Stop met klagen, aldus Leo Fijen.

In het parochieblad van de Titus Brandsma parochie te Wageningen e.o. (zomer 2017) lazen wij over een inspirerende bijeenkomst die daar gehouden is. Spreker was KRO presentator Leo Fijen.Fijen is als vrijwilliger ook actief in een kleine geloofsgemeenschap te Maartensdijk met amper 500 leden.

Hij sprak in de Salvatorkerk in Veenendaal voor bezorgde vrijwilligers over de toekomst van de lokale kerken. Uit zijn ervaringen had hij ‘een tien puntenplan voor de toekomst van lokale kerken’ opgesteld.

Die punten zijn:

  1. Stop met klagen.
  2. Blijf als gemeenschap geloven in de toekomst en blijf elkaar ontmoeten en opzoeken.
  3. Doe de deuren van de kerk open en wees als kerk aanwezig in de lokale samenleving.
  4. Laat in de liturgie het leven van alledag meeklinken.
  5. Gebruik de scharniermomenten van het leven: vreugde en verdriet.
  6. Doorbreek de sprakeloosheid om te praten over je geloof en kom er voor uit, ook al kun je niet alles onder woorden brengen.
  7. Zoek de samenwerking met andere christenen.
  8. Organiseer af en toe evenementen, ook voor jonge gezinnen.
  9. Relativeer de afwezigheid van jongeren en wees blij met de ouderen die er wel zijn.
  10. Communiceer meer dan ooit naar buiten met nieuwsbrieven, een parochieblad en facebook. Communiceer ook binnen de interne organisatie zodat er een open geest is.

Heb vertrouwen op de H. Geest. Fijen besloot: ‘Als je deze tien punten in praktijk brengt, is het voor de H. Geest een fluitje van een cent om ons nabij te zijn’.

Leo Fijen

20-05-2018

Een bijzondere rondleiding in de Calixtusbasiliek op 18 juni
Lees meer >>
15-05-2018

Lourdesreis 2018
Lees meer >>
14-05-2018

Bedevaart Kevelaer 2018: Zoek Vrede!
Lees meer >>
14-05-2018

Tienerkamp Bisdom: Back to basic
Lees meer >>
08-05-2018

Viering Sacramentsdag op 3 juni met plechtig Lof in Groenlo
Lees meer >>
07-05-2018

In de voetsporen van Paulus
Lees meer >>
03-05-2018

De wandeling (pelgrimage)
Lees meer >>
01-05-2018

Afscheid van de St. Paulusparochie (door pastor Zoet)
Lees meer >>
01-05-2018

Uitnodiging St. Paulusdag
Lees meer >>
01-05-2018

Nationaal Holocaust Museum in oprichting
Lees meer >>
10-04-2018

Zondag 24 juni 2018 is de St. Paulusdag in Eibergen
Lees meer >>
01-04-2018

Mededeling van de parochiebesturen Sint Paulus en Sint Ludger en het pastorale team
Lees meer >>
27-02-2018

Kloosterdagen in Megen (20 t/m 23 augustus 2018)
Lees meer >>
14-12-2017

Verenigd in gebed voor de vrede
Lees meer >>