Uitnodiging voor eerste Eucharistieviering van pastor Den Hartog in St.Paulus/St. Ludger op 19 november

Zaterdag 11 november 2017 wordt diaken Ronald den Hartog door kardinaal W. Eijk in de Kathedrale Kerk van St. Catharina te Utrecht tot priester gewijd.

In de parochies St. Paulus en St. Ludger viert Pastor Den Hartog zijn Eerste Plechtige H. Mis op zondag 19 november in de H. Calixtusbasiliek, Kerkstraat 8 in Groenlo. De plechtigheid begint om 10.30 uur.

Aansluitend wordt de neomist een receptie aangeboden in de naast de basiliek gelegen zaal City Lido. U krijgt hier de gelegenheid onze pastor persoonlijk te feliciteren.
De besturen van de St. Ludger- en St. Paulusparochie nodigen u van harte uit bij de viering in de basiliek en bij de receptie in City Lido.

De besturen van de parochies St. Ludger en St. Paulus,
H A.M. de Jong, pastoor
G.A.M. Slotman, vice-voozitter St. Paulusparochie
J.G.M. Rosendaal, vice-voorzitter St. Ludgerparochie.

Pastor Den Hartog heeft aangegeven dat hij graag iets voor de uitoefening van zijn priesterschap aan wil schaffen.
Stel dat u hem iets wilt geven, een envelopje is welkom.
Ceremoniarius: A. Kempers / 0544-465932 / 0641852991 / a.kempers1@chello.nl

11-07-2018

Bedevaart naar Banneux
Lees meer >>
02-07-2018

7e St. Paulusdag in Eibergen op 24 juni jl.
Lees meer >>
01-07-2018

200e Taize-viering in Groenlo
Lees meer >>
01-07-2018

Nieuws van het parochiebestuur n.a.v. de bestuursvergadering van 5 juni
Lees meer >>
01-07-2018

Aanmelden voor Vormselvoorbereiding 2018-2019 voor 15 juli
Lees meer >>
30-06-2018

Fotoalbum
Lees meer >>
29-06-2018

ZINDAG aan de Berkel
Lees meer >>
27-06-2018

Dankwoord pastoraal werkster Annet Zoet
Lees meer >>
26-06-2018

Missie verkeersmiddelenactie - Miva collecte 25-26 augustus
Lees meer >>
25-06-2018

Viering Hoogfeest Maria Tenhemelopneming op 15 augustus
Lees meer >>
23-06-2018

3 juli: Thema-avond rond 'Kind en geloof'
Lees meer >>
14-05-2018

Bedevaart Kevelaer 2018: Zoek Vrede!
Lees meer >>
14-12-2017

Verenigd in gebed voor de vrede
Lees meer >>