Taizeviering op zaterdag 17 februari in Rk. Mattheuskerk Eibergen

Taizé is een gehuchtje in de Bourgogne, waar in de 2e wereldoorlog de jonge Zwitserse predikant Roger Schutz, een kloostergemeenschap van mannen begint, heel opmerkelijk voor een protestant. Zijn belangrijkste doel is in eenvoud en gebed bij te dragen aan verzoening tussen mensen, tussen volkeren en niet op de laatste plaats tussen christelijke kerken van verschillende gezindten.

Al gauw krijgt Taizé een grote aantrekkingskracht op jongeren. Nu komen er jaarlijks tienduizenden jongeren in de maanden april tot en met oktober voor een1 week naar Taizé, ook vanuit onze regio.

Taizeviering Eibergen

Taizé-vieringen hebben een geheel eigen liturgie. Deze wordt vooral gekenmerkt door gezangen en stilte.
De gezangen zijn speciaal voor de gebedsvieringen in Taizé gecomponeerd. Deze korte liederen zijn meditatief. Ze worden gedurende enkele minuten herhaald om afleidende gedachten tot rust te laten komen en de gebedstekst van het lied goed door te laten dringen. Mede door de eenvoud van de liederen en de herhalingen zijn ze makkelijk mee te zingen, ook als ze meerstemmig gezongen worden.
Ook kenmerkend voor Taizé-vieringen is het moment van stilte. Deze stilte duurt ongeveer 10 minuten en is bedoeld om te mediteren over de gezongen liederen, de gebeden en schriftlezing en om te bidden, dichter bij God te komen. Zijn stem laat zich slechts horen in een fluistering, in een ademtocht van stilte. Stil zijn in Zijn aanwezigheid, om Zijn Geest te ontvangen, is reeds bidden.
Om de sfeer van Taizé op te roepen wordt er net als in de Verzoeningskerk van Taizé gebruik gemaakt van veel waxinelichtjes en een oranje doek. Ook is er een speciaal kruis, dat identiek is aan dat van Taizé. De viering duurt zo’n 40 minuten.
U bent van harte welkom in de Taizé-viering in de Rk. Mattheuskerk op zaterdag 17 febr. om 19.00 uur.

12-08-2018

15 september: Kerken, kloosters en de reformatie langs de Berkel
Lees meer >>
07-08-2018

Bedevaart Kevelaer 2018: Met Maria ... op zoek naar vrede
Lees meer >>
02-08-2018

Start voorbereiding H. Vormsel 2018 op 5 en 6 september
Lees meer >>
11-07-2018

Bedevaart naar Banneux
Lees meer >>
02-07-2018

7e St. Paulusdag in Eibergen op 24 juni jl.
Lees meer >>
01-07-2018

Nieuws van het parochiebestuur n.a.v. de bestuursvergadering van 5 juni
Lees meer >>
29-06-2018

ZINDAG aan de Berkel
Lees meer >>
27-06-2018

Dankwoord pastoraal werkster Annet Zoet
Lees meer >>
26-06-2018

Missie verkeersmiddelenactie - Miva collecte 25-26 augustus
Lees meer >>
14-05-2018

Bedevaart Kevelaer 2018: Zoek Vrede!
Lees meer >>
14-12-2017

Verenigd in gebed voor de vrede
Lees meer >>