Cursus Profeet en Kunstenaar als zieners - tussen aanklacht en visioen

Profeten zien scherp zien wat er speelt in het maatschappelijk en gelovig landschap. Ze hebben een zuiver gevoel voor recht en onrecht en kennen het ‘stille zuchten’ van een weduwe of berooide man. Ze doorzien de machtsbeluste koning, die onder een hoedje speelt met religieuze leiders.

In dat licht verwoordt de profeet de stem van God: de tegenstem, een ander geluid.

Soms is het een aanklacht, soms een visioen, dreigende of hoopvolle taal, sprekende beelden en uitdagende stellingen, maar ook een indringend gebed of de nood van de profeet zelf…

Hij richt zich tot de leiders, maar telkens klinkt de stem van het volk mee…

De teksten van de profeten gaan over de actualiteit op het moment van hun optreden, maar ze zijn zo sterk en aangrijpend, dat mensen in latere tijden zich erin herkennen… alsof hun woorden hier en nu opnieuw tot leven komen.

Je kunt de profeet in Israël vergelijken met de kunstenaar, die maatschappelijke thema’s op een indringende wijze verbeeldt. Of de cabaretier die met een meeslepend lied de zaal in vervoering brengt, en tegelijk laat voelen dat diezelfde mensen wegkijken bij lastige vraagstukken en vaak kiezen voor hun portemonnee boven sociaal verzet.

We lezen uit de profeet Amos of Jesaja, die onderling zeer verschillen, maar beiden Gods boodschap krachtig vertolken.

Voorafgaand aan de tekstlezing kijken we naar een hedendaags kunstwerk.

Belangrijk bij dat alles zijn wijzelf. Het gaat om ons zien en horen: wij zijn zelf in het geding met ons geloven en staan in de maatschappij nu.

De zes bijeenkomsten zijn meditatief, informatief en interactief.

We sluiten elke bijeenkomst af met muziek of poëzie.

 

Praktische gegevens:

Data:  maandag 9 oktober, 13 november, 11 december 2017,  8 januari, 12 februari, 13 maart. 2018.

Tijd: 19.30 – 22.00 uur.

Plaats: Het Achterhuis naast de H. Caeciliakerk, Borculoseweg 43, Neede

Begeleiding: pastoraal werker Annet Zoet.

Kosten: € 25,- voor 6 bijeenkomsten.

Informatie en aanmelding: voor 25 september 2017 bij Annet Zoet, telefoon 06-27124695, e-mail annettezoet@gmail.com

13-01-2018

Inspiratie uit de Schrift en boekbespreking
Lees meer >>
13-01-2018

Huispaaskaarsen bestellen
Lees meer >>
10-01-2018

De Maria Passie komt naar Gaanderen
Lees meer >>
03-01-2018

Lichtjesavond
Lees meer >>
01-01-2018

Lezing door Herman Scholte Albers: 'Voor wiens Gelaat ik sta'
Lees meer >>
01-01-2018

Kerkbalans 2018: Geef voor je kerk
Lees meer >>
01-01-2018

Voortaan permanente inzameling voor de Voedselbank
Lees meer >>
01-01-2018

Zondag van gebed voor de eenheid
Lees meer >>
01-01-2018

Beleidsadviesgroep Diaconie zoekt versterking
Lees meer >>
01-01-2018

Nieuws van het parochiebestuur (n.a.v. de vergadering van 19 december)
Lees meer >>
22-12-2017

Communie voorbereiding
Lees meer >>
14-12-2017

Verenigd in gebed voor de vrede
Lees meer >>
19-11-2017

Doopviering 29 oktober 2017 in Eibergen
Lees meer >>
06-08-2017

Jan Klein Zeggelink (85), geboren in Beltrum, zorgt al 60 jaar voor zijn parochianen
Lees meer >>