Restauratie muurschildering Beltrum

Forse eigen bijdrage nodig voor restauratie muurschildering

Als locatieraad gaan we ons best doen om de waardevolle muurschilderingenin onze kerk te laten restaureren en zo te behouden. Het zou het sluitstuk zijn van de grootschalige restauratie van onze mooie kerk in de afgelopen jaren.

Om de forse kosten te dekken heeft het parochiebestuur subsidie aangevraagd bij de Provincie Gelderland. Onder voorwaarden zou de provincie mogelijk bereid zijn om 60 procent van de kosten te subsidiëren. De aanvraag is inmiddels weg en we hebben goede hoop op een positief antwoord van de provincie. Een van de voorwaarden voor subsidie is dat de locatie Beltrum zelf dekking moet vinden voor de resterende 40 procent van de kosten, nog altijd 65.000 euro. Hoe we dat geld precies bijeen gaan brengen, daar zijn we nog niet uit. Wel is besloten dat we geen huis-aan-huis-actie zullen houden.

Er hebben zich al een paar mensen gemeld die willen bijdragen in de kosten in de vorm sponsoring of als een donatie. Daar zijn we als locatieraad heel blij mee. De eerste stap is gezet, maar we zijn er nog lang niet. Daarom deze oproep. Als u wilt bijdragen aan de restauratie van de muurschildering dan zijn we daar u enorm dankbaar voor. U kunt daarvoor contact opnemen met budgethouder Paulien Ribbers (0544-48 13 65) of uw bijdrage overmaken op banknummer/IBAN NL13 RABO 0105 5020 65 o.v.v. restauratie muurschildering. Alvast hartelijk dank daarvoor.

Locatieraad Beltrum

06-11-2018

Beleid van de Parochie St. Paulus voor de komende jaren
Lees meer >>
23-10-2018

Terugblik op bijeenkomst over de toekomst van de kerk in Neede
Lees meer >>