Feestpredicatie door pastoor De Jong gehouden tijdens de Eerste Heilige Mis van Pastor Den Hartog

Verkondiging bij de 33ste zondag door het jaar, Eerste Heilige Mis Pastor den Hartog op zondag 19 november 2017

Lezingen: Spreuken 31, 10-13.19-20.30-31; 1 Tessalonicenzen 5, 1-6; Matteus 25, 14-30

Het is hartverwarmend dat u vandaag met zovelen bent gekomen!

Een parochiaan zei mij vorige week: “Het is een unicum ….. wanneer zal het ooit wéér voorkomen …..” Dat weten we natuurlijk niet.

In ieder geval zijn wij niet bij machte om de heilige Geest uit te vlakken!

Vroeger, ten tijde van het Rijke Roomse Leven, was er elk jaar wel een neomist, soms meerdere, pasgewijde priesters die hun Eerste Heilige Mis opdroegen.

Vorige week, in Culemborg je geboortestad en vandaag mogen onze parochies, waar je sinds 1 juli werkzaam bent, delen wij in de vreugde om jouw priesterwijding.

 

Toen je me ’n tijdje geleden vroeg om vandaag te preken, gingen mijn gedachten uit naar onze eerste kennismaking.

Voor de zomervakantie ontmoetten het pastorale team en de parochiebesturen en jij elkaar voor het eerst. Wat mij opviel, dat was dat je in dat gesprek heel kernachtig neerzette hoe je je taak zag. Er kwam geen brede uiteenzetting of een grote bespiegeling. Nee, je vatte je taak als aankomend priester samen in één korte zin, die indruk op mij maakte en waarin volgens mij alles zit.

Je zei: “Eerst de handen vouwen en daarna handen uit de mouwen”.

 

Bidden en werken. In die volgorde.

Beginnen met de Heer en daarna met en voor Hem aan de slag, werk maken van je geloof, aan de slag ermee, niet aarzelen, maar zet wat je hebt in!

Kijk niet naar wat je niet hebt, maar naar wat je in handen hebt gekregen.

Zo hebben wij als pastores en al heel wat anderen jou in de afgelopen maanden ervaren als een positief mens. Iemand vertelde me: “Bij pastor Den Hartog is het glas niet half leeg, maar half vol”.

 

Wanneer Jezus de gelijkenis vertelt van de talenten, dan moeten we ons realiseren, dat het zijn laatste toespraak is voordat Hij gevangen wordt genomen en uiteindelijk van zijn leerlingen zal heengaan.

Hij vertelt over een heer die naar het buitenland vertrekt.

Zijn bezit vertrouwt hij toe aan zijn dienaren.

Eén talent was een gigantische som geld. Die heer laat zien dat hij een enorm vertrouwen heeft in zijn knechten. In alle drie. Ook in degene, die maar één talent gekregen heeft.

En hij laat ook zien, dat hij niet méér van hen vraagt dan zij aankunnen. Ieder krijgt talenten naar wat hij aankan. Hij overvraagt ze niet en hij onderwaardeert ze ook niet.

 

Misschien – vast wel – mogen we het woord “talent” breder verstaan.

Onze talenten zijn: onze gaven, aanleg, de dingen waar we goed in zijn, die ons gemakkelijk afgaan.

 

Maar er is iets opvallends in deze gelijkenis.

De talenten worden pas in beheer gegeven vanaf het moment dat de heer naar het buitenland vertrekt. En daaruit volgt, dat er sinds het heengaan van Jezus, iets is geschonken aan zijn volgelingen, iets dat er voorheen niet was en dat er voor zorgt dat door kan gaan, waar het Hem om te doen is geweest.

Vlak voor zijn Hemelvaart zegt Jezus: “Jullie zullen kracht ontvangen, wanneer de heilige Geest over jullie komt”.

 

De drie dienaars kregen verschillende talenten, ieder naar zijn bekwaamheid, ieder naar zijn kracht. Ze gaan er mee aan de slag, het heeft effect dat zij het inzetten, althans bij de eerste twee. Omdat zij ermee aan de slag gaan, geven die twee dienaars een prachtig getuigenis af naar de wereld om hen heen.

Zij stoppen hun gaven niet weg.

Zij laten zich niet leiden door de angst om te verliezen, de angst die een slechte raadgever is.

Gaven, talenten, zusters en broeders, zijn ieder van ons geschonken. We hebben niet allemaal dezelfde gaven of talenten. En we hebben ze niet van onszelf.

 

Op deze feestelijke dag zoomen we in op het priesterschap.

Iemand die tot priester is gewijd …. al wat men misschien als zijn verdiensten, zijn kwaliteiten zou kunnen beschouwen, al wat nodig is om priester te kunnen zijn … uiteindelijk heeft de gewijde dat niet zelf bewerkt of gemaakt. Het is een genade.

Een grote gave, die hij ontvangen heeft en die hij tegelijkertijd vruchtbaar mag maken als een gave voor God.

 

Zo ben jij, Ronald, geroepen, uitgekozen en bestemd! Elke roeping is een initiatief van God. Maar, je kunt alleen maar zelf antwoorden, zoals je op 11 november hebt gedaan, met een stap naar voren te zetten, met een goed hoorbaar: “Ja, hier ben ik!”

 

Je kunt het priesterschap niet verdienen, het is onverdiend en stemt alleen maar tot verwondering en dankbaarheid.

Een priester is geen perfect mens, iemand die geen zwakheid en kleinheid kent.

Maar God maakt altijd – zo lezen we door heel de bijbel heen - gebruik van gewone mensen om via hen iets groots en moois te beginnen.

De priester mag een instrument zijn, een kanaal, door wie Gods liefde tot mensen komt.

 

Je hebt het mooi verwoord in het interview: “God heeft handen, ogen, oren en voeten nodig om Zichzelf in de wereld zichtbaar te maken”.

 

Als priester ben je geheiligd om mensen te heiligen. Door je wijding heeft de heilige Geest je daartoe de kracht geschonken en ben je ‘ingeschakeld’ als bijzondere beheerder in het dienstwerk van de Heer.

 

Dat doe je in het bijzonder wanneer je de sacramenten viert.

Wanneer de priester in de H. Eucharistie de woorden van de Heer zegt:

“Dit is Mijn Lichaam, dit is Mijn Bloed ….” dan is de Heer werkelijk aanwezig onder de tekenen van brood en wijn.

Wanneer de priester bij de biecht zegt: “Ik ontsla u van uw zonden ….” dan heeft de Heer vergeven en schenkt Hij aan die mens een nieuw begin.

Wanneer hij een zieke zalft met olie, dan staat de Heer naast die man of vrouw en biedt Hij bijstand, troost en vergeving.

De priester,  jij moet planten, begieten, omspitten. De groeikracht komt van God.  Als de Heer het huis niet bouwt, is je werk tevergeefs. God gebruikt je hart, je handen, je voeten, je mond. Jij mag je talenten inzetten, Hij verwacht dat.

 

En daarom vond ik jouw uitspraak zo mooi, ontroerend ook:

“Eerst de handen vouwen, en dan de handen uit de mouwen”. De juiste volgorde.

 

Het gebed is de motor van het geloof.

Het kan gebeuren dat je je soms alleen voelt, dat je lauwheid ontmoet, dat wat jou heilig is wordt genegeerd en ontkent, dat je met al je enthousiasme merkt dat mensen helemaal niet op jou als priester zitten te wachten en dat je – in dit tijdsgewricht – steeds meer moeite zult moeten doen om het Evangelie zo goed mogelijk te vertolken voor de mensen.

 

Maar weet, dat naast jouw inzet - die zeer veel kan vragen - Hij het is die het doen moet.

Alleen ben je nooit. Hij is altijd bij je en luistert naar je gebed en geeft je kracht om de handen toch maar weer uit de mouwen te steken. En altijd zullen er mensen zijn die je dragen, bemoedigen en inspireren met hun talenten, met hun geloof!

 

Die gevende Heer uit de gelijkenis van de talenten wil graag dat zijn gevende karakter in ons zichtbaar wordt. Dat is dus – en dat geldt voor ons allemaal: je talenten gebruiken!

Aan wie veel gegeven is zal ook veel worden gevraagd en die draagt een grote, maar ook een heel mooie verantwoordelijkheid.

 

Wij allemaal, mogen op de Heer vertrouwen. Vandaag horen we het andersom: de Heer heeft een groot vertrouwen in ons mensen.

Dat mogen we vandaag met blijdschap en dankbaar vieren, met onze priester Ronald den Hartog. Daarom: Komt, laat ons binnengaan in de vreugde van de Heer! Amen.

 

Pastoor H.A.M. de Jong

23-10-2018

Filmavond op 12 november in Rekken
Lees meer >>
23-10-2018

Terugblik op bijeenkomst over de toekomst van de kerk in Neede
Lees meer >>
11-10-2018

Bedevaart, Haaksbergse Processie naar Kevelaer op 1 november 2018
Lees meer >>
08-10-2018

Cursus Kunst van Henri Matisse
Lees meer >>
08-10-2018

Paulus Gregoriaans koor zingt in Beltrum
Lees meer >>
03-10-2018

St. Maarten, eieractie 10 en 11 november 2018
Lees meer >>
03-10-2018

Adventsactie 2018: kwetsbare vrouwen uit Burkina Faso
Lees meer >>
01-10-2018

Najaarsactie Sams kledingactie
Lees meer >>
01-10-2018

Terugblik op ontmoeting met de Moslimgemeenschap op 20 september in Groenlo
Lees meer >>
01-10-2018

Leo Fijen spreekt over rouwen in Eibergen op 29 oktober
Lees meer >>
01-10-2018

10e jaar Taize-vieringen in Groenlo
Lees meer >>
01-10-2018

Nieuws van het parochiebestuur n.a.v. de bestuursvergadering van 13 september 2018 en extra overleg 20 september 2018
Lees meer >>
01-10-2018

Kevelaerslof op 7 oktober in Haaksbergen
Lees meer >>
01-10-2018

Pastorale column oktober van pastor Den Hartog
Lees meer >>
29-09-2018

Kerstactie Kerken Berkelland: nog steeds niet overbodig
Lees meer >>
26-09-2018

Werelmissiemaand 2018: Ethiopie
Lees meer >>
26-09-2018

Afsluitende bedevaart naar Kevelaer op 1 november
Lees meer >>
26-09-2018

Terugblik bedevaart Kevelaer op 8 september
Lees meer >>
25-09-2018

Heeft u een luisterend oor?
Lees meer >>
10-09-2018

Oktobermaand - rozenkransmaand
Lees meer >>
14-12-2017

Verenigd in gebed voor de vrede
Lees meer >>