Dankwoord van pastor Zoet

Op vrijdag 2 februari heb ik erbij stilgestaan, dat ik twaalfeneenhalf jaar geleden begon als pastoraal werker in toen nog parochieverband Noach, nu de St. Paulusparochie. Samen met Pastoor De Jong mocht ik voorgaan in de eucharistieviering van Maria Lichtmis in Groenlo, waar kaarsen werden gezegend en waar na afloop ook de Blasiuszegen werd gegeven. Het was heel mooi om op deze dag samen te mogen vieren en de zegen te ontvangen. Van het Parochiebestuur St. Paulus ontving ik uit handen van koster Ria Walterbos een prachtig boeket bloemen. Ook feliciteerden de deelnemers aan de viering mij.

’s Avonds was er de avond “Voor wiens Gelaat ik sta” over Godsbeelden en de verbeelding daarvan in de beeldende kunst door de eeuwen heen. Herman Scholte Albers voerde ons mee op een ontdekkingstocht langs uiteenlopende kunstenaars en het gebruik van symbolen om Diegene af te beelden die in geen beeld gevat kan worden.
Daarna vertelden Simone Meijerink, Herman Everink en ikzelf ons verhaal over onze beelden van God en ons zoeken en worstelen in onze relatie tot God. Annemarie Hilferink speelde prachtige meditatieve muziek op de piano.

Dankbaar ben ik, dat ik deze avond mocht beleven met allen die kwamen die avond: vrijwilligers, leden van parochiebesturen en locatieraden, collega’s, oud-collega’s, vrienden en heel bijzonder ook mijn kinderen.
Dank voor alle felicitaties, woorden van waardering, lieve kaarten en mailtjes, bloemen en cadeaus. Het was overweldigend en hartverwarmend!
Dank aan Peter, Anita en Herman van de Commisie Ontmoeting en Inspiratie die het organiseerden en aan de Locatieraad, de koffiegroep en de koster van Beltrum voor hun gastvrijheid en de hartelijke ontvangst en goede verzorging van de avond!
Dank aan Simone Meijerink en Herman Everink voor het delen van hun verhaal en aan Annemarie Hilferink voor de prachtige pianomuziek!
Pastoraal werker Annet Zoet

06-11-2018

Beleid van de Parochie St. Paulus voor de komende jaren
Lees meer >>
23-10-2018

Terugblik op bijeenkomst over de toekomst van de kerk in Neede
Lees meer >>