Uitnodiging informatieavond Vormsel op 12 en 20 september

Beste kinderen en ouder(s)/verzorger(s),

 

Met deze brief willen wij jullie van harte uitnodigen om deel te nemen aan de voorbereiding op het ontvangen van het vormsel.

Het vormsel is één van de zeven sacramenten die de katholieke Kerk kent.

Het vormsel ontvang je op een belangrijk kruispunt van je leven.

Er gaan veel dingen veranderen. Je maakt dit schooljaar de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. De eerste stap op weg naar volwassenheid. Het vormsel wil je daarin steunen, zodat je leven zult in de goede Geest.

Ouders en kerkgemeenschap willen tegen jullie zeggen: ‘Jullie kunnen op ons blijven rekenen en wij geloven in jullie goede Geest!’

Voor de toediening van het sacrament komt de bisschop of een vertegenwoordiger van de bisschop (de vormheer).

 

De voorbereiding van het vormsel bestaat uit:

  • 6 bijeenkomsten met vormelingen met hulp van ouders
  • een presentatieviering op zaterdag 9 december om 19.00 uur in Neede.

 

Als jullie hieraan willen deelnemen, dan verwachten we jullie op één van de twee ouder-kindavonden  op

  • dinsdag 12 september 2017 in Het Achterhuis, Borculoseweg 43 in Neede of
  • woensdag 20 september in Basisschool De Sterrenboog, Mariaplein 8 in Beltrum.

De avonden beginnen om 19.30 uur en duren tot ongeveer 21.15 uur.

 

De avond die u het beste uitkomt, kunt u, met vermelding van: naam, adres en telefoonnummer van de ouders en de naam van de vormeling aangeven bij het:

Centraal Secretariaat St. Paulusparochie

Nieuwstad 12, 7141 BD Groenlo.

Bereikbaar: maandag t/m donderdag van 10.00 uur tot 15.00 uur.

Telefoon: 0544-464663. Email: secretariaat@stpaulusparochie.nl

 

Er wordt een bijdrage in de kosten (onder meer: werkboek, materialen, boekje kerk, etc.) gevraagd van € 35,- per kind. Dit bedrag kunt u betalen tijdens de ouder-kindavond. Als de bijdrage voor jullie een probleem is, laat ons dat dan weten.

Ook kunt u dan het ingevulde vormbriefje inleveren.

 

Met vriendelijke groeten,

De Vormselwerkgroep St. Paulusparochie

Lianne Dreierink

Pastoraal werker Annet Zoet.

21-09-2017

Hubertusviering in Rekken op 15 oktober
Lees meer >>
20-09-2017

Priesterwijding Aartsbisdom Utrecht: Ronald den Hartog
Lees meer >>
19-09-2017

Missio Werelsmissiemaand 2017: Burkino Faso
Lees meer >>
14-09-2017

Kevelaerlof in Haaksbergen op 1 oktober
Lees meer >>
07-09-2017

Vredesweek 16 - 24 september 2017 "De kracht van verbeelding"
Lees meer >>
07-09-2017

Cursus Profeet en Kunstenaar als zieners - tussen aanklacht en visioen
Lees meer >>
07-09-2017

Zindag: Aan de Berkel
Lees meer >>
06-09-2017

Parochiebedevaart naar Lourdes mei 2018
Lees meer >>
05-09-2017

Uitnodiging informatieavond Vormsel op 12 en 20 september
Lees meer >>
04-09-2017

Pastoraal werker Hetty Bresser gaat met vervroegd pensioen
Lees meer >>
02-09-2017

Nieuws uit de vergadering van het parochiebestuur op 30 augustus 2017
Lees meer >>
01-09-2017

Extra aandacht voor eenzaamheid in het Inloophuis Neede
Lees meer >>
01-09-2017

Vredesweek 2017: De kracht van verbeelding
Lees meer >>
27-08-2017

Wat u misschien nog nooit gezien hebt in de Calixtusbasiliek
Lees meer >>
27-08-2017

Boekbespreking in najaar 2017: Kom tot rust
Lees meer >>
27-08-2017

Bibliodrama
Lees meer >>
24-08-2017

Uitnodiging presentatie- en installatieviering
Lees meer >>
23-08-2017

Eibergen viert patroonsfeest op 10 september
Lees meer >>
21-08-2017

Dierendagviering op zondag 1 oktober in Neede
Lees meer >>
08-08-2017

Centraal secretariaat St. Paulus - St. Ludger
Lees meer >>
06-08-2017

Jan Klein Zeggelink (85), geboren in Beltrum, zorgt al 60 jaar voor zijn parochianen
Lees meer >>
02-07-2017

Bedevaarten naar Kevelaer: 9 september en 1 november
Lees meer >>
01-07-2017

"Zindag" aan de Berkel
Lees meer >>
01-07-2017

Cursus 'Profeet en kunstenaar als zieners - tussen aanklacht en visioen'
Lees meer >>
26-06-2017

Vormselvoorbereiding 2017-2018 in de St. Paulusparochie
Lees meer >>
13-01-2017

Maandelijkse inzameling voor voedselbank
Lees meer >>