Beleidsadviesgroep Diaconie zoekt versterking

In september jl. hebben wij de locatieraden geïnformeerd over de voortgang van de Beleidsadviesgroep Diaconie. Wij hebben u toen gevraagd om te zorgen voor versterking van de groep. Helaas hebben wij daar geen enkele reactie op mogen ontvangen. Bij deze nogmaals een verzoek aan u om uw bijdrage te leveren aan het versterken van onze groep. Onderstaand treft u de oproep van september nogmaals aan.

De Beleidsadviesgroep Diaconie is een groep die ontstaan is als klankbordgroep / stuurgroep rond de pastor met het profiel Diaconie. Na het vertrek van Simon Nagelmaeker zijn wij doorgegaan onder de naam Beleidsadviesgroep Diaconie. Wij adviseren en ondersteunen het pastoresteam op het vlak van Diaconie. Verder onderhouden wij contacten met diverse groeperingen die werkzaam zijn op het gebied van Diaconie en voeren wij een aantal activiteiten uit. De Beleidsadviesgroep is samengesteld uit afgevaardigden van diverse locaties van de Paulusparochie. Wat dit laatste punt betreft vragen wij uw speciale aandacht. Door het vertrek van twee leden bestaat de groep op dit moment nog maar uit drie leden (een afgevaardigde uit Groenlo, een afgevaardigde uit Lievelde en een onafhankelijke voorzitter) Harry Scharrenborg (DKCI) en pastoor de Jong treden op als adviseurs.
Om onze activiteiten goed voort te zetten, zijn wij dringend op zoek naar aanvulling van onze groep. Bij deze vragen wij de locatieraden die nog niet / niet meer vertegenwoordigd zijn in de Beleidsadviesgroep om iemand te vragen de groep te komen versterken. Zonder versterking kunnen wij ons werk niet meer voortzetten. Wij rekenen dus op uw medewerking in deze.

Mocht u naar aanleiding van deze berichtgeving nog vragen hebben dan kunt u deze altijd richten aan bovenstaand adres.


Met vriendelijke groet,

Peter Pothof,
voorzitter Beleidsadviesgroep Diaconie
Lichtenvoordseweg 35
7141 DV Groenlo
Tel. 0544-461256
E-mail: pmj_pothof@hotmail.com

11-10-2018

Bedevaart, Haalksbergse Processie naar Kevelaer op 1 november 2018
Lees meer >>
08-10-2018

Cursus Kunst van Henri Matisse
Lees meer >>
08-10-2018

Paulus Gregoriaans koor zingt in Beltrum
Lees meer >>
03-10-2018

St. Maarten, eieractie 10 en 11 november 2018
Lees meer >>
03-10-2018

Adventsactie 2018: kwetsbare vrouwen uit Burkina Faso
Lees meer >>
01-10-2018

Najaarsactie Sams kledingactie
Lees meer >>
01-10-2018

Terugblik op ontmoeting met de Moslimgemeenschap op 20 september in Groenlo
Lees meer >>
01-10-2018

Leo Fijen spreekt over rouwen in Eibergen op 29 oktober
Lees meer >>
01-10-2018

10e jaar Taize-vieringen in Groenlo
Lees meer >>
01-10-2018

Nieuws van het parochiebestuur n.a.v. de bestuursvergadering van 13 september 2018 en extra overleg 20 september 2018
Lees meer >>
01-10-2018

Kevelaerslof op 7 oktober in Haaksbergen
Lees meer >>
01-10-2018

Pastorale column oktober van pastor Den Hartog
Lees meer >>
29-09-2018

Kerstactie Kerken Berkelland: nog steeds niet overbodig
Lees meer >>
26-09-2018

Werelmissiemaand 2018: Ethiopie
Lees meer >>
26-09-2018

Afsluitende bedevaart naar Kevelaer op 1 november
Lees meer >>
26-09-2018

Terugblik bedevaart Kevelaer op 8 september
Lees meer >>
25-09-2018

Heeft u een luisterend oor?
Lees meer >>
24-09-2018

Heilige Gerardus Majella Bedevaart Overdinkel 21 oktober
Lees meer >>
10-09-2018

Oktobermaand - rozenkransmaand
Lees meer >>
14-12-2017

Verenigd in gebed voor de vrede
Lees meer >>