Misintenties

Misintenties kunt u na een Eucharistieviering opgeven in het kantoortje van de kerk. Schriftelijk kan ook, in de brievenbus naast de voordeur van de pastorie. U wordt vriendelijk verzocht om geen intenties in te dienen bij de redactieleden van de Kerkklok of bij locatieraad-leden aan huis.
De kosten voor een gewone intentie én voor een jaargedachtenis bedragen € 10,-.
Betaling kan op bankrekeningnummer : NL57 RABO 01136 01743 t.n.v. St.Paulus Rekken.

Intenties voor de volgende Kerkklok dienen telkens uiterlijk op de zondag 10 dagen voor het verschijnen van de Kerkklok voor 10.00 uur ingeleverd te zijn bij het locatiebestuur. Voor de juiste data van inlevering kijkt u s.v.p. in de huisige Kerkklok.