Kruiswegviering in Groenlo

Goede Vrijdag herdenken we Jezus’ kruisweg. De viering is om 15.00u in de Calixtusbasiliek.
Dit jaar doen we dat aan de hand van de zeer expressieve, met houtskool getekende kruisweg van de Vlaamse kunstenaar Albert Servaes.

Albert Servaes is bij het maken van de kruisweg geïnspireerd door
• de geest van de Karmel: beschouwen en aan anderen de beschouwing meedelen;
• de gruwel van de Eerste Wereldoorlog en het daaruit voortkomende menselijke leed;
• de visioenen van Catharina van Emmerich: het beeld van Jezus verscheen haar als misvormd;
• de visioenen van Angela de Foligno:
o Bij de verschijningen werden haar ogen veel groter.
o Die vergrote ogen zien we terug in Servaes’ tekeningen.
Wanneer we aandachtig de kruiswegstaties bekijken, ervaren wij, dat de liefde het thema is, dat deze kruisweg beheerst en de verschillende staties tot een geheel maakt. De liefde als alles beheersend en verbindend gegeven.
Op het ogenblik dat Pilatus Christus tot de kruisdood veroordeelt, eindigt volgens Servaes’ tekeningen “de rol van de haat”.
Jezus wordt ons getoond als een uitgemergeld skelet, maar Hij behoudt altijd Zijn waardige gestalte. Hij is nooit louter slachtoffer, Hij weet wat er gebeurt en wil dat het gebeurt. Hij wil de mensen verlossen door de kruisdood te aanvaarden. Hij doet dit uit liefde voor de mensen en uit liefde voor Zijn Vader die dit zoenoffer van Hem verlangt om de macht van het Kwaad te breken.
(uit: Jef Steylaerts, A. Servaes. De getekende kruisweg van Luithagen)
We staan met Titus Brandsma stil bij het lijden van Jezus, zijn veroordeling, zijn kruisweg, zijn dood en zijn graflegging.
Titus Brandsma is een Karmeliet uit de eerste helft van de vorige eeuw. Hij is in de Tweede Wereldoorlog omwille van zijn geloof in een concentratiekamp om het leven gebracht.
Hij heeft in 1921 bij de kruisweg van Albert Servaes meditaties geschreven. Wij bidden vandaag als het ware met Titus Brandsma deze kruisweg.
De staties zullen op het grote scherm geprojecteerd worden.

19-03-2019

Kom jij ook een Palmpasenstok maken?
Lees meer >>
14-03-2019

Kruisweg HaZiMa in de open lucht 2019
Lees meer >>
13-03-2019

Zondag 5 mei opening van het Bedevaartseizoen
Lees meer >>
12-03-2019

Mee naar de Chrismamis op 17 april?
Lees meer >>
11-03-2019

11 april: Paas-epos door Stephan Boonzaaijer
Lees meer >>
07-03-2019

Vastenbrief 2019 van Kardinaal Eijk
Lees meer >>
01-03-2019

Kom je ook eten? Sobere maaltijden in Neede
Lees meer >>
01-03-2019

24 Uur voor de Heer (29-30 maart)
Lees meer >>
01-03-2019

Je ziet Hem niet, want Hij is doorzichtig
Lees meer >>
01-03-2019

Nieuws van het parochiebestuur n.a.v. de bestuursvergadering van 13 februari 2019
Lees meer >>
27-02-2019

Tienerkamp voor jongeren van 12 t/m 16 jaar
Lees meer >>
20-02-2019

20 maart: goed leven in gejaagde tijden volgens paus Franciscus
Lees meer >>
14-02-2019

Oecumenisch avondgebed in de Veertigdagentijd
Lees meer >>
01-02-2019

Nieuws van het bestuur n.a.v. de bestuursvergadering van 9 januari 2019
Lees meer >>
01-02-2019

Verslag bijeenkomst geloofsgemeenschap Ceacilia Neede op 14 januari
Lees meer >>
10-01-2019

Vastenactie project 2019: Waterputten in Romik Eritrea
Lees meer >>