Afscheid bestuurslid Jan Hoffman

Jan Hoffman is per 1 januari 2018 afgetreden als bestuurslid Bouwzaken. Hij is in 2017  75 jaar geworden en kan op grond van het benoemingsreglement van de kerkprovincie zijn benoemingstermijn niet verlengen. Jan heeft daar volledige vrede mee.

 

Het bestuur zal zijn expertise zeker gaan missen. Jan is vanaf de fusie in 2010 de bestuurder bouwzaken geweest. Veel is op zijn pad gekomen:

Hij begeleidde:

  • de restauratie van de Calixtuskerk, zowel de binnen als de buitenkant
  • de verbouwing van de kerk in Lievelde
  • de verbouwing van de kerk in Rietmolen en Beltrum
  • de nodige reparaties aan installaties, schade  vernielingen aan diverse kerken en pastorieën
  • de verkoop van pastorieën en andere gebouwen

Tevens heeft hij goede relaties opgebouwd met medewerkers van gemeente, provincie, monumentenzorg, het bisdom, etc.

Ondanks dat hij 2x in die periode ernstig ziek is geweest, bleef hij betrokken bij de kerkelijke zaken. We zijn dan ook blij dat Jan heeft aangegeven dat hij als adviseur een tijdje zijn opvolger wil ondersteunen.

Het bestuur is hem veel dank verschuldigd en zal op gepaste wijze afscheid nemen.

20-04-2018

Kindernevendienst Moederdag en Pinksteren
Lees meer >>
10-04-2018

Oecumenische Hemelvaartviering op 10 mei in Beltrum
Lees meer >>
04-04-2018

Roepingenzondag op 22 april 2018
Lees meer >>
01-04-2018

Nieuwe zangers welkom bij het Paulus Gregoriaans Koor!
Lees meer >>
01-04-2018

Mededeling van de parochiebesturen Sint Paulus en Sint Ludger en het pastorale team
Lees meer >>
01-04-2018

Nieuws van het parochiebestuur (n.a.v. de vergadering van 13 maart)
Lees meer >>
01-04-2018

Terugblik op De Passie in Beltrum
Lees meer >>
29-03-2018

Een groet van de aartsbisschop - Paastriduum
Lees meer >>
25-03-2018

Verslag avond over 'Dankbaar leven' op 19 maart in Lievelde
Lees meer >>
25-03-2018

22 april: Een muzikale vertelling 'Philip Mechanicus, wachten op transport'
Lees meer >>
27-02-2018

Kloosterdagen in Megen (20 t/m 23 augustus 2018)
Lees meer >>
14-12-2017

Verenigd in gebed voor de vrede
Lees meer >>