Uitnodiging voor eerste Eucharistieviering van pastor Den Hartog in St.Paulus/St. Ludger op 19 november

Zaterdag 11 november 2017 wordt diaken Ronald den Hartog door kardinaal W. Eijk in de Kathedrale Kerk van St. Catharina te Utrecht tot priester gewijd.

In de parochies St. Paulus en St. Ludger viert Pastor Den Hartog zijn Eerste Plechtige H. Mis op zondag 19 november in de H. Calixtusbasiliek, Kerkstraat 8 in Groenlo. De plechtigheid begint om 10.30 uur.

Aansluitend wordt de neomist een receptie aangeboden in de naast de basiliek gelegen zaal City Lido. U krijgt hier de gelegenheid onze pastor persoonlijk te feliciteren.
De besturen van de St. Ludger- en St. Paulusparochie nodigen u van harte uit bij de viering in de basiliek en bij de receptie in City Lido.

De besturen van de parochies St. Ludger en St. Paulus,
H A.M. de Jong, pastoor
G.A.M. Slotman, vice-voozitter St. Paulusparochie
J.G.M. Rosendaal, vice-voorzitter St. Ludgerparochie.

Pastor Den Hartog heeft aangegeven dat hij graag iets voor de uitoefening van zijn priesterschap aan wil schaffen.
Stel dat u hem iets wilt geven, een envelopje is welkom.
Ceremoniarius: A. Kempers / 0544-465932 / 0641852991 / a.kempers1@chello.nl

13-01-2018

Inspiratie uit de Schrift en boekbespreking
Lees meer >>
13-01-2018

Huispaaskaarsen bestellen
Lees meer >>
10-01-2018

De Maria Passie komt naar Gaanderen
Lees meer >>
03-01-2018

Lichtjesavond
Lees meer >>
01-01-2018

Lezing door Herman Scholte Albers: 'Voor wiens Gelaat ik sta'
Lees meer >>
01-01-2018

Kerkbalans 2018: Geef voor je kerk
Lees meer >>
01-01-2018

Voortaan permanente inzameling voor de Voedselbank
Lees meer >>
01-01-2018

Zondag van gebed voor de eenheid
Lees meer >>
01-01-2018

Beleidsadviesgroep Diaconie zoekt versterking
Lees meer >>
01-01-2018

Nieuws van het parochiebestuur (n.a.v. de vergadering van 19 december)
Lees meer >>
22-12-2017

Communie voorbereiding
Lees meer >>
14-12-2017

Verenigd in gebed voor de vrede
Lees meer >>
06-08-2017

Jan Klein Zeggelink (85), geboren in Beltrum, zorgt al 60 jaar voor zijn parochianen
Lees meer >>