Liturgie

Onder liturgie verstaan wij alle bijeenkomsten die tot doel hebben, in bezinning en gebed, in woord en of handeling de verbondenheid met elkaar en met God uit te drukken. In de liturgie spreekt God ons aan en wij antwoorden in gebed, in belijdenis en in handeling.

De volgende werkgroepen zijn actief in het werkveld liturgie:

Avondwake
Rozenkrans bidden
Dames en Heren koor
Kinderkoor "Makiko"
Middenkoor "Kumbaya"
Kosters
Regenboog werkgroepen
Gastvrouw weekendviering
Misdienaars
Collectanten
Kind op schoot
Meergaarden
Woord-communiedienst
Lectoren en acolieten