Afscheid bestuurslid Jan Hoffman

Jan Hoffman is per 1 januari 2018 afgetreden als bestuurslid Bouwzaken. Hij is in 2017  75 jaar geworden en kan op grond van het benoemingsreglement van de kerkprovincie zijn benoemingstermijn niet verlengen. Jan heeft daar volledige vrede mee.

 

Het bestuur zal zijn expertise zeker gaan missen. Jan is vanaf de fusie in 2010 de bestuurder bouwzaken geweest. Veel is op zijn pad gekomen:

Hij begeleidde:

  • de restauratie van de Calixtuskerk, zowel de binnen als de buitenkant
  • de verbouwing van de kerk in Lievelde
  • de verbouwing van de kerk in Rietmolen en Beltrum
  • de nodige reparaties aan installaties, schade  vernielingen aan diverse kerken en pastorieën
  • de verkoop van pastorieën en andere gebouwen

Tevens heeft hij goede relaties opgebouwd met medewerkers van gemeente, provincie, monumentenzorg, het bisdom, etc.

Ondanks dat hij 2x in die periode ernstig ziek is geweest, bleef hij betrokken bij de kerkelijke zaken. We zijn dan ook blij dat Jan heeft aangegeven dat hij als adviseur een tijdje zijn opvolger wil ondersteunen.

Het bestuur is hem veel dank verschuldigd en zal op gepaste wijze afscheid nemen.

14-03-2019

Kruisweg HaZiMa in de open lucht 2019
Lees meer >>
13-03-2019

Zondag 5 mei opening van het Bedevaartseizoen
Lees meer >>
12-03-2019

Mee naar de Chrismamis op 17 april?
Lees meer >>
11-03-2019

11 april: Paas-epos door Stephan Boonzaaijer
Lees meer >>
07-03-2019

Vastenbrief 2019 van Kardinaal Eijk
Lees meer >>
01-03-2019

Kom je ook eten? Sobere maaltijden in Neede
Lees meer >>
01-03-2019

24 Uur voor de Heer (29-30 maart)
Lees meer >>
01-03-2019

Je ziet Hem niet, want Hij is doorzichtig
Lees meer >>
01-03-2019

Nieuws van het parochiebestuur n.a.v. de bestuursvergadering van 13 februari 2019
Lees meer >>
27-02-2019

Tienerkamp voor jongeren van 12 t/m 16 jaar
Lees meer >>
20-02-2019

20 maart: goed leven in gejaagde tijden volgens paus Franciscus
Lees meer >>
14-02-2019

Oecumenisch avondgebed in de Veertigdagentijd
Lees meer >>
01-02-2019

Nieuws van het bestuur n.a.v. de bestuursvergadering van 9 januari 2019
Lees meer >>
01-02-2019

Verslag bijeenkomst geloofsgemeenschap Ceacilia Neede op 14 januari
Lees meer >>
10-01-2019

Vastenactie project 2019: Waterputten in Romik Eritrea
Lees meer >>