en type links bovenaan bij Search ‘Dankbaar leven’ in.
De site van het Europese netwerk Dankbar leben wordt momenteel ingrijpend veranderd en is over een paar maanden in de nieuwe vorm online. Er komt een Nederlandstalig onderdeel.
Op onze Facebookpagina ‘Dankbaar leven’ staat een paar keer per week een spreuk. Daarnaast bevat deze ook nieuws en informatie over offline-bijeenkomsten.
Heeft u vragen of interesse in onze Nieuwsbrief, mail dan naar dankbaarleven@yahoo.com. U wordt dan opgenomen in de e-mailgroep.

Jan en Annemarie Verschoor – ten Dam

12-08-2018

15 september: Kerken, kloosters en de reformatie langs de Berkel
Lees meer >>
07-08-2018

Bedevaart Kevelaer 2018: Met Maria ... op zoek naar vrede
Lees meer >>
02-08-2018

Start voorbereiding H. Vormsel 2018 op 5 en 6 september
Lees meer >>
11-07-2018

Bedevaart naar Banneux
Lees meer >>
02-07-2018

7e St. Paulusdag in Eibergen op 24 juni jl.
Lees meer >>
01-07-2018

Nieuws van het parochiebestuur n.a.v. de bestuursvergadering van 5 juni
Lees meer >>
29-06-2018

ZINDAG aan de Berkel
Lees meer >>
27-06-2018

Dankwoord pastoraal werkster Annet Zoet
Lees meer >>
26-06-2018

Missie verkeersmiddelenactie - Miva collecte 25-26 augustus
Lees meer >>
14-05-2018

Bedevaart Kevelaer 2018: Zoek Vrede!
Lees meer >>
14-12-2017

Verenigd in gebed voor de vrede
Lees meer >>