Locatieraad

De locatie "Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming" in Beltrum maakt deel uit van de St. Paulusparochie. Naast het parochiebestuur heeft elke locatie ook een zgn. 'locatieraad'.

De locatieraad draagt zorg voor de gebouwen, begraafplaats, financiën en andere zaken die tot de dagelijkse organisatorische gang van zaken horen.

De locatieraad vergadert elke 4 weken.

Samenstelling locatieraad Beltrum ziet u hieronder.

 

LOCATIERAAD  

  PASTORAATSGROEP

BELTRUM 

Voorzitter

Harry Geverinck

Gemeenschapsopbouw  

Ria Zieverink

Secretaris

Margriet Spexgoor

Diaconie

 

Penningmeester

Budgethouder

Paulien Ribbers

Catechese

Jacqueliene Slütter 

Bouwzaken / Gebouwen

 

Liturgie

Sylvia Tackenkamp

Paul Ribbers


Kerkhofcommissie


Anton Helmers

 

Notulist                       

Martin Groot Severt

 

Pastoraatsgroep

Naast het organisatorische aspect van de locatie waarin de locatieraad voorziet, is pastorale zorg een wezenlijk onderdeel van ons samen-kerk-zijn.

Binnen de kerk kennen we 4 werkvelden: liturgie, diaconie, catechese en gemeenschapsopbouw.
De pastoraatsgroep ziet toe op een goede invulling van deze werkvelden en is een aanspreekpunt voor mensen die behoefte hebben aan pastorale zorg.
De pastoraatsgroep onderhoudt nauwe contacten met het pastoresteam.

In de St. Paulusparochie wordt nog gewerkt aan het opzetten van pastoraatsgroepen.

De pastoraatsgroep van de locatie "Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming" in Beltrum bestaat uit:

CONTACTPASTOR voor pastoraatsgroep

 

   

GEMEENSCHAPSOPBOUW

DIACONIE

   

Pastoraal werkster C. Roetgerink

 

 

Ria Zieverink

 

 

 

GEMEENSCHAPSOPBOUW

DIACONIE

   

Werkgroepen

Werkgroepen

   

Bezorging Contactblad "de Echo"

Alinkstichting

Bezorging kerkbalans

Bezoekersgroep verliezen verwerken

Interieurverzorgsters

 

Katholieke Bond Ouderen KBO/Samen Leven

Contactpersoon dag verliezen  verwerken

Kerkradio

 

Oecumenische raad

Missie ontwikkeling en vrede (MOV)

Pastoresteam

Parochiële caritas instelling   (P.C.I)

Postbode

Pastoresteam

Redactie contactblad "de Echo"

Ziekenbezoekgroep Zonnebloem

Registratie ledenbestand

 

Welkom nieuwe parochianen

 

Werkgroep secretariaat

 

 

CONTACTPASTOR voor pastoraatsgroep

 

 

 

CATECHESE

LITURGIE

   

Pastoraal werkster 

Pastoor H. de Jong

Pastoraal werkster C. Roetgerink

 

   

Jacqueline Slütter 

Ria Zieverink, Jacqueline Slütter, Paul Ribbers

CATECHESE

LITURGIE

   

Pastoor H. de Jong

Werkgroepen

Werkgroepen

Acolieten

1e Communie

Avondwake

Doop catechese

Begeleiding uitvaarten

Familie vieringen

Bijzondere vieringen

Huwelijks catechese

Cantor

Onder de regenboog

Collectanten

Overleg ouders-school-parochie

Communie uitreikers

Pastorale school

Kerkversiering

Pastoresteam

Kerststalopbouw

 

Koren: Dames-en Herenkoor,

 

Kiddoesj, Zanggroep Rhumtas

 

Lectoren

 

Mariakapel

 

Misdienaars

 

Organisten

 

Pastoresteam

 

Woord-en communievieringen

 

Ziekencommunie SKB

  Koster

Vrijwilligersberaad en vacaturecommissie

vallen onder de hele pastoraatsgroep

 

 

 Onze visie op ontwikkelen nieuw beleidsplan

DE LOCATIERAAD GELOOFT IN DE TOEKOMST VAN DE BELTRUMSE KERK

De Beltrumse geloofsgemeenschap, ofwel de Beltrumse kerk met het gebouw en de vele activiteiten die van hieruit georganiseerd worden, maakt sinds een paar jaar deel uit van de St. Paulusparochie. In de afgelopen periode heeft u het een en ander kunnen lezen over de ontwikkelingen die binnen onze Parochie gaande zijn en over de voorbereidingen om te komen tot een nieuw beleidsplan. Het beeld dat hieruit naar voren komt, is op veel fronten niet erg positief. De teruggang van het aantal gelovigen, de inkrimping van het pastoraal team en de afname van de financiële draagkracht  maakt dat soms pijnlijke keuzes moeten worden gemaakt.

Positieve ontwikkelingen

Als Locatieraad vinden we het jammer dat in alle bespiegelingen zo nadrukkelijk wordt ingezoomd op de mogelijke negatieve gevolgen. Wij zien de laatste jaren ook veel goede en positieve ontwikkelingen. Als kerkbezoeker heeft u de keuze uit een variatie aan vieringen in het weekend en kunt u nog altijd door de week (op woensdagmorgen) een viering bijwonen. In Beltrum hebben we maar liefst vier koren met elk hun eigen geluid en met enthousiaste leden. Wij kunnen trots zijn op een grote betrokkenheid: van de 2.500 mensen zetten zich maar liefst +/- 400 parochianen actief in om onze geloofsgemeenschap levend te houden. Die betrokkenheid blijkt ook uit het resultaat van de Actie Kerkbalans. In tegenstelling tot de landelijke trend, is het aantal deelnemers in Beltrum juist toegenomen.  

Er samen voor gaan

Een geloofsgemeenschap ook in de toekomst vitaal houden, betekent meer dan zorgen voor een sluitende begroting. Dit is belangrijk, maar kernpunt is  om het samen verantwoordelijk zijn voor de toekomst van onze kerk. Via het locartieblad De Echo houden we contact met elkaar, wat belangrijk is voor de betrokkenheid en saamhorigheid.

ln de Beltrumse Locatieraad weten we ook dat gemeenschapszin niet vanzelf komt. Het vraagt van ons allemaal een bijdrage. Dit gebeurt al door velen van ons die zich inzetten als koorlid, actief zijn in een van de vele werkgroepen of als vrijwilliger.  Maar ook door het kerkbezoek en het gezamenlijk vieren van diensten. En als er een beroep op u wordt gedaan, zeg dan niet: “dat kan een ander wel doen”, maar kijk wat uw bijdrage kan zijn. Als we ons als Beltrumse geloofsgemeenschap samen inzetten voor onze kerk dan kunnen we met een positief gevoel vooruit kijken. 

Toekomst en bestaansrecht

Als Locatieraad geloven we dan ook dat onze Beltrumse kerk, als onderdeel van de St. Paulusparochie, een toekomst en bestaansrecht heeft.Wij zullen ons daar, hopelijk samen met u, sterk voor maken en kijken met vertrouwen naar de toekomst. 

De Locatieraad Beltrum