Afscheid bestuurslid Jan Hoffman

Jan Hoffman is per 1 januari 2018 afgetreden als bestuurslid Bouwzaken. Hij is in 2017  75 jaar geworden en kan op grond van het benoemingsreglement van de kerkprovincie zijn benoemingstermijn niet verlengen. Jan heeft daar volledige vrede mee.

 

Het bestuur zal zijn expertise zeker gaan missen. Jan is vanaf de fusie in 2010 de bestuurder bouwzaken geweest. Veel is op zijn pad gekomen:

Hij begeleidde:

  • de restauratie van de Calixtuskerk, zowel de binnen als de buitenkant
  • de verbouwing van de kerk in Lievelde
  • de verbouwing van de kerk in Rietmolen en Beltrum
  • de nodige reparaties aan installaties, schade  vernielingen aan diverse kerken en pastorieën
  • de verkoop van pastorieën en andere gebouwen

Tevens heeft hij goede relaties opgebouwd met medewerkers van gemeente, provincie, monumentenzorg, het bisdom, etc.

Ondanks dat hij 2x in die periode ernstig ziek is geweest, bleef hij betrokken bij de kerkelijke zaken. We zijn dan ook blij dat Jan heeft aangegeven dat hij als adviseur een tijdje zijn opvolger wil ondersteunen.

Het bestuur is hem veel dank verschuldigd en zal op gepaste wijze afscheid nemen.

06-11-2018

Beleid van de Parochie St. Paulus voor de komende jaren
Lees meer >>
23-10-2018

Terugblik op bijeenkomst over de toekomst van de kerk in Neede
Lees meer >>