Cursus Profeet en Kunstenaar als zieners - tussen aanklacht en visioen

Profeten zien scherp zien wat er speelt in het maatschappelijk en gelovig landschap. Ze hebben een zuiver gevoel voor recht en onrecht en kennen het ‘stille zuchten’ van een weduwe of berooide man. Ze doorzien de machtsbeluste koning, die onder een hoedje speelt met religieuze leiders.

In dat licht verwoordt de profeet de stem van God: de tegenstem, een ander geluid.

Soms is het een aanklacht, soms een visioen, dreigende of hoopvolle taal, sprekende beelden en uitdagende stellingen, maar ook een indringend gebed of de nood van de profeet zelf…

Hij richt zich tot de leiders, maar telkens klinkt de stem van het volk mee…

De teksten van de profeten gaan over de actualiteit op het moment van hun optreden, maar ze zijn zo sterk en aangrijpend, dat mensen in latere tijden zich erin herkennen… alsof hun woorden hier en nu opnieuw tot leven komen.

Je kunt de profeet in Israël vergelijken met de kunstenaar, die maatschappelijke thema’s op een indringende wijze verbeeldt. Of de cabaretier die met een meeslepend lied de zaal in vervoering brengt, en tegelijk laat voelen dat diezelfde mensen wegkijken bij lastige vraagstukken en vaak kiezen voor hun portemonnee boven sociaal verzet.

We lezen uit de profeet Amos of Jesaja, die onderling zeer verschillen, maar beiden Gods boodschap krachtig vertolken.

Voorafgaand aan de tekstlezing kijken we naar een hedendaags kunstwerk.

Belangrijk bij dat alles zijn wijzelf. Het gaat om ons zien en horen: wij zijn zelf in het geding met ons geloven en staan in de maatschappij nu.

De zes bijeenkomsten zijn meditatief, informatief en interactief.

We sluiten elke bijeenkomst af met muziek of poëzie.

 

Praktische gegevens:

Data:  maandag 9 oktober, 13 november, 11 december 2017,  8 januari, 12 februari, 13 maart. 2018.

Tijd: 19.30 – 22.00 uur.

Plaats: Het Achterhuis naast de H. Caeciliakerk, Borculoseweg 43, Neede

Begeleiding: pastoraal werker Annet Zoet.

Kosten: € 25,- voor 6 bijeenkomsten.

Informatie en aanmelding: voor 25 september 2017 bij Annet Zoet, telefoon 06-27124695, e-mail annettezoet@gmail.com

21-09-2017

Hubertusviering in Rekken op 15 oktober
Lees meer >>
20-09-2017

Priesterwijding Aartsbisdom Utrecht: Ronald den Hartog
Lees meer >>
19-09-2017

Missio Werelsmissiemaand 2017: Burkino Faso
Lees meer >>
14-09-2017

Kevelaerlof in Haaksbergen op 1 oktober
Lees meer >>
07-09-2017

Vredesweek 16 - 24 september 2017 "De kracht van verbeelding"
Lees meer >>
07-09-2017

Cursus Profeet en Kunstenaar als zieners - tussen aanklacht en visioen
Lees meer >>
07-09-2017

Zindag: Aan de Berkel
Lees meer >>
06-09-2017

Parochiebedevaart naar Lourdes mei 2018
Lees meer >>
05-09-2017

Uitnodiging informatieavond Vormsel op 12 en 20 september
Lees meer >>
04-09-2017

Pastoraal werker Hetty Bresser gaat met vervroegd pensioen
Lees meer >>
02-09-2017

Nieuws uit de vergadering van het parochiebestuur op 30 augustus 2017
Lees meer >>
01-09-2017

Extra aandacht voor eenzaamheid in het Inloophuis Neede
Lees meer >>
01-09-2017

Vredesweek 2017: De kracht van verbeelding
Lees meer >>
27-08-2017

Wat u misschien nog nooit gezien hebt in de Calixtusbasiliek
Lees meer >>
27-08-2017

Boekbespreking in najaar 2017: Kom tot rust
Lees meer >>
27-08-2017

Bibliodrama
Lees meer >>
24-08-2017

Uitnodiging presentatie- en installatieviering
Lees meer >>
23-08-2017

Eibergen viert patroonsfeest op 10 september
Lees meer >>
21-08-2017

Dierendagviering op zondag 1 oktober in Neede
Lees meer >>
08-08-2017

Centraal secretariaat St. Paulus - St. Ludger
Lees meer >>
06-08-2017

Jan Klein Zeggelink (85), geboren in Beltrum, zorgt al 60 jaar voor zijn parochianen
Lees meer >>
02-07-2017

Bedevaarten naar Kevelaer: 9 september en 1 november
Lees meer >>
01-07-2017

"Zindag" aan de Berkel
Lees meer >>
01-07-2017

Cursus 'Profeet en kunstenaar als zieners - tussen aanklacht en visioen'
Lees meer >>
26-06-2017

Vormselvoorbereiding 2017-2018 in de St. Paulusparochie
Lees meer >>
13-01-2017

Maandelijkse inzameling voor voedselbank
Lees meer >>