Nieuws uit de vergadering van het parochiebestuur op 30 augustus 2017

Tijdens de bestuursvergadering van 30 augustus j.l. zijn weer veel zaken de revue gepasseerd.

 

 • Pastoraal team
  Het pastoraal team is bezig een taakverdeling te maken voor de werkzaamheden in de St. Paulusparochie en de St. Ludgerparochie. Gelet op de beperkte bezetting en het grote werkgebied is dit een lastige klus.

 • Samenwerking met St. Ludgerparochie
  Er is een Bestuurscommissie gevormd om zaken te coördineren. Dat levert het nodige extra overleg en werk op in deze opstartperiode.
  Het Centraal Secretariaat van de twee parochies wordt per 1 oktober in Groenlo gehuisvest. De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang. Het Centraal Secretariaat wordt bemenst door Angela Röeling en Francis Poelhuis die samen het pastoraal team ondersteunen. Daarnaast ondersteunen ze ieder één van de besturen.

 • Financiën
  Het Bisdom heeft de jaarrekening over 2016 goedgekeurd. Een mooi resultaat, dankzij de inzet van vele betrokkenen. Inmiddels is het opstellen van de begroting voor 2018 opgestart. Dit is elk jaar weer een hele klus voor de financiële mensen in onze parochie.

 • Beheer gebouwen
  Er wordt gezocht naar verbetering van het geluid in de Calixtusbasiliek. De eerste offerte voor een verbeterde installatie viel nogal prijzig uit, daarom wordt een tweede offerte aangevraagd.
  De voormalige pastorie van Rekken is verkocht, wel nog onder voorbehoud van goedkeuring door het Bisdom.
  Het voornemen bestaat om ook de voormalige pastorie van Lievelde te verkopen. Dit wordt verder uitgewerkt.
  De voormalige pastorie van Eibergen wordt verhuurd, eerst tijdelijk aan particulieren, daarna aan een uitvaartonderneming.

 • Bezoeken locaties
  Het bestuur hecht aan een goede communicatie. De komende periode bezoeken delegaties van het parochiebestuur alle locatieraden. Hierbij zullen wensen, mogelijkheden en zorgen over en weer aan bod komen. 

 

20-05-2018

Een bijzondere rondleiding in de Calixtusbasiliek op 18 juni
Lees meer >>
15-05-2018

Lourdesreis 2018
Lees meer >>
14-05-2018

Bedevaart Kevelaer 2018: Zoek Vrede!
Lees meer >>
14-05-2018

Tienerkamp Bisdom: Back to basic
Lees meer >>
08-05-2018

Viering Sacramentsdag op 3 juni met plechtig Lof in Groenlo
Lees meer >>
07-05-2018

In de voetsporen van Paulus
Lees meer >>
03-05-2018

De wandeling (pelgrimage)
Lees meer >>
01-05-2018

Afscheid van de St. Paulusparochie (door pastor Zoet)
Lees meer >>
01-05-2018

Uitnodiging St. Paulusdag
Lees meer >>
01-05-2018

Nationaal Holocaust Museum in oprichting
Lees meer >>
10-04-2018

Zondag 24 juni 2018 is de St. Paulusdag in Eibergen
Lees meer >>
01-04-2018

Mededeling van de parochiebesturen Sint Paulus en Sint Ludger en het pastorale team
Lees meer >>
27-02-2018

Kloosterdagen in Megen (20 t/m 23 augustus 2018)
Lees meer >>
14-12-2017

Verenigd in gebed voor de vrede
Lees meer >>