Kruiswegviering in Groenlo

Goede Vrijdag herdenken we Jezus’ kruisweg. De viering is om 15.00u in de Calixtusbasiliek.
Dit jaar doen we dat aan de hand van de zeer expressieve, met houtskool getekende kruisweg van de Vlaamse kunstenaar Albert Servaes.

Albert Servaes is bij het maken van de kruisweg geïnspireerd door
• de geest van de Karmel: beschouwen en aan anderen de beschouwing meedelen;
• de gruwel van de Eerste Wereldoorlog en het daaruit voortkomende menselijke leed;
• de visioenen van Catharina van Emmerich: het beeld van Jezus verscheen haar als misvormd;
• de visioenen van Angela de Foligno:
o Bij de verschijningen werden haar ogen veel groter.
o Die vergrote ogen zien we terug in Servaes’ tekeningen.
Wanneer we aandachtig de kruiswegstaties bekijken, ervaren wij, dat de liefde het thema is, dat deze kruisweg beheerst en de verschillende staties tot een geheel maakt. De liefde als alles beheersend en verbindend gegeven.
Op het ogenblik dat Pilatus Christus tot de kruisdood veroordeelt, eindigt volgens Servaes’ tekeningen “de rol van de haat”.
Jezus wordt ons getoond als een uitgemergeld skelet, maar Hij behoudt altijd Zijn waardige gestalte. Hij is nooit louter slachtoffer, Hij weet wat er gebeurt en wil dat het gebeurt. Hij wil de mensen verlossen door de kruisdood te aanvaarden. Hij doet dit uit liefde voor de mensen en uit liefde voor Zijn Vader die dit zoenoffer van Hem verlangt om de macht van het Kwaad te breken.
(uit: Jef Steylaerts, A. Servaes. De getekende kruisweg van Luithagen)
We staan met Titus Brandsma stil bij het lijden van Jezus, zijn veroordeling, zijn kruisweg, zijn dood en zijn graflegging.
Titus Brandsma is een Karmeliet uit de eerste helft van de vorige eeuw. Hij is in de Tweede Wereldoorlog omwille van zijn geloof in een concentratiekamp om het leven gebracht.
Hij heeft in 1921 bij de kruisweg van Albert Servaes meditaties geschreven. Wij bidden vandaag als het ware met Titus Brandsma deze kruisweg.
De staties zullen op het grote scherm geprojecteerd worden.

21-03-2018

Afscheid bestuurslid Jan Hoffman
Lees meer >>
21-03-2018

Het bestuur van de St. Paulusparochie zoekt nieuwe bestuursleden!
Lees meer >>
15-03-2018

Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid op 8 april in Groenlo
Lees meer >>
14-03-2018

Parochiebedevaart naar Lourdes 28 april t/m 5 mei 2018
Lees meer >>
05-03-2018

Kruiswegviering in Groenlo
Lees meer >>
03-03-2018

Sam's kledingactie op 6 en 7 april in Rietmolen, Rekken en Neede
Lees meer >>
01-03-2018

De viering van het Paastriduum in het Eucharistisch Centrum
Lees meer >>
01-03-2018

Boete en verzoening met Pasen
Lees meer >>
01-03-2018

De Passie in Beltrum en Rietmolen
Lees meer >>
01-03-2018

Dankwoord van pastor Zoet
Lees meer >>
27-02-2018

Kloosterdagen in Megen (20 t/m 23 augustus 2018)
Lees meer >>
27-02-2018

Paasdienst voor kinderen 'Jezus leeft!!'
Lees meer >>
01-02-2018

Vastenactie 2018: Zambia
Lees meer >>
14-12-2017

Verenigd in gebed voor de vrede
Lees meer >>