Stop met klagen, aldus Leo Fijen.

In het parochieblad van de Titus Brandsma parochie te Wageningen e.o. (zomer 2017) lazen wij over een inspirerende bijeenkomst die daar gehouden is. Spreker was KRO presentator Leo Fijen.Fijen is als vrijwilliger ook actief in een kleine geloofsgemeenschap te Maartensdijk met amper 500 leden.

Hij sprak in de Salvatorkerk in Veenendaal voor bezorgde vrijwilligers over de toekomst van de lokale kerken. Uit zijn ervaringen had hij ‘een tien puntenplan voor de toekomst van lokale kerken’ opgesteld.

Die punten zijn:

  1. Stop met klagen.
  2. Blijf als gemeenschap geloven in de toekomst en blijf elkaar ontmoeten en opzoeken.
  3. Doe de deuren van de kerk open en wees als kerk aanwezig in de lokale samenleving.
  4. Laat in de liturgie het leven van alledag meeklinken.
  5. Gebruik de scharniermomenten van het leven: vreugde en verdriet.
  6. Doorbreek de sprakeloosheid om te praten over je geloof en kom er voor uit, ook al kun je niet alles onder woorden brengen.
  7. Zoek de samenwerking met andere christenen.
  8. Organiseer af en toe evenementen, ook voor jonge gezinnen.
  9. Relativeer de afwezigheid van jongeren en wees blij met de ouderen die er wel zijn.
  10. Communiceer meer dan ooit naar buiten met nieuwsbrieven, een parochieblad en facebook. Communiceer ook binnen de interne organisatie zodat er een open geest is.

Heb vertrouwen op de H. Geest. Fijen besloot: ‘Als je deze tien punten in praktijk brengt, is het voor de H. Geest een fluitje van een cent om ons nabij te zijn’.

Leo Fijen

12-08-2018

15 september: Kerken, kloosters en de reformatie langs de Berkel
Lees meer >>
07-08-2018

Bedevaart Kevelaer 2018: Met Maria ... op zoek naar vrede
Lees meer >>
02-08-2018

Start voorbereiding H. Vormsel 2018 op 5 en 6 september
Lees meer >>
11-07-2018

Bedevaart naar Banneux
Lees meer >>
02-07-2018

7e St. Paulusdag in Eibergen op 24 juni jl.
Lees meer >>
01-07-2018

Nieuws van het parochiebestuur n.a.v. de bestuursvergadering van 5 juni
Lees meer >>
29-06-2018

ZINDAG aan de Berkel
Lees meer >>
27-06-2018

Dankwoord pastoraal werkster Annet Zoet
Lees meer >>
26-06-2018

Missie verkeersmiddelenactie - Miva collecte 25-26 augustus
Lees meer >>
14-05-2018

Bedevaart Kevelaer 2018: Zoek Vrede!
Lees meer >>
14-12-2017

Verenigd in gebed voor de vrede
Lees meer >>