Beleidsadviesgroep Diaconie zoekt versterking

In september jl. hebben wij de locatieraden geïnformeerd over de voortgang van de Beleidsadviesgroep Diaconie. Wij hebben u toen gevraagd om te zorgen voor versterking van de groep. Helaas hebben wij daar geen enkele reactie op mogen ontvangen. Bij deze nogmaals een verzoek aan u om uw bijdrage te leveren aan het versterken van onze groep. Onderstaand treft u de oproep van september nogmaals aan.

De Beleidsadviesgroep Diaconie is een groep die ontstaan is als klankbordgroep / stuurgroep rond de pastor met het profiel Diaconie. Na het vertrek van Simon Nagelmaeker zijn wij doorgegaan onder de naam Beleidsadviesgroep Diaconie. Wij adviseren en ondersteunen het pastoresteam op het vlak van Diaconie. Verder onderhouden wij contacten met diverse groeperingen die werkzaam zijn op het gebied van Diaconie en voeren wij een aantal activiteiten uit. De Beleidsadviesgroep is samengesteld uit afgevaardigden van diverse locaties van de Paulusparochie. Wat dit laatste punt betreft vragen wij uw speciale aandacht. Door het vertrek van twee leden bestaat de groep op dit moment nog maar uit drie leden (een afgevaardigde uit Groenlo, een afgevaardigde uit Lievelde en een onafhankelijke voorzitter) Harry Scharrenborg (DKCI) en pastoor de Jong treden op als adviseurs.
Om onze activiteiten goed voort te zetten, zijn wij dringend op zoek naar aanvulling van onze groep. Bij deze vragen wij de locatieraden die nog niet / niet meer vertegenwoordigd zijn in de Beleidsadviesgroep om iemand te vragen de groep te komen versterken. Zonder versterking kunnen wij ons werk niet meer voortzetten. Wij rekenen dus op uw medewerking in deze.

Mocht u naar aanleiding van deze berichtgeving nog vragen hebben dan kunt u deze altijd richten aan bovenstaand adres.


Met vriendelijke groet,

Peter Pothof,
voorzitter Beleidsadviesgroep Diaconie
Lichtenvoordseweg 35
7141 DV Groenlo
Tel. 0544-461256
E-mail: pmj_pothof@hotmail.com

21-03-2018

Afscheid bestuurslid Jan Hoffman
Lees meer >>
21-03-2018

Het bestuur van de St. Paulusparochie zoekt nieuwe bestuursleden!
Lees meer >>
15-03-2018

Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid op 8 april in Groenlo
Lees meer >>
14-03-2018

Parochiebedevaart naar Lourdes 28 april t/m 5 mei 2018
Lees meer >>
05-03-2018

Kruiswegviering in Groenlo
Lees meer >>
03-03-2018

Sam's kledingactie op 6 en 7 april in Rietmolen, Rekken en Neede
Lees meer >>
01-03-2018

De viering van het Paastriduum in het Eucharistisch Centrum
Lees meer >>
01-03-2018

Boete en verzoening met Pasen
Lees meer >>
01-03-2018

De Passie in Beltrum en Rietmolen
Lees meer >>
01-03-2018

Dankwoord van pastor Zoet
Lees meer >>
27-02-2018

Kloosterdagen in Megen (20 t/m 23 augustus 2018)
Lees meer >>
27-02-2018

Paasdienst voor kinderen 'Jezus leeft!!'
Lees meer >>
01-02-2018

Vastenactie 2018: Zambia
Lees meer >>
14-12-2017

Verenigd in gebed voor de vrede
Lees meer >>