Beleidsadviesgroep Diaconie zoekt versterking

In september jl. hebben wij de locatieraden geïnformeerd over de voortgang van de Beleidsadviesgroep Diaconie. Wij hebben u toen gevraagd om te zorgen voor versterking van de groep. Helaas hebben wij daar geen enkele reactie op mogen ontvangen. Bij deze nogmaals een verzoek aan u om uw bijdrage te leveren aan het versterken van onze groep. Onderstaand treft u de oproep van september nogmaals aan.

De Beleidsadviesgroep Diaconie is een groep die ontstaan is als klankbordgroep / stuurgroep rond de pastor met het profiel Diaconie. Na het vertrek van Simon Nagelmaeker zijn wij doorgegaan onder de naam Beleidsadviesgroep Diaconie. Wij adviseren en ondersteunen het pastoresteam op het vlak van Diaconie. Verder onderhouden wij contacten met diverse groeperingen die werkzaam zijn op het gebied van Diaconie en voeren wij een aantal activiteiten uit. De Beleidsadviesgroep is samengesteld uit afgevaardigden van diverse locaties van de Paulusparochie. Wat dit laatste punt betreft vragen wij uw speciale aandacht. Door het vertrek van twee leden bestaat de groep op dit moment nog maar uit drie leden (een afgevaardigde uit Groenlo, een afgevaardigde uit Lievelde en een onafhankelijke voorzitter) Harry Scharrenborg (DKCI) en pastoor de Jong treden op als adviseurs.
Om onze activiteiten goed voort te zetten, zijn wij dringend op zoek naar aanvulling van onze groep. Bij deze vragen wij de locatieraden die nog niet / niet meer vertegenwoordigd zijn in de Beleidsadviesgroep om iemand te vragen de groep te komen versterken. Zonder versterking kunnen wij ons werk niet meer voortzetten. Wij rekenen dus op uw medewerking in deze.

Mocht u naar aanleiding van deze berichtgeving nog vragen hebben dan kunt u deze altijd richten aan bovenstaand adres.


Met vriendelijke groet,

Peter Pothof,
voorzitter Beleidsadviesgroep Diaconie
Lichtenvoordseweg 35
7141 DV Groenlo
Tel. 0544-461256
E-mail: pmj_pothof@hotmail.com

26-04-2018

Kennismaking met pastoraal werkster Mw. Carla Roetgerink
Lees meer >>
24-04-2018

Marialof in de meimaand: 6 en 27 mei
Lees meer >>
20-04-2018

Kindernevendienst Moederdag en Pinksteren
Lees meer >>
10-04-2018

Oecumenische Hemelvaartviering op 10 mei in Beltrum
Lees meer >>
04-04-2018

Roepingenzondag op 22 april 2018
Lees meer >>
01-04-2018

Nieuwe zangers welkom bij het Paulus Gregoriaans Koor!
Lees meer >>
01-04-2018

Mededeling van de parochiebesturen Sint Paulus en Sint Ludger en het pastorale team
Lees meer >>
01-04-2018

Nieuws van het parochiebestuur (n.a.v. de vergadering van 13 maart)
Lees meer >>
01-04-2018

Terugblik op De Passie in Beltrum
Lees meer >>
29-03-2018

Een groet van de aartsbisschop - Paastriduum
Lees meer >>
27-02-2018

Kloosterdagen in Megen (20 t/m 23 augustus 2018)
Lees meer >>
14-12-2017

Verenigd in gebed voor de vrede
Lees meer >>