Nieuws uit de vergadering van het parochiebestuur op 3 oktober 2017

Nieuws van het parochiebestuur n.a.v. de bestuursvergadering van 3 oktober 2017


Pastoraal team

 • Het rooster wordt tot half volgend jaar (2018) voortgezet op de oude voet.
 • Na de priesterwijding van pastor R. den Hartog op 11-11-2017 vertrekt de bus uit Utrecht om ca. 14:00 uur. De aanmeldingen van parochianen uit St. Paulus blijven wat achter.

Samenwerking met St. Ludger

 • De bestuurscommissie Ludger/Paulus is bij elkaar geweest op 21 september. Diverse zaken rond het Centrale Secretariaat, Pastoraal Team, etc. zijn besproken. Hopelijk wordt het na de opstartperiode wat rustiger voor betrokken bestuursleden.
 • Eerste H. Mis van pastor R. den Hartog de parochies St. Paulus en St. Ludger: deze gezamenlijke 1e viering is op 19-11-2017 om 10:30 uur in de Calixtus Basiliek. De voorbereiding ervoor loopt, er komt een draaiboek. Pastor den Hartog wil vooral tijd gebruiken om kennis te maken met parochianen.

Bestuur

 • Vacatures: Er zijn rond de vacatures geen ontwikkelingen te melden.
 • Voor de functie van secretaris is er een concept functieomschrijving die nog bekeken moet worden.
 • De folder over begraven / cremeren is gereed en wordt 9-10-2017 verspreid naar de locaties.

Secretariaat

 • Het Centraal Secretariaat is samengevoegd en nu, na wat opstartprobleempjes, operationeel. Er zijn nog wat nazorgpuntjes, o.a. de beperkte functionaliteit van de vergadertafel van het bestuur.

Locaties

 • Het bestuur heeft afgelopen weken bijna alle locatieraden bezocht. De gesprekken waren open en verhelderend. Op enkele zaken wordt teruggekomen. Verslagen ervan zijn nog niet allemaal beschikbaar.

Financiën

 • Op 9 oktober om 20.00 uur is het overleg met voorzitters, budgethouders en bestuur in Beltrum. Berry Brockötter zal notuleren.
 • Begroting 2018: De locaties hebben een herinnering gekregen om de cijfers alvast te verzamelen. Johan Lansink, Gerard Slotman en Stef Geessinck zullen een afspraak maken om de begroting door te nemen.
 • Inloophuis Neede: de locatie vraagt voor 2017 een bijdrage in de kosten voor training van deze vrijwilligers. Het Bestuur gaat hiermee aan de slag.
 • De Passie 2018: de begroting hiervan laat een tekort zien. Een voorstel om dit te financieren wordt op 9-10-2017 besproken met de locaties.
 • Tarieven 2018: Het bestuur bespreekt het voorstel met de locaties op 9-10-2017.

Gebouwen

 • Verkoop pastorie Rekken: er komt geen toestemming van het Bisdom omdat de opbrengst te laag is t.o.v. de taxatie.
 • Geluidsinstallatie basiliek Groenlo: de speurtocht naar verbetering loopt.
 • De Bron, Groenlo: de zoektocht naar een manier om te verhuren heeft nog geen resultaat gehad. Loopt nog.
 • Pastorie Groenlo: er is discussie over mogelijke oplossingen om toegankelijkheid (stalen trap buitenom) naar de vergaderruimtes van de 1e verdieping te verbeteren. Wordt vervolgd.

Personeel

 • Is bij voorgaande punten behandeld.

Volgende vergadering

 • Deze is op 22 november om 19.00 uur voorafgaand aan het overleg met bestuur St. Ludger en pastoraal team.
11-07-2018

Bedevaart naar Banneux
Lees meer >>
02-07-2018

7e St. Paulusdag in Eibergen op 24 juni jl.
Lees meer >>
01-07-2018

200e Taize-viering in Groenlo
Lees meer >>
01-07-2018

Nieuws van het parochiebestuur n.a.v. de bestuursvergadering van 5 juni
Lees meer >>
01-07-2018

Aanmelden voor Vormselvoorbereiding 2018-2019 voor 15 juli
Lees meer >>
30-06-2018

Fotoalbum
Lees meer >>
29-06-2018

ZINDAG aan de Berkel
Lees meer >>
27-06-2018

Dankwoord pastoraal werkster Annet Zoet
Lees meer >>
26-06-2018

Missie verkeersmiddelenactie - Miva collecte 25-26 augustus
Lees meer >>
25-06-2018

Viering Hoogfeest Maria Tenhemelopneming op 15 augustus
Lees meer >>
23-06-2018

3 juli: Thema-avond rond 'Kind en geloof'
Lees meer >>
14-05-2018

Bedevaart Kevelaer 2018: Zoek Vrede!
Lees meer >>
14-12-2017

Verenigd in gebed voor de vrede
Lees meer >>