Uitnodiging informatieavond Vormsel op 12 en 20 september

Beste kinderen en ouder(s)/verzorger(s),

 

Met deze brief willen wij jullie van harte uitnodigen om deel te nemen aan de voorbereiding op het ontvangen van het vormsel.

Het vormsel is één van de zeven sacramenten die de katholieke Kerk kent.

Het vormsel ontvang je op een belangrijk kruispunt van je leven.

Er gaan veel dingen veranderen. Je maakt dit schooljaar de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. De eerste stap op weg naar volwassenheid. Het vormsel wil je daarin steunen, zodat je leven zult in de goede Geest.

Ouders en kerkgemeenschap willen tegen jullie zeggen: ‘Jullie kunnen op ons blijven rekenen en wij geloven in jullie goede Geest!’

Voor de toediening van het sacrament komt de bisschop of een vertegenwoordiger van de bisschop (de vormheer).

 

De voorbereiding van het vormsel bestaat uit:

  • 6 bijeenkomsten met vormelingen met hulp van ouders
  • een presentatieviering op zaterdag 9 december om 19.00 uur in Neede.

 

Als jullie hieraan willen deelnemen, dan verwachten we jullie op één van de twee ouder-kindavonden  op

  • dinsdag 12 september 2017 in Het Achterhuis, Borculoseweg 43 in Neede of
  • woensdag 20 september in Basisschool De Sterrenboog, Mariaplein 8 in Beltrum.

De avonden beginnen om 19.30 uur en duren tot ongeveer 21.15 uur.

 

De avond die u het beste uitkomt, kunt u, met vermelding van: naam, adres en telefoonnummer van de ouders en de naam van de vormeling aangeven bij het:

Centraal Secretariaat St. Paulusparochie

Nieuwstad 12, 7141 BD Groenlo.

Bereikbaar: maandag t/m donderdag van 10.00 uur tot 15.00 uur.

Telefoon: 0544-464663. Email: secretariaat@stpaulusparochie.nl

 

Er wordt een bijdrage in de kosten (onder meer: werkboek, materialen, boekje kerk, etc.) gevraagd van € 35,- per kind. Dit bedrag kunt u betalen tijdens de ouder-kindavond. Als de bijdrage voor jullie een probleem is, laat ons dat dan weten.

Ook kunt u dan het ingevulde vormbriefje inleveren.

 

Met vriendelijke groeten,

De Vormselwerkgroep St. Paulusparochie

Lianne Dreierink

Pastoraal werker Annet Zoet.

20-05-2018

Een bijzondere rondleiding in de Calixtusbasiliek op 18 juni
Lees meer >>
15-05-2018

Lourdesreis 2018
Lees meer >>
14-05-2018

Bedevaart Kevelaer 2018: Zoek Vrede!
Lees meer >>
14-05-2018

Tienerkamp Bisdom: Back to basic
Lees meer >>
08-05-2018

Viering Sacramentsdag op 3 juni met plechtig Lof in Groenlo
Lees meer >>
07-05-2018

In de voetsporen van Paulus
Lees meer >>
03-05-2018

De wandeling (pelgrimage)
Lees meer >>
01-05-2018

Afscheid van de St. Paulusparochie (door pastor Zoet)
Lees meer >>
01-05-2018

Uitnodiging St. Paulusdag
Lees meer >>
01-05-2018

Nationaal Holocaust Museum in oprichting
Lees meer >>
10-04-2018

Zondag 24 juni 2018 is de St. Paulusdag in Eibergen
Lees meer >>
01-04-2018

Mededeling van de parochiebesturen Sint Paulus en Sint Ludger en het pastorale team
Lees meer >>
27-02-2018

Kloosterdagen in Megen (20 t/m 23 augustus 2018)
Lees meer >>
14-12-2017

Verenigd in gebed voor de vrede
Lees meer >>