Secretariaat

Bij het locatiesecretariaat kan iedereen tijdens opening tijden met allerlei vragen terecht. Het is laagdrempelig, het is er voor elke parochiaan en iedereen is van harte welkom.
Bij het locatiesecretariaat kunt u bijv. misintenties opgeven, een jubileumviering aanvragen of een doopbewijs aanvragen.
Heeft u een vraag waarop het locatiesecretariaat niet direct een antwoord heeft, dan spelen zij die vraag door naar de juiste werkgroep of persoon.

Parochiesecretariaat:

Het Parochie- / locatiesecretariaat is gevestigd in het parochiecentrum

(0544 - 48 21 11)

Adres: Parochiecentrum, Achterom 2, 7156 ME Beltrum

E-mail: parochiebeltrum@hetnet.nl

 

De openingstijden:

maandag van  19.00 - 20.00 uur

donderdag van 10.30 - 11.30 uur

 

U kunt er terecht voor:

- Opgave misintenties (€ 10.00 incl. jaargedachtenis)

- Vragen en informatie

- Aanmeldingen doop / huwelijk

- Kerkradio

- Ledenadministratie (voor alle vragen)


Aanleveren kopie voor "de Echo" bij:


Mario te Brinke, Westerhaar 10, Beltrum.


- In brievenbus, wel duidelijk vermelden: 'Kopie Echo'
- Of per e-mail: hmdvtenbrinke@hotmail.com s.v.p. in 'Word-document'

De Echo is het contactblad voor de geloofsgemeenschap Onze Lieve Vrouw Tenhemelopening.

Het contactblad heeft verschijn cyclus van 4 weken, op de vrijdag.

De abonnementskosten bedragen € 11.50 per jaar.

De Echo is tot een jaar terug, in te zien op deze website.


Aanleveren kopie voor kerkelijke vieringen,

na telefonische afspraak bij:


Lucy Spekschoor, Kleine Haar 2, Beltrum.


U kunt haar elke werkdag bellen tussen 18.00 en 19.00 uur
op telefoonnummer: 0544 – 48 20 51.
E-mail:lucyspekschoor@gmail.com

Aanleveren kopie voor overige drukwerk:


na telefonische afspraak 06 – 23 93 68 14 bij: ’t Achterummeke.

Achterom 1 (rechts naast Pastor Scholten)
Brievenbus is aanwezig.
E-mail: achterummeke@live.nl

 

Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming Beltum

Bezoek- en postadres:

Parochiecentrum, Achterom 2, 7156 ME Beltrum
Telefoon: 0544 – 48 21 11
E-mail: parochiebeltrum@hetnet.nl t.n.v. R.K. Locatieraad Beltrum
Bankrekening / IBAN: NL13 RABO.0105.5020.65
Website: stpaulusparochie.nl Dan klikken op Beltrum

Pastorale zorg:

Zijn er voorkomende gevallen waarbij voor u persoonlijk
of voor uw directe omgeving pastorale zorg gewenst is,
dan neemt u contact op met een van de volgende pastores:
Pastores: Postadres: telefoon:

H. de Jong Kloostersteeg 7 7141 BB Groenlo 06 – 12 37 97 93  pastoordejong@stpaulusparochie.nl

Pastor Ronald den Hartog

C. Peters e-mail: c.peters@stpaulusparochie.nl

Klik hier voor details van het pastoresteam van de St. Paulusparochie

Koster: Henk Klein Gunnewiek

Bij elke viering zorgt de koster voor het openen van de kerk, het inschakelen van de geluidsinstallatie en verlichting, het aansteken van de kaarsen, boekjes klaarleggen, klaarzetten van het liturgisch vaatwerk, het wisselen van de liturgische kleuren etc. En na de viering zorgt de koster ook weer voor het netjes achterlaten van de kerk. De koster draagt met vele anderen verantwoording voor dat bijhouden. De koster is wel de ‘grootste’ vrijwilliger van onze kerk.

Bij overlijden:

Contact opnemen met:

- uitvaartverzorging Ventura DELA Groenlo, tel. (0544) 46 15 15

- GUV & Wekking Uitvaartverzorging Oost-Gelre e.o.
tel. 0900 – 700 7000 (lokaal tarief)

- Uitvaartverzorging Lichtenvoorde-Groenlo, tel. (0544) 37 85 74

Pauline van Veen | Uitvaartbegeleiding <info@paulinevanveen.nl>

- of een uitvaartcentrum naar uw keuze.

Wij bevelen aan dit te blijven doen en niet zelf een pastor te gaan bellen.
Het uitvaartcentrum is op de hoogte van de gang van zaken aangaande de stappen die
genomen moeten worden bij een overlijden.

 


Centraal secretariaat St. Paulusparochie

Contactpersonen:

Francis Poelhuis en Angela Röeling

Nieuwstad 12

7141 BD Groenlo

Email: secretariaat@stpaulusparochie.nl

Email: secretariaat@sintludger.nl

Tel. 0544 - 46 46 63

Geopend: ma t/m don van 8.30 uur tot 15.00 uur en vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur