Sint Maartenprijs 2017 uitgereikt

Al een aantal jaren wordt door de Beleidsadviesgroep Diaconie de Sint Maartenprijs uitgereikt binnen het werkgebied van de Sint Paulusparochie.
De prijs wordt uitgereikt aan een organisatie of persoon die zich heeft ingezet voor een bijzonder diaconaal doel. De uitreiking vindt altijd plaats rond 11 november,de feestdag van Sint Maarten. Sint Maarten staat door het delen van zijn mantel met een bedelaar symbool voor de diaconie.
In onze parochie vinden, naar voorbeeld van Sint Maarten tal van diaconale projecten plaats. Soms in het oog springend, soms wat minder zichtbaar.

De Beleidsadviesgroep Diaconie kijkt elk jaar naar bijzondere diaconale projecten en aan één van hen wordt dan de Sint Maartenprijs uitgereikt. Dit kan elke activiteit zijn, kerkelijk of niet kerkelijk maar altijd in het licht van verbinden van mensen en het dienstbaar zijn aan mensen die aandacht en hulp nodig hebben.

Op zaterdagmiddag 11 november, voorafgaand aan de Sunte Mattenoptocht in Groenlo, is aan Wilma van der Donk en de vrijwilligers om haar heen de Sint Maartenprijs uitgereikt. Zij kreeg de prijs voor het initiatief dat zij genomen heeft om statushouders uit Eritrea de mogelijkheid te bieden om wekelijks bij elkaar te komen in de Calixtusbasiliek. De Eritreërs waarderen dit initiatief bijzonder omdat ze hierdoor de gelegenheid hebben een kerkdienst te houden in hun eigen taal en met eigen rituelen. Naast deze kerkdienst is het ook een mogelijkheid om elkaar te ontmoeten en zich welkom te weten in onze gemeenschap.
Dit warme welkom is mogelijk geworden door de belangeloze inzet van Wilma, Han, pastoor de Jong, Anita, Henny en Ria. Naar voorbeeld van Sint Maarten wordt hier gewerkt aan een belangrijk onderdeel van diaconie en dat is: “er voor elkaar zijn” ongeacht achtergrond of wat dan ook. Die inzet werd gewaardeerd met de Sint Maartenprijs 2017.

De voorzitter van de Beleidsadviesgroep Diaconie overhandigde de prijs aan Wilma van der Donk en met haar aan de hele groep; en wenste hen tot slot nog veel succes met deze mooie activiteit.

St. Maartenprijs 2017

(foto; René van de Mosselaar, Streekgids)

20-02-2018

Gemeenschappelijke ziekenzalving op 7 maart in Beltrum
Lees meer >>
17-02-2018

Sobere maaltijden in Neede: kom je ook mee eten?
Lees meer >>
17-02-2018

Oproep aan alle parochianen om deel te nemen aan NL Doet op 10/11 maart
Lees meer >>
12-02-2018

Zondag 24 juni 2018 is de St. Paulusdag in Eibergen
Lees meer >>
12-02-2018

De Vastenbrief van kardinaal Eijk voor de Veertigdagentijd
Lees meer >>
07-02-2018

Oecumenisch avondgebed in de Veertigdagentijd
Lees meer >>
06-02-2018

Kom jij ook een Palmpasenstok maken?
Lees meer >>
01-02-2018

Vastenactie 2018: Zambia
Lees meer >>
01-02-2018

Lezing over iconen in het Koptische Orthodoxe Klooster in Lievelde
Lees meer >>
01-02-2018

Verslag van een boeiende filmavond met 'The Shack'
Lees meer >>
29-01-2018

VNB organiseert 10-daagse bedevaart Israel/Jordanie
Lees meer >>
13-01-2018

Inspiratie uit de Schrift en boekbespreking
Lees meer >>
13-01-2018

Huispaaskaarsen bestellen
Lees meer >>
03-01-2018

Lichtjesavond
Lees meer >>
14-12-2017

Verenigd in gebed voor de vrede
Lees meer >>