Reparatie van het Kerkorgel

Reparatie kerkorgel.

Op 26 april j.l. werd ons kerkorgel gerepareerd!

Daar zijn wij maar vooral natuurlijk onze dirigent en koren heel blij mee.

We bedanken u, kerkgangers, dan ook voor de giften die u heeft geschonken voor dit doel.

Helaas is dit nog maar een kleine onderhoudsbeurt, een grote restauratie van het orgel zal over enkele jaren onontkoombaar zijn. Daarom is het ook noodzaak dat we nog doorgaan met sparen daarvoor middels collectes en uw vrije gaven die we blijven aanbevelen.

?