Beleidsadviesgroep Diaconie zoekt versterking

In september jl. hebben wij de locatieraden geïnformeerd over de voortgang van de Beleidsadviesgroep Diaconie. Wij hebben u toen gevraagd om te zorgen voor versterking van de groep. Helaas hebben wij daar geen enkele reactie op mogen ontvangen. Bij deze nogmaals een verzoek aan u om uw bijdrage te leveren aan het versterken van onze groep. Onderstaand treft u de oproep van september nogmaals aan.

De Beleidsadviesgroep Diaconie is een groep die ontstaan is als klankbordgroep / stuurgroep rond de pastor met het profiel Diaconie. Na het vertrek van Simon Nagelmaeker zijn wij doorgegaan onder de naam Beleidsadviesgroep Diaconie. Wij adviseren en ondersteunen het pastoresteam op het vlak van Diaconie. Verder onderhouden wij contacten met diverse groeperingen die werkzaam zijn op het gebied van Diaconie en voeren wij een aantal activiteiten uit. De Beleidsadviesgroep is samengesteld uit afgevaardigden van diverse locaties van de Paulusparochie. Wat dit laatste punt betreft vragen wij uw speciale aandacht. Door het vertrek van twee leden bestaat de groep op dit moment nog maar uit drie leden (een afgevaardigde uit Groenlo, een afgevaardigde uit Lievelde en een onafhankelijke voorzitter) Harry Scharrenborg (DKCI) en pastoor de Jong treden op als adviseurs.
Om onze activiteiten goed voort te zetten, zijn wij dringend op zoek naar aanvulling van onze groep. Bij deze vragen wij de locatieraden die nog niet / niet meer vertegenwoordigd zijn in de Beleidsadviesgroep om iemand te vragen de groep te komen versterken. Zonder versterking kunnen wij ons werk niet meer voortzetten. Wij rekenen dus op uw medewerking in deze.

Mocht u naar aanleiding van deze berichtgeving nog vragen hebben dan kunt u deze altijd richten aan bovenstaand adres.


Met vriendelijke groet,

Peter Pothof,
voorzitter Beleidsadviesgroep Diaconie
Lichtenvoordseweg 35
7141 DV Groenlo
Tel. 0544-461256
E-mail: pmj_pothof@hotmail.com

22-01-2018

Maria Lichtmis op vrijdag 2 februari in Groenlo
Lees meer >>
13-01-2018

Inspiratie uit de Schrift en boekbespreking
Lees meer >>
13-01-2018

Huispaaskaarsen bestellen
Lees meer >>
10-01-2018

De Maria Passie komt naar Gaanderen
Lees meer >>
03-01-2018

Lichtjesavond
Lees meer >>
01-01-2018

Lezing door Herman Scholte Albers: 'Voor wiens Gelaat ik sta'
Lees meer >>
01-01-2018

Kerkbalans 2018: Geef voor je kerk
Lees meer >>
01-01-2018

Voortaan permanente inzameling voor de Voedselbank
Lees meer >>
01-01-2018

Zondag van gebed voor de eenheid
Lees meer >>
01-01-2018

Beleidsadviesgroep Diaconie zoekt versterking
Lees meer >>
01-01-2018

Nieuws van het parochiebestuur (n.a.v. de vergadering van 19 december)
Lees meer >>
22-12-2017

Communie voorbereiding
Lees meer >>
14-12-2017

Verenigd in gebed voor de vrede
Lees meer >>
06-08-2017

Jan Klein Zeggelink (85), geboren in Beltrum, zorgt al 60 jaar voor zijn parochianen
Lees meer >>