Uitnodiging informatieavond Vormsel op 12 en 20 september

Beste kinderen en ouder(s)/verzorger(s),

 

Met deze brief willen wij jullie van harte uitnodigen om deel te nemen aan de voorbereiding op het ontvangen van het vormsel.

Het vormsel is één van de zeven sacramenten die de katholieke Kerk kent.

Het vormsel ontvang je op een belangrijk kruispunt van je leven.

Er gaan veel dingen veranderen. Je maakt dit schooljaar de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. De eerste stap op weg naar volwassenheid. Het vormsel wil je daarin steunen, zodat je leven zult in de goede Geest.

Ouders en kerkgemeenschap willen tegen jullie zeggen: ‘Jullie kunnen op ons blijven rekenen en wij geloven in jullie goede Geest!’

Voor de toediening van het sacrament komt de bisschop of een vertegenwoordiger van de bisschop (de vormheer).

 

De voorbereiding van het vormsel bestaat uit:

  • 6 bijeenkomsten met vormelingen met hulp van ouders
  • een presentatieviering op zaterdag 9 december om 19.00 uur in Neede.

 

Als jullie hieraan willen deelnemen, dan verwachten we jullie op één van de twee ouder-kindavonden  op

  • dinsdag 12 september 2017 in Het Achterhuis, Borculoseweg 43 in Neede of
  • woensdag 20 september in Basisschool De Sterrenboog, Mariaplein 8 in Beltrum.

De avonden beginnen om 19.30 uur en duren tot ongeveer 21.15 uur.

 

De avond die u het beste uitkomt, kunt u, met vermelding van: naam, adres en telefoonnummer van de ouders en de naam van de vormeling aangeven bij het:

Centraal Secretariaat St. Paulusparochie

Nieuwstad 12, 7141 BD Groenlo.

Bereikbaar: maandag t/m donderdag van 10.00 uur tot 15.00 uur.

Telefoon: 0544-464663. Email: secretariaat@stpaulusparochie.nl

 

Er wordt een bijdrage in de kosten (onder meer: werkboek, materialen, boekje kerk, etc.) gevraagd van € 35,- per kind. Dit bedrag kunt u betalen tijdens de ouder-kindavond. Als de bijdrage voor jullie een probleem is, laat ons dat dan weten.

Ook kunt u dan het ingevulde vormbriefje inleveren.

 

Met vriendelijke groeten,

De Vormselwerkgroep St. Paulusparochie

Lianne Dreierink

Pastoraal werker Annet Zoet.

13-01-2018

Inspiratie uit de Schrift en boekbespreking
Lees meer >>
13-01-2018

Huispaaskaarsen bestellen
Lees meer >>
10-01-2018

De Maria Passie komt naar Gaanderen
Lees meer >>
03-01-2018

Lichtjesavond
Lees meer >>
01-01-2018

Lezing door Herman Scholte Albers: 'Voor wiens Gelaat ik sta'
Lees meer >>
01-01-2018

Kerkbalans 2018: Geef voor je kerk
Lees meer >>
01-01-2018

Voortaan permanente inzameling voor de Voedselbank
Lees meer >>
01-01-2018

Zondag van gebed voor de eenheid
Lees meer >>
01-01-2018

Beleidsadviesgroep Diaconie zoekt versterking
Lees meer >>
01-01-2018

Nieuws van het parochiebestuur (n.a.v. de vergadering van 19 december)
Lees meer >>
22-12-2017

Communie voorbereiding
Lees meer >>
14-12-2017

Verenigd in gebed voor de vrede
Lees meer >>
19-11-2017

Doopviering 29 oktober 2017 in Eibergen
Lees meer >>
06-08-2017

Jan Klein Zeggelink (85), geboren in Beltrum, zorgt al 60 jaar voor zijn parochianen
Lees meer >>