Restauratie muurschildering Beltrum

Forse eigen bijdrage nodig voor restauratie muurschildering

Als locatieraad gaan we ons best doen om de waardevolle muurschilderingenin onze kerk te laten restaureren en zo te behouden. Het zou het sluitstuk zijn van de grootschalige restauratie van onze mooie kerk in de afgelopen jaren.

Om de forse kosten te dekken heeft het parochiebestuur subsidie aangevraagd bij de Provincie Gelderland. Onder voorwaarden zou de provincie mogelijk bereid zijn om 60 procent van de kosten te subsidiëren. De aanvraag is inmiddels weg en we hebben goede hoop op een positief antwoord van de provincie. Een van de voorwaarden voor subsidie is dat de locatie Beltrum zelf dekking moet vinden voor de resterende 40 procent van de kosten, nog altijd 65.000 euro. Hoe we dat geld precies bijeen gaan brengen, daar zijn we nog niet uit. Wel is besloten dat we geen huis-aan-huis-actie zullen houden.

Er hebben zich al een paar mensen gemeld die willen bijdragen in de kosten in de vorm sponsoring of als een donatie. Daar zijn we als locatieraad heel blij mee. De eerste stap is gezet, maar we zijn er nog lang niet. Daarom deze oproep. Als u wilt bijdragen aan de restauratie van de muurschildering dan zijn we daar u enorm dankbaar voor. U kunt daarvoor contact opnemen met budgethouder Paulien Ribbers (0544-48 13 65) of uw bijdrage overmaken op banknummer/IBAN NL13 RABO 0105 5020 65 o.v.v. restauratie muurschildering. Alvast hartelijk dank daarvoor.

Locatieraad Beltrum

22-01-2018

Maria Lichtmis op vrijdag 2 februari in Groenlo
Lees meer >>
13-01-2018

Inspiratie uit de Schrift en boekbespreking
Lees meer >>
13-01-2018

Huispaaskaarsen bestellen
Lees meer >>
10-01-2018

De Maria Passie komt naar Gaanderen
Lees meer >>
03-01-2018

Lichtjesavond
Lees meer >>
01-01-2018

Lezing door Herman Scholte Albers: 'Voor wiens Gelaat ik sta'
Lees meer >>
01-01-2018

Kerkbalans 2018: Geef voor je kerk
Lees meer >>
01-01-2018

Voortaan permanente inzameling voor de Voedselbank
Lees meer >>
01-01-2018

Zondag van gebed voor de eenheid
Lees meer >>
01-01-2018

Beleidsadviesgroep Diaconie zoekt versterking
Lees meer >>
01-01-2018

Nieuws van het parochiebestuur (n.a.v. de vergadering van 19 december)
Lees meer >>
22-12-2017

Communie voorbereiding
Lees meer >>
14-12-2017

Verenigd in gebed voor de vrede
Lees meer >>
06-08-2017

Jan Klein Zeggelink (85), geboren in Beltrum, zorgt al 60 jaar voor zijn parochianen
Lees meer >>