Taizeviering op zaterdag 17 februari in Rk. Mattheuskerk Eibergen

Taizé is een gehuchtje in de Bourgogne, waar in de 2e wereldoorlog de jonge Zwitserse predikant Roger Schutz, een kloostergemeenschap van mannen begint, heel opmerkelijk voor een protestant. Zijn belangrijkste doel is in eenvoud en gebed bij te dragen aan verzoening tussen mensen, tussen volkeren en niet op de laatste plaats tussen christelijke kerken van verschillende gezindten.

Al gauw krijgt Taizé een grote aantrekkingskracht op jongeren. Nu komen er jaarlijks tienduizenden jongeren in de maanden april tot en met oktober voor een1 week naar Taizé, ook vanuit onze regio.

Taizeviering Eibergen

Taizé-vieringen hebben een geheel eigen liturgie. Deze wordt vooral gekenmerkt door gezangen en stilte.
De gezangen zijn speciaal voor de gebedsvieringen in Taizé gecomponeerd. Deze korte liederen zijn meditatief. Ze worden gedurende enkele minuten herhaald om afleidende gedachten tot rust te laten komen en de gebedstekst van het lied goed door te laten dringen. Mede door de eenvoud van de liederen en de herhalingen zijn ze makkelijk mee te zingen, ook als ze meerstemmig gezongen worden.
Ook kenmerkend voor Taizé-vieringen is het moment van stilte. Deze stilte duurt ongeveer 10 minuten en is bedoeld om te mediteren over de gezongen liederen, de gebeden en schriftlezing en om te bidden, dichter bij God te komen. Zijn stem laat zich slechts horen in een fluistering, in een ademtocht van stilte. Stil zijn in Zijn aanwezigheid, om Zijn Geest te ontvangen, is reeds bidden.
Om de sfeer van Taizé op te roepen wordt er net als in de Verzoeningskerk van Taizé gebruik gemaakt van veel waxinelichtjes en een oranje doek. Ook is er een speciaal kruis, dat identiek is aan dat van Taizé. De viering duurt zo’n 40 minuten.
U bent van harte welkom in de Taizé-viering in de Rk. Mattheuskerk op zaterdag 17 febr. om 19.00 uur.

20-05-2018

Een bijzondere rondleiding in de Calixtusbasiliek op 18 juni
Lees meer >>
15-05-2018

Lourdesreis 2018
Lees meer >>
14-05-2018

Bedevaart Kevelaer 2018: Zoek Vrede!
Lees meer >>
14-05-2018

Tienerkamp Bisdom: Back to basic
Lees meer >>
08-05-2018

Viering Sacramentsdag op 3 juni met plechtig Lof in Groenlo
Lees meer >>
07-05-2018

In de voetsporen van Paulus
Lees meer >>
03-05-2018

De wandeling (pelgrimage)
Lees meer >>
01-05-2018

Afscheid van de St. Paulusparochie (door pastor Zoet)
Lees meer >>
01-05-2018

Uitnodiging St. Paulusdag
Lees meer >>
01-05-2018

Nationaal Holocaust Museum in oprichting
Lees meer >>
10-04-2018

Zondag 24 juni 2018 is de St. Paulusdag in Eibergen
Lees meer >>
01-04-2018

Mededeling van de parochiebesturen Sint Paulus en Sint Ludger en het pastorale team
Lees meer >>
27-02-2018

Kloosterdagen in Megen (20 t/m 23 augustus 2018)
Lees meer >>
14-12-2017

Verenigd in gebed voor de vrede
Lees meer >>