De viering van het Paastriduum in het Eucharistisch Centrum

In deze Veertigdagentijd bereiden wij ons als christenen voor op Pasen. We vieren dat Christus uit de dood is opgestaan, om ons de zekerheid te geven van het eeuwig leven bij God.

Maar Pasen vieren wij niet alleen op Eerste Paasdag. Het Paasfeest vieren wij niet zonder Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag.
Omdat de vieringen van Witte Donderdag en de Paaswake alleen gevierd kunnen worden in het kader van de viering van de Eucharistie, worden genoemde vieringen in één kerk gevierd en wel in het Eucharistische Centrum van onze parochie: de H. Calixtusbasiliek in Groenlo.

Evenals voorgaande jaren bent u van harte uitgenodigd om deze bijzondere, intense vieringen met medeparochianen van andere geloofsgemeenschappen samen te vieren.

Omdat de kinderen, die zich voorbereiden op het ontvangen van de eerste heilige communie bij de Witte Donderdagviering betrokken worden, zal de viering van de gedachtenis van het Laatste Avondmaal van Onze Heer dan ook het karakter hebben van een gezinsviering. De viering op 29 maart begint om 19.00 uur. Na de viering is er tot 22.00 uur gelegenheid tot stille aanbidding van het Allerheiligste Sacrament in de Mariakapel van de basiliek.
Op Goede Vrijdag is de Kruisweg om 15.00 uur en de Plechtigheden (lijdensverhaal, kruishulde en communie-uitreiking) om 19.00 uur in de basiliek.

De plechtige viering van de Paaswake (31 maart, 20.30 uur), voorgegaan door het pastoor De Jong en pastoraal werker Zoet zal voor alle geloofsgemeenschappen zijn. Dit jaar zal het parochie-brede koor “Laudate Dominum” medewerking verlenen.
Aan het einde van de viering zal het doopwater en de paaskaarsen die voor al de deelnemende geloofsgemeenschappen zijn gezegend, worden overhandigd aan vertegenwoordigers van de geloofsgemeenschappen. Vanuit de Paaswake in Groenlo worden het doopwater en de paaskaarsen op Paasmorgen plechtig naar voren gebracht in de vieringen van de geloofsgemeenschappen van Beltrum, Lievelde, Rekken, Rietmolen, Neede en Eibergen.

In de viering van Witte Donderdag en de Paaswake worden houdbare producten ingezameld voor de Voedselbank. Er staan kratten achter in de basiliek.
Namens het pastoraal team, het parochiebestuur en uw locatieraad wil ik u allen van harte uitnodigen om aan deze bijzondere vieringen deel te nemen en samen Pasen te vieren.

Pastoor H.A.M. de Jong

21-03-2018

Afscheid bestuurslid Jan Hoffman
Lees meer >>
21-03-2018

Het bestuur van de St. Paulusparochie zoekt nieuwe bestuursleden!
Lees meer >>
15-03-2018

Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid op 8 april in Groenlo
Lees meer >>
14-03-2018

Parochiebedevaart naar Lourdes 28 april t/m 5 mei 2018
Lees meer >>
05-03-2018

Kruiswegviering in Groenlo
Lees meer >>
03-03-2018

Sam's kledingactie op 6 en 7 april in Rietmolen, Rekken en Neede
Lees meer >>
01-03-2018

De viering van het Paastriduum in het Eucharistisch Centrum
Lees meer >>
01-03-2018

Boete en verzoening met Pasen
Lees meer >>
01-03-2018

De Passie in Beltrum en Rietmolen
Lees meer >>
01-03-2018

Dankwoord van pastor Zoet
Lees meer >>
27-02-2018

Kloosterdagen in Megen (20 t/m 23 augustus 2018)
Lees meer >>
27-02-2018

Paasdienst voor kinderen 'Jezus leeft!!'
Lees meer >>
01-02-2018

Vastenactie 2018: Zambia
Lees meer >>
14-12-2017

Verenigd in gebed voor de vrede
Lees meer >>