Terugblik op mijn priesterwijding en eerste Mis

En dan is het zover. Na een goede retraite van vijf dagen in de Wilibrordusabdij in Doetinchem en een overnachting op het Ariënsinstituut in Utrecht is de dag van mijn priesterwijding aangebroken. Zaterdag 11 november 2017, het feest van de Heilige Martinus van Tours. Naar dit moment heb ik jaren naartoe geleefd en gewerkt en dan in een keer is het zover.

Het is nu twee weken na mijn priesterwijding en ik kijk terug op de wijding, de eerste Mis in Culemborg en mijn eerste mis hier in de parochie Groenlo.

Toen ik naar de Kathedraal in Utrecht liep besefte ik dat er uit alle windstreken mensen onderweg waren naar Utrecht om de Pontificale Eucharistieviering met mijn priesterwijding mee te maken. Vanuit Groenlo en Lichtenvoorde en omgeving een dubbeldekker bus, uit Apeldoorn en Twello en omgeving een bus en dan de mensen nog die met eigen vervoer zijn gekomen.
Dat was te zien. De Kathedraal was tot aan de laatste plek gevuld. Dat was al een heel mooi moment dat ik de kerk binnenliep terwijl het koor de hymne “Kom Schepper Heer daal op ons neer” zong. Emotioneel ook omdat alle mensen die me zeer dierbaar zijn in de kerk waren. Het volgende moment dat indruk heeft gemaakt is de uitverkiezing uit het volk en de bevestiging door de kerk van mijn priesterroeping. Na de Homilie volgt dat de daadwerkelijke wijding. Door handoplegging en gebed en dit wordt voorafgegaan door de litanie van alle heilige waar in plat te aarde ben gegaan. Het meest indrukwekkende moment van de viering vond ik de hand oplegging van de kardinaal gevolgd door de handoplegging van alle aanwezige priesters. Na de bekleding met de stola en het kazuifel werden mijn handen gezalfd en kreeg ik de hosti schaal en de kelk als teken van het opdragen van de Eucharistie. Daarna kon ik plaatsnemen op het priesterkoor en dat voelde zeer vertrouwd. Na de viering was er een zeer druk bezochte receptie.

De dag daarna mocht ik voor de eerste keer voorgaan in de Eucharistieviering. Deze was in mijn geboorteplaats Culemborg waar ik ook jarenlang als vrijwilliger bij de kerk betrokken ben geweest. Het was een prachtig viering met zes priestercollega’s en de Homilie die door mijn vorige pastoor werd gehouden.

En toen op naar zondag 19 november. Mijn eerste heilige Mis in de St Ludger en st Paulusparochie in de Calixtusbasiliek. Bij aankomst kreeg ik al een vreugde volg gevoel van binnen. De vlaggen en de boompjes met wit gele roosjes voor de kerk. De prachtige versiering en het warme welkom hebben me goede gedaan. De basiliek was zeer goed gevuld.

Ik kijk terug op een prachtige viering. Het gelegenheidskoor uit Lichtenvoorde en omgeving, misdienaars en acolieten uit beide parochies en de aanwezigheid van het hele pastorale team. Het was indrukwekkend om hier voor de eerste keer de Mis op te dragen. Na viering werd ik verrast door de muziekvereniging die een aantal mooie stukken speelde waarna er een mooi samenzijn was tijdens de receptie bij city lido

Wat mij de afgelopen weken heeft geraakt is de betrokkenheid van de vele parochianen en het hartelijk welkom in de parochie. Ik kijk terug om een mooie periode en ben God intens dankbaar ik als werker in Zijn wijngaard hier benoemd ben.

Ik dank iedereen die op welke manier dan ook betrokken is geweest bij de viering en kijk er naar uit om jullie te ontmoeten.

Pastor Ronald den Hartog

Priesterwijding

Priesterwijding

Priesterwijding

Eerste H. Mis

12-08-2018

15 september: Kerken, kloosters en de reformatie langs de Berkel
Lees meer >>
07-08-2018

Bedevaart Kevelaer 2018: Met Maria ... op zoek naar vrede
Lees meer >>
02-08-2018

Start voorbereiding H. Vormsel 2018 op 5 en 6 september
Lees meer >>
11-07-2018

Bedevaart naar Banneux
Lees meer >>
02-07-2018

7e St. Paulusdag in Eibergen op 24 juni jl.
Lees meer >>
01-07-2018

Nieuws van het parochiebestuur n.a.v. de bestuursvergadering van 5 juni
Lees meer >>
29-06-2018

ZINDAG aan de Berkel
Lees meer >>
27-06-2018

Dankwoord pastoraal werkster Annet Zoet
Lees meer >>
26-06-2018

Missie verkeersmiddelenactie - Miva collecte 25-26 augustus
Lees meer >>
14-05-2018

Bedevaart Kevelaer 2018: Zoek Vrede!
Lees meer >>
14-12-2017

Verenigd in gebed voor de vrede
Lees meer >>