Nieuws uit de vergadering van het parochiebestuur op 30 augustus 2017

Tijdens de bestuursvergadering van 30 augustus j.l. zijn weer veel zaken de revue gepasseerd.

 

 • Pastoraal team
  Het pastoraal team is bezig een taakverdeling te maken voor de werkzaamheden in de St. Paulusparochie en de St. Ludgerparochie. Gelet op de beperkte bezetting en het grote werkgebied is dit een lastige klus.

 • Samenwerking met St. Ludgerparochie
  Er is een Bestuurscommissie gevormd om zaken te coördineren. Dat levert het nodige extra overleg en werk op in deze opstartperiode.
  Het Centraal Secretariaat van de twee parochies wordt per 1 oktober in Groenlo gehuisvest. De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang. Het Centraal Secretariaat wordt bemenst door Angela Röeling en Francis Poelhuis die samen het pastoraal team ondersteunen. Daarnaast ondersteunen ze ieder één van de besturen.

 • Financiën
  Het Bisdom heeft de jaarrekening over 2016 goedgekeurd. Een mooi resultaat, dankzij de inzet van vele betrokkenen. Inmiddels is het opstellen van de begroting voor 2018 opgestart. Dit is elk jaar weer een hele klus voor de financiële mensen in onze parochie.

 • Beheer gebouwen
  Er wordt gezocht naar verbetering van het geluid in de Calixtusbasiliek. De eerste offerte voor een verbeterde installatie viel nogal prijzig uit, daarom wordt een tweede offerte aangevraagd.
  De voormalige pastorie van Rekken is verkocht, wel nog onder voorbehoud van goedkeuring door het Bisdom.
  Het voornemen bestaat om ook de voormalige pastorie van Lievelde te verkopen. Dit wordt verder uitgewerkt.
  De voormalige pastorie van Eibergen wordt verhuurd, eerst tijdelijk aan particulieren, daarna aan een uitvaartonderneming.

 • Bezoeken locaties
  Het bestuur hecht aan een goede communicatie. De komende periode bezoeken delegaties van het parochiebestuur alle locatieraden. Hierbij zullen wensen, mogelijkheden en zorgen over en weer aan bod komen. 

 

13-01-2018

Inspiratie uit de Schrift en boekbespreking
Lees meer >>
13-01-2018

Huispaaskaarsen bestellen
Lees meer >>
10-01-2018

De Maria Passie komt naar Gaanderen
Lees meer >>
03-01-2018

Lichtjesavond
Lees meer >>
01-01-2018

Lezing door Herman Scholte Albers: 'Voor wiens Gelaat ik sta'
Lees meer >>
01-01-2018

Kerkbalans 2018: Geef voor je kerk
Lees meer >>
01-01-2018

Voortaan permanente inzameling voor de Voedselbank
Lees meer >>
01-01-2018

Zondag van gebed voor de eenheid
Lees meer >>
01-01-2018

Beleidsadviesgroep Diaconie zoekt versterking
Lees meer >>
01-01-2018

Nieuws van het parochiebestuur (n.a.v. de vergadering van 19 december)
Lees meer >>
22-12-2017

Communie voorbereiding
Lees meer >>
14-12-2017

Verenigd in gebed voor de vrede
Lees meer >>
19-11-2017

Doopviering 29 oktober 2017 in Eibergen
Lees meer >>
06-08-2017

Jan Klein Zeggelink (85), geboren in Beltrum, zorgt al 60 jaar voor zijn parochianen
Lees meer >>