Gemeenschapsopbouw

Gemeenschaps=opbouw is het werkgebied dat de mogelijkheden schept om in de parochie  de taken van liturgie, catechese en diaconie gestalte te geven. “Opbouw” draagt zorg voor de goede coördinatie en communicatie zodat de gelovigen samen en individueel hun geloof kunnen uiten, versterken en uitgroeien tot een vitale geloofsgemeenschap.

Zij Actief
Redactie/bezorging Echo
Bibliotheek
Kaarten vrijwilligers
Kerktelefoon
Openen dagkapel
Paalsteek, jongeren
Oecumene
Werkgroep Welkom
Koffie na de viering
Website
CD opnames