Huispaaskaarsen bestellen

Ook dit jaar biedt de locatie Neede u de mogelijkheid om een huispaaskaars te bestellen.
U kunt kiezen uit verschillende afmetingen en reliëfs (zie de foto en uitleg hieronder).

Diameter

Hoogte 

Prijs 

 Reliëfs

70 mm 

200 mm 

10,- 

 A

 60 mm 

300 mm 

20,- 

 A,B,C,D

70 mm 

500 mm 

45,- 

 A,B,C,D

80 mm 

600 mm 

57,- 

 A,B,C

U kunt uw bestelling tot uiterlijk zondag 11 maart doorgeven aan het locatiesecretariaat Neede (tel. 0545-286835) of aan koster Henk Holtkamp (tel. 06-20994297, e-mail: h.holtkamp1@hotmail.com).

Huispaaskaarsen

 

Reliëf A: Het triomferende paaslam met een vaandel is een symbool van de opstanding van Christus. Een lange golvende vlag met daarop een kruis is het symbool van de overwinning op de dood, de banier van de opstanding. Dit symbool is afgeleid van het visioen van Constanijn de Grote, die de adelaar op de Romeinse standaard verving door een kruisvormig embleem.

Reliëf B: De boot met het kruis herinnert ons er aan ons vertrouwen te stellen op Jezus Christus, hoe onstuimig het leven ook lijkt. Hij heeft ons geen kalme reis beloofd maar wel een behouden vaart. De duif symboliseert God de Heilige Geest en is tevens het symbool van vrede.

Reliëf C: Een van de oudste tekens is het Chi Rho-monogram. Chi is de letter X, Rho de letter P; de X en P zijn de eerste twee letters van het Griekse woord Christos. Het symbool werd vaak gebruikt als inscriptie in catacomben en graven. Hoewel het symbool geen letterlijk kruis is, refereert het er wel naar.

Reliëf D: Het kruisteken is het meest bekende symbool van het christelijk geloof. Het Latijnse kruis bestaat uit een lange staande balk en een kortere dwarsbalk over de bovenste helft van de staande balk, maar er bestaan talrijke kruisvormen met hun varianten. Het kruis verwijst allereerst naar het lijden van Christus. Het roept tevens op om zijn kruis na te dragen. Het is daarnaast ook het symbool van de verzoening met God.

De alfa en omega zijn respectievelijk de eerste en de laatste letter van het Griekse alfabet. De symbolische betekenis komt uit het boek Openbaring waarin Jezus zichzelf de alfa en omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde noemt.
Wit is de kleur van zuiverheid, vreugde en feestelijkheid.
Rood staat symbool voor het bloed van Christus en is tevens het symbool van liefde.
De kleur blauw staat voor de hemel, maar ook voor wijsheid en liefdadigheid.
Groen is de kleur van groei, leven, hoop, trouw en onsterfelijkheid.
Geel of goud refereert naar het koningschap van Christus.

12-01-2019

12 februari: En i’j geleuft dat?! Wat geloven we eigenlijk?
Lees meer >>
10-01-2019

Vastenactie project 2019: Waterputten in Romik Eritrea
Lees meer >>
02-01-2019

Maria Lichtmis op zaterdag 2 februari in Groenlo
Lees meer >>
01-01-2019

Nieuws van het parochiebestuur n.a.v. de bestuursvergadering van 3 december 2018
Lees meer >>
01-01-2019

Reis naar Israël in september 2019
Lees meer >>
01-01-2019

Gezocht: enthousiaste zangers (v/m) voor het Passie koor van de Paulusparochie
Lees meer >>
01-01-2019

Lokaal geloven en nieuwe initiatieven
Lees meer >>
21-12-2018

Pastorale column december/januari van pastoor De Jong
Lees meer >>