Kruiswegviering in Groenlo

Goede Vrijdag herdenken we Jezus’ kruisweg. De viering is om 15.00u in de Calixtusbasiliek.
Dit jaar doen we dat aan de hand van de zeer expressieve, met houtskool getekende kruisweg van de Vlaamse kunstenaar Albert Servaes.

Albert Servaes is bij het maken van de kruisweg geïnspireerd door
• de geest van de Karmel: beschouwen en aan anderen de beschouwing meedelen;
• de gruwel van de Eerste Wereldoorlog en het daaruit voortkomende menselijke leed;
• de visioenen van Catharina van Emmerich: het beeld van Jezus verscheen haar als misvormd;
• de visioenen van Angela de Foligno:
o Bij de verschijningen werden haar ogen veel groter.
o Die vergrote ogen zien we terug in Servaes’ tekeningen.
Wanneer we aandachtig de kruiswegstaties bekijken, ervaren wij, dat de liefde het thema is, dat deze kruisweg beheerst en de verschillende staties tot een geheel maakt. De liefde als alles beheersend en verbindend gegeven.
Op het ogenblik dat Pilatus Christus tot de kruisdood veroordeelt, eindigt volgens Servaes’ tekeningen “de rol van de haat”.
Jezus wordt ons getoond als een uitgemergeld skelet, maar Hij behoudt altijd Zijn waardige gestalte. Hij is nooit louter slachtoffer, Hij weet wat er gebeurt en wil dat het gebeurt. Hij wil de mensen verlossen door de kruisdood te aanvaarden. Hij doet dit uit liefde voor de mensen en uit liefde voor Zijn Vader die dit zoenoffer van Hem verlangt om de macht van het Kwaad te breken.
(uit: Jef Steylaerts, A. Servaes. De getekende kruisweg van Luithagen)
We staan met Titus Brandsma stil bij het lijden van Jezus, zijn veroordeling, zijn kruisweg, zijn dood en zijn graflegging.
Titus Brandsma is een Karmeliet uit de eerste helft van de vorige eeuw. Hij is in de Tweede Wereldoorlog omwille van zijn geloof in een concentratiekamp om het leven gebracht.
Hij heeft in 1921 bij de kruisweg van Albert Servaes meditaties geschreven. Wij bidden vandaag als het ware met Titus Brandsma deze kruisweg.
De staties zullen op het grote scherm geprojecteerd worden.

06-11-2018

Beleid van de Parochie St. Paulus voor de komende jaren
Lees meer >>
23-10-2018

Terugblik op bijeenkomst over de toekomst van de kerk in Neede
Lees meer >>