Sint Maartenprijs 2017 uitgereikt

Al een aantal jaren wordt door de Beleidsadviesgroep Diaconie de Sint Maartenprijs uitgereikt binnen het werkgebied van de Sint Paulusparochie.
De prijs wordt uitgereikt aan een organisatie of persoon die zich heeft ingezet voor een bijzonder diaconaal doel. De uitreiking vindt altijd plaats rond 11 november,de feestdag van Sint Maarten. Sint Maarten staat door het delen van zijn mantel met een bedelaar symbool voor de diaconie.
In onze parochie vinden, naar voorbeeld van Sint Maarten tal van diaconale projecten plaats. Soms in het oog springend, soms wat minder zichtbaar.

De Beleidsadviesgroep Diaconie kijkt elk jaar naar bijzondere diaconale projecten en aan één van hen wordt dan de Sint Maartenprijs uitgereikt. Dit kan elke activiteit zijn, kerkelijk of niet kerkelijk maar altijd in het licht van verbinden van mensen en het dienstbaar zijn aan mensen die aandacht en hulp nodig hebben.

Op zaterdagmiddag 11 november, voorafgaand aan de Sunte Mattenoptocht in Groenlo, is aan Wilma van der Donk en de vrijwilligers om haar heen de Sint Maartenprijs uitgereikt. Zij kreeg de prijs voor het initiatief dat zij genomen heeft om statushouders uit Eritrea de mogelijkheid te bieden om wekelijks bij elkaar te komen in de Calixtusbasiliek. De Eritreërs waarderen dit initiatief bijzonder omdat ze hierdoor de gelegenheid hebben een kerkdienst te houden in hun eigen taal en met eigen rituelen. Naast deze kerkdienst is het ook een mogelijkheid om elkaar te ontmoeten en zich welkom te weten in onze gemeenschap.
Dit warme welkom is mogelijk geworden door de belangeloze inzet van Wilma, Han, pastoor de Jong, Anita, Henny en Ria. Naar voorbeeld van Sint Maarten wordt hier gewerkt aan een belangrijk onderdeel van diaconie en dat is: “er voor elkaar zijn” ongeacht achtergrond of wat dan ook. Die inzet werd gewaardeerd met de Sint Maartenprijs 2017.

De voorzitter van de Beleidsadviesgroep Diaconie overhandigde de prijs aan Wilma van der Donk en met haar aan de hele groep; en wenste hen tot slot nog veel succes met deze mooie activiteit.

St. Maartenprijs 2017

(foto; René van de Mosselaar, Streekgids)

20-05-2018

Een bijzondere rondleiding in de Calixtusbasiliek op 18 juni
Lees meer >>
15-05-2018

Lourdesreis 2018
Lees meer >>
14-05-2018

Bedevaart Kevelaer 2018: Zoek Vrede!
Lees meer >>
14-05-2018

Tienerkamp Bisdom: Back to basic
Lees meer >>
08-05-2018

Viering Sacramentsdag op 3 juni met plechtig Lof in Groenlo
Lees meer >>
07-05-2018

In de voetsporen van Paulus
Lees meer >>
03-05-2018

De wandeling (pelgrimage)
Lees meer >>
01-05-2018

Afscheid van de St. Paulusparochie (door pastor Zoet)
Lees meer >>
01-05-2018

Uitnodiging St. Paulusdag
Lees meer >>
01-05-2018

Nationaal Holocaust Museum in oprichting
Lees meer >>
10-04-2018

Zondag 24 juni 2018 is de St. Paulusdag in Eibergen
Lees meer >>
01-04-2018

Mededeling van de parochiebesturen Sint Paulus en Sint Ludger en het pastorale team
Lees meer >>
27-02-2018

Kloosterdagen in Megen (20 t/m 23 augustus 2018)
Lees meer >>
14-12-2017

Verenigd in gebed voor de vrede
Lees meer >>