Nieuws uit de vergadering van het parochiebestuur op 30 augustus 2017

Tijdens de bestuursvergadering van 30 augustus j.l. zijn weer veel zaken de revue gepasseerd.

 

 • Pastoraal team
  Het pastoraal team is bezig een taakverdeling te maken voor de werkzaamheden in de St. Paulusparochie en de St. Ludgerparochie. Gelet op de beperkte bezetting en het grote werkgebied is dit een lastige klus.

 • Samenwerking met St. Ludgerparochie
  Er is een Bestuurscommissie gevormd om zaken te coördineren. Dat levert het nodige extra overleg en werk op in deze opstartperiode.
  Het Centraal Secretariaat van de twee parochies wordt per 1 oktober in Groenlo gehuisvest. De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang. Het Centraal Secretariaat wordt bemenst door Angela Röeling en Francis Poelhuis die samen het pastoraal team ondersteunen. Daarnaast ondersteunen ze ieder één van de besturen.

 • Financiën
  Het Bisdom heeft de jaarrekening over 2016 goedgekeurd. Een mooi resultaat, dankzij de inzet van vele betrokkenen. Inmiddels is het opstellen van de begroting voor 2018 opgestart. Dit is elk jaar weer een hele klus voor de financiële mensen in onze parochie.

 • Beheer gebouwen
  Er wordt gezocht naar verbetering van het geluid in de Calixtusbasiliek. De eerste offerte voor een verbeterde installatie viel nogal prijzig uit, daarom wordt een tweede offerte aangevraagd.
  De voormalige pastorie van Rekken is verkocht, wel nog onder voorbehoud van goedkeuring door het Bisdom.
  Het voornemen bestaat om ook de voormalige pastorie van Lievelde te verkopen. Dit wordt verder uitgewerkt.
  De voormalige pastorie van Eibergen wordt verhuurd, eerst tijdelijk aan particulieren, daarna aan een uitvaartonderneming.

 • Bezoeken locaties
  Het bestuur hecht aan een goede communicatie. De komende periode bezoeken delegaties van het parochiebestuur alle locatieraden. Hierbij zullen wensen, mogelijkheden en zorgen over en weer aan bod komen. 

 

21-09-2017

Hubertusviering in Rekken op 15 oktober
Lees meer >>
20-09-2017

Priesterwijding Aartsbisdom Utrecht: Ronald den Hartog
Lees meer >>
19-09-2017

Missio Werelsmissiemaand 2017: Burkino Faso
Lees meer >>
14-09-2017

Kevelaerlof in Haaksbergen op 1 oktober
Lees meer >>
07-09-2017

Vredesweek 16 - 24 september 2017 "De kracht van verbeelding"
Lees meer >>
07-09-2017

Cursus Profeet en Kunstenaar als zieners - tussen aanklacht en visioen
Lees meer >>
07-09-2017

Zindag: Aan de Berkel
Lees meer >>
06-09-2017

Parochiebedevaart naar Lourdes mei 2018
Lees meer >>
05-09-2017

Uitnodiging informatieavond Vormsel op 12 en 20 september
Lees meer >>
04-09-2017

Pastoraal werker Hetty Bresser gaat met vervroegd pensioen
Lees meer >>
02-09-2017

Nieuws uit de vergadering van het parochiebestuur op 30 augustus 2017
Lees meer >>
01-09-2017

Extra aandacht voor eenzaamheid in het Inloophuis Neede
Lees meer >>
01-09-2017

Vredesweek 2017: De kracht van verbeelding
Lees meer >>
27-08-2017

Wat u misschien nog nooit gezien hebt in de Calixtusbasiliek
Lees meer >>
27-08-2017

Boekbespreking in najaar 2017: Kom tot rust
Lees meer >>
27-08-2017

Bibliodrama
Lees meer >>
24-08-2017

Uitnodiging presentatie- en installatieviering
Lees meer >>
23-08-2017

Eibergen viert patroonsfeest op 10 september
Lees meer >>
21-08-2017

Dierendagviering op zondag 1 oktober in Neede
Lees meer >>
08-08-2017

Centraal secretariaat St. Paulus - St. Ludger
Lees meer >>
06-08-2017

Jan Klein Zeggelink (85), geboren in Beltrum, zorgt al 60 jaar voor zijn parochianen
Lees meer >>
02-07-2017

Bedevaarten naar Kevelaer: 9 september en 1 november
Lees meer >>
01-07-2017

"Zindag" aan de Berkel
Lees meer >>
01-07-2017

Cursus 'Profeet en kunstenaar als zieners - tussen aanklacht en visioen'
Lees meer >>
26-06-2017

Vormselvoorbereiding 2017-2018 in de St. Paulusparochie
Lees meer >>
13-01-2017

Maandelijkse inzameling voor voedselbank
Lees meer >>