Afscheid bestuurslid Jan Hoffman

Jan Hoffman is per 1 januari 2018 afgetreden als bestuurslid Bouwzaken. Hij is in 2017  75 jaar geworden en kan op grond van het benoemingsreglement van de kerkprovincie zijn benoemingstermijn niet verlengen. Jan heeft daar volledige vrede mee.

 

Het bestuur zal zijn expertise zeker gaan missen. Jan is vanaf de fusie in 2010 de bestuurder bouwzaken geweest. Veel is op zijn pad gekomen:

Hij begeleidde:

  • de restauratie van de Calixtuskerk, zowel de binnen als de buitenkant
  • de verbouwing van de kerk in Lievelde
  • de verbouwing van de kerk in Rietmolen en Beltrum
  • de nodige reparaties aan installaties, schade  vernielingen aan diverse kerken en pastorieën
  • de verkoop van pastorieën en andere gebouwen

Tevens heeft hij goede relaties opgebouwd met medewerkers van gemeente, provincie, monumentenzorg, het bisdom, etc.

Ondanks dat hij 2x in die periode ernstig ziek is geweest, bleef hij betrokken bij de kerkelijke zaken. We zijn dan ook blij dat Jan heeft aangegeven dat hij als adviseur een tijdje zijn opvolger wil ondersteunen.

Het bestuur is hem veel dank verschuldigd en zal op gepaste wijze afscheid nemen.

11-07-2018

Bedevaart naar Banneux
Lees meer >>
02-07-2018

7e St. Paulusdag in Eibergen op 24 juni jl.
Lees meer >>
01-07-2018

200e Taize-viering in Groenlo
Lees meer >>
01-07-2018

Nieuws van het parochiebestuur n.a.v. de bestuursvergadering van 5 juni
Lees meer >>
01-07-2018

Aanmelden voor Vormselvoorbereiding 2018-2019 voor 15 juli
Lees meer >>
30-06-2018

Fotoalbum
Lees meer >>
29-06-2018

ZINDAG aan de Berkel
Lees meer >>
27-06-2018

Dankwoord pastoraal werkster Annet Zoet
Lees meer >>
26-06-2018

Missie verkeersmiddelenactie - Miva collecte 25-26 augustus
Lees meer >>
25-06-2018

Viering Hoogfeest Maria Tenhemelopneming op 15 augustus
Lees meer >>
23-06-2018

3 juli: Thema-avond rond 'Kind en geloof'
Lees meer >>
14-05-2018

Bedevaart Kevelaer 2018: Zoek Vrede!
Lees meer >>
14-12-2017

Verenigd in gebed voor de vrede
Lees meer >>