Zondag van gebed voor de eenheid

Ieder jaar, in januari, vieren we, mensen uit verschillende kerken, onze eenheid, onze verbondenheid.
Oecumene is een oefening in grensoverschrijding. In de ontmoeting met de ander kom je onvermijdelijk jezelf tegen en ga je vragen stellen. Alleen zo blijven we in beweging en leren we de grondwoorden en symbolen van de verschillende tradities te doorgronden. Dat laatste geldt ook voor de ontmoeting met mensen van andere religies.

De kerken uit het Caribisch gebied kozen als thema voor 2018: “Recht door zee.” Deze kerken droegen ook het bijbelgedeelte voor bovengenoemde viering aan.
In het lied in Exodus 15 wordt de kracht van Gods rechterhand bezongen. God bevrijdde Israël uit Egypte, uit de slavernij. Hij leidde zijn volk recht door zee. Dusdoende liet Hij Zich kennen als bevrijder. Dit thema spreekt tot de verbeelding van christenen uit de Caraïben. In het verleden was sprake van onderdrukking en slavernij. Kolonisten misbruikten de bijbel om één en ander goed te praten. Tegelijk ontdekten de inheemse bevolking de bijbel als bron van bevrijding.

Ook in onze tijd en wereld is de boodschap van de bijbel actueel. In Libië verkopen mensenhandelaren anno 2018 zwarte Afrikanen op slavenmarkten. De president van Ivoorkust, Alassane Quattara, pleitte onlangs, in zijn speech bij de Verenigde Naties, voor berechting van deze handelaren.
Ook in de persoonlijke levenssfeer kan er sprake zijn van slavernij, van het steeds maar ploeteren, carrière maken, eindeloos dingen moeten. Ook voor de kleine wereld van gezin, straat, werk geldt: God haalt ons uit onze persoonlijke onvrijheid. Hij staat ons bij om ruimte te scheppen voor echt menselijk leven.
Hartelijk welkom op deze zondag!

ds.Wim Blanken
pastor Annet Zoet

In het kader van de Week van Gebed voor Eenheid van de Kerken zijn er in de St. Paulusparochie twee oecumenische vieringen:
Zondag 21 januari om 10.00 uur in de Oude Calixtus in Groenlo met ds. Wim Blanken en pastoraal werker Annet Zoet.
Zondag 28 januari om 10.00 uur in de Grote Kerk in Neede met ds. Jet Lieftink en pastoraal werker Annet Zoet.

11-10-2018

Bedevaart, Haalksbergse Processie naar Kevelaer op 1 november 2018
Lees meer >>
08-10-2018

Cursus Kunst van Henri Matisse
Lees meer >>
08-10-2018

Paulus Gregoriaans koor zingt in Beltrum
Lees meer >>
03-10-2018

St. Maarten, eieractie 10 en 11 november 2018
Lees meer >>
03-10-2018

Adventsactie 2018: kwetsbare vrouwen uit Burkina Faso
Lees meer >>
01-10-2018

Najaarsactie Sams kledingactie
Lees meer >>
01-10-2018

Terugblik op ontmoeting met de Moslimgemeenschap op 20 september in Groenlo
Lees meer >>
01-10-2018

Leo Fijen spreekt over rouwen in Eibergen op 29 oktober
Lees meer >>
01-10-2018

10e jaar Taize-vieringen in Groenlo
Lees meer >>
01-10-2018

Nieuws van het parochiebestuur n.a.v. de bestuursvergadering van 13 september 2018 en extra overleg 20 september 2018
Lees meer >>
01-10-2018

Kevelaerslof op 7 oktober in Haaksbergen
Lees meer >>
01-10-2018

Pastorale column oktober van pastor Den Hartog
Lees meer >>
29-09-2018

Kerstactie Kerken Berkelland: nog steeds niet overbodig
Lees meer >>
26-09-2018

Werelmissiemaand 2018: Ethiopie
Lees meer >>
26-09-2018

Afsluitende bedevaart naar Kevelaer op 1 november
Lees meer >>
26-09-2018

Terugblik bedevaart Kevelaer op 8 september
Lees meer >>
25-09-2018

Heeft u een luisterend oor?
Lees meer >>
24-09-2018

Heilige Gerardus Majella Bedevaart Overdinkel 21 oktober
Lees meer >>
10-09-2018

Oktobermaand - rozenkransmaand
Lees meer >>
14-12-2017

Verenigd in gebed voor de vrede
Lees meer >>