Kerken in debat met politici in Berkelland op 19 februari

De predikanten in Berkelland hebben het initiatief genomen voor een debat tussen de leden van de kerken en de lijsttrekkers van de partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart.

Op maandag 19 februari wordt daarvoor een verkiezingsavond georganiseerd in Het Assink in de Van Gellicumzaal Julianastraat 12a, 7161 CR Neede. Het debat begint om 20.00 uur.

Nog niet zo lang geleden bleek uit een onderzoek van de landelijke Protestantse Kerk in Nederland (PKN), dat veel leden het zouden waarderen als de kerk zich actiever manifesteert in het politieke debat. De kerk hoeft niet altijd zo voorzichtig te zijn met het innemen van een standpunt, vonden de geënquêteerden. Dat onderzoek ging vooral over de landelijke politiek. Waarom zou dat ook niet gelden voor de politiek in de gemeente Berkelland?

 

Wat vindt u?

De kerk mag dus wel wat nadrukkelijker een standpunt innemen over zaken die leden van de kerk na aan het hart liggen. Maar wat is ‘de kerk’? Dat bent ù toch? Daarom willen wij u een platform bieden om met de lijsttrekkers van de lokale partijen in discussie te gaan. Wat speelt er in onze gemeente Berkelland dat u – zeker ook vanuit uw geloof - bezig houdt?

Dan hebben we het bij voorbeeld over de armoede en schuldenproblematiek waar ook in Berkelland nog steeds veel te veel mensen mee worden geconfronteerd. Aandacht en zorg voor ouderen en wie eenzaam zijn is al heel lang een aandachtsgebied van de kerken. Waar vinden we dat terug in de programma’s van onze politieke partijen? Maar niet minder belangrijk: waarop kunnen jongeren rekenen in Berkelland? De milieuproblematiek is niet iets dat zich op lokaal niveau laat oplossen, maar we kunnen daaraan misschien wel met z’n allen een steentje bijdragen. Hoe ondersteunen de politieke partijen de agrariërs in hun zorg voor onze aarde? Vluchtelingen en integratie is een belangrijk thema. Stel dat er in de komende tijd weer meer vluchtelingen aan onze deuren kloppen, wat doen wij dan? Doen we alleen wat ons vanuit Den Haag wordt opgelegd of willen de Berkellandse partijen wel een stapje verder gaan? De kerken speelden altijd een belangrijke rol in de onderlinge samenhang in onze woonkernen. Door de ontkerkelijking is de rol van de burgerlijke gemeente steeds belangrijker geworden. Welke rol zien de partijen weggelegd voor de gemeente? Voeg uw eigen vragen maar toe!

 

Lees de krant

Wij rekenen erop dat de lijsttrekkers komen om met u in gesprek te gaan.

In de komende weken houden we u via de lokale pers op de hoogte.

 

De predikanten in Berkelland

12-01-2019

12 februari: En i’j geleuft dat?! Wat geloven we eigenlijk?
Lees meer >>
10-01-2019

Vastenactie project 2019: Waterputten in Romik Eritrea
Lees meer >>
02-01-2019

Maria Lichtmis op zaterdag 2 februari in Groenlo
Lees meer >>
01-01-2019

Nieuws van het parochiebestuur n.a.v. de bestuursvergadering van 3 december 2018
Lees meer >>
01-01-2019

Reis naar Israël in september 2019
Lees meer >>
01-01-2019

Gezocht: enthousiaste zangers (v/m) voor het Passie koor van de Paulusparochie
Lees meer >>
01-01-2019

Lokaal geloven en nieuwe initiatieven
Lees meer >>
21-12-2018

Pastorale column december/januari van pastoor De Jong
Lees meer >>