Allerzielen: "De mensen van voorbij".

De herfst gaat nu echt doorzetten. De natuur vertoont prachtige kleuren. Tegelijk is dat het teken dat de blaadjes gaan vallen en de natuur sterft. Maar onzichtbaar voor onze ogen groeit nieuw leven dat zich in het voorjaar weer zal laten zien. 

In dit jaargetijde gedenken we in onze Kerk alle grote en kleine heiligen. Mensen die voor ons geleefd hebben en nu voorbij zijn, in een ander weten. “Bij God mogen ze wonen, daar waar geen pijn kan komen”, zo dicht Hanna Lam in een mooie tekst.

Allerzielen roept herinneringen op aan je ouders, kind, vriend of vriendin, die geliefde die je pas of al zoveel jaren mist. Wonden die geslagen zijn door de dood zijn hopelijk geheeld, maar kunnen op bijzondere momenten pijn blijven doen. De leegte en het gemis is gevuld met mooie en dankbare herinneringen. Dat houdt je gaande. Leven gaat door. In het begin weet je niet hoe. In gelovig vertrouwen hebben we onze dierbaren uit handen geven aan God, de Bron van alle Leven. Daar in het huis van de Vader, waar ruimte is voor velen, waar geen pijn is en verdriet, enkel vrede mogen zij zijn voor eeuwig. We ontsteken licht, bezoek hun laatste rustplaats. We weten dat de mensen van voorbij ook met ons leven in liefde blijven verweven.
Ik wens u/jullie allen sterkte toe op deze dagen van herinneren en gedenken.

Diaken Cor Peters

 

De tekst van het gedicht waar ik naar verwijs geef ik graag door:

 

DE MENSEN VAN VOORBIJ

 

De mensen van voorbij

wij noemen ze hier samen.

De mensen van voorbij

wij noemen ze bij namen.

Zo vlinderen ze binnen

in woorden en in zinnen.

 

De mensen van voorbij

zij blijven met ons leven.

De mensen van voorbij

ze zijn met ons verweven

in liefde, in verhalen,

die wij zo graag herhalen,

in bloemengeuren, in een lied

dat opklinkt uit verdriet.

 

De mensen van voorbij

zij worden niet vergeten.

De mensen van voorbij

zijn in een ander weten.

Bij God mogen ze wonen,

daar waar geen pijn kan komen.

De mensen van voorbij

zijn in het licht, zijn vrij.

 

HANNA LAM (1928-1988)

11-07-2018

Bedevaart naar Banneux
Lees meer >>
02-07-2018

7e St. Paulusdag in Eibergen op 24 juni jl.
Lees meer >>
01-07-2018

200e Taize-viering in Groenlo
Lees meer >>
01-07-2018

Nieuws van het parochiebestuur n.a.v. de bestuursvergadering van 5 juni
Lees meer >>
01-07-2018

Aanmelden voor Vormselvoorbereiding 2018-2019 voor 15 juli
Lees meer >>
30-06-2018

Fotoalbum
Lees meer >>
29-06-2018

ZINDAG aan de Berkel
Lees meer >>
27-06-2018

Dankwoord pastoraal werkster Annet Zoet
Lees meer >>
26-06-2018

Missie verkeersmiddelenactie - Miva collecte 25-26 augustus
Lees meer >>
25-06-2018

Viering Hoogfeest Maria Tenhemelopneming op 15 augustus
Lees meer >>
23-06-2018

3 juli: Thema-avond rond 'Kind en geloof'
Lees meer >>
14-05-2018

Bedevaart Kevelaer 2018: Zoek Vrede!
Lees meer >>
14-12-2017

Verenigd in gebed voor de vrede
Lees meer >>