Zondag van gebed voor de eenheid

Ieder jaar, in januari, vieren we, mensen uit verschillende kerken, onze eenheid, onze verbondenheid.
Oecumene is een oefening in grensoverschrijding. In de ontmoeting met de ander kom je onvermijdelijk jezelf tegen en ga je vragen stellen. Alleen zo blijven we in beweging en leren we de grondwoorden en symbolen van de verschillende tradities te doorgronden. Dat laatste geldt ook voor de ontmoeting met mensen van andere religies.

De kerken uit het Caribisch gebied kozen als thema voor 2018: “Recht door zee.” Deze kerken droegen ook het bijbelgedeelte voor bovengenoemde viering aan.
In het lied in Exodus 15 wordt de kracht van Gods rechterhand bezongen. God bevrijdde Israël uit Egypte, uit de slavernij. Hij leidde zijn volk recht door zee. Dusdoende liet Hij Zich kennen als bevrijder. Dit thema spreekt tot de verbeelding van christenen uit de Caraïben. In het verleden was sprake van onderdrukking en slavernij. Kolonisten misbruikten de bijbel om één en ander goed te praten. Tegelijk ontdekten de inheemse bevolking de bijbel als bron van bevrijding.

Ook in onze tijd en wereld is de boodschap van de bijbel actueel. In Libië verkopen mensenhandelaren anno 2018 zwarte Afrikanen op slavenmarkten. De president van Ivoorkust, Alassane Quattara, pleitte onlangs, in zijn speech bij de Verenigde Naties, voor berechting van deze handelaren.
Ook in de persoonlijke levenssfeer kan er sprake zijn van slavernij, van het steeds maar ploeteren, carrière maken, eindeloos dingen moeten. Ook voor de kleine wereld van gezin, straat, werk geldt: God haalt ons uit onze persoonlijke onvrijheid. Hij staat ons bij om ruimte te scheppen voor echt menselijk leven.
Hartelijk welkom op deze zondag!

ds.Wim Blanken
pastor Annet Zoet

In het kader van de Week van Gebed voor Eenheid van de Kerken zijn er in de St. Paulusparochie twee oecumenische vieringen:
Zondag 21 januari om 10.00 uur in de Oude Calixtus in Groenlo met ds. Wim Blanken en pastoraal werker Annet Zoet.
Zondag 28 januari om 10.00 uur in de Grote Kerk in Neede met ds. Jet Lieftink en pastoraal werker Annet Zoet.

21-03-2018

Afscheid bestuurslid Jan Hoffman
Lees meer >>
21-03-2018

Het bestuur van de St. Paulusparochie zoekt nieuwe bestuursleden!
Lees meer >>
15-03-2018

Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid op 8 april in Groenlo
Lees meer >>
14-03-2018

Parochiebedevaart naar Lourdes 28 april t/m 5 mei 2018
Lees meer >>
05-03-2018

Kruiswegviering in Groenlo
Lees meer >>
03-03-2018

Sam's kledingactie op 6 en 7 april in Rietmolen, Rekken en Neede
Lees meer >>
01-03-2018

De viering van het Paastriduum in het Eucharistisch Centrum
Lees meer >>
01-03-2018

Boete en verzoening met Pasen
Lees meer >>
01-03-2018

De Passie in Beltrum en Rietmolen
Lees meer >>
01-03-2018

Dankwoord van pastor Zoet
Lees meer >>
27-02-2018

Kloosterdagen in Megen (20 t/m 23 augustus 2018)
Lees meer >>
27-02-2018

Paasdienst voor kinderen 'Jezus leeft!!'
Lees meer >>
01-02-2018

Vastenactie 2018: Zambia
Lees meer >>
14-12-2017

Verenigd in gebed voor de vrede
Lees meer >>