Rond overlijden en uitvaart

Pastorale wacht (06 - 1901 7292)

Vanaf 1 januari 2016 werkt de St. Paulusparochie voor pastorale nood samen met de St. Ludgerparochie, Lichtenvoorde e.o. In situaties van ziekenzalving/ziekenzegening of andere momenten waarbij u een beroep wilt doen op urgente geestelijke zorg kunt u bellen met telefoonnummer 06 - 1901 7292 (uitsluitend in dringende gevallen).

Dit nummer kan gebeld worden op alle weekdagen (dus niet alleen in het weekend). 

Via dit nummer kunt u aangeven wat uw hulpvraag is en de persoon die u te woord staat, neemt contact op met een pastor. Vervolgens wordt u dan teruggebeld.

 

Uitvaarttelefoon per 1 oktober 2013

Met ingang van 1 oktober 2013 is er een centraal nummer voor het melden van uitvaarten in de St. Paulusparochie:

06 - 24 85 52 01

De uitvaartcoördinatoren zijn bij toerbeurt een week bereikbaar voor het aannemen van meldingen van uitvaarten door uitvaartleiders. Zij leggen contact met de locale contactpersonen over de beschikbaarheid van de kerk waar de uitvaartviering zal worden gehouden en regelen een voorganger. De uitvaartleiders worden verzocht om vervolgens zelf contact op te nemen met de  locale contactpersonen voor het regelen van allerlei locale zaken.

Het nummer van de uitvaarttelefoon is bekend gemaakt aan alle uitvaartondernemers die in de St. Paulusparochie actief zijn. Het is niet de bedoeling, dat u als nabestaanden zelf gaat bellen naar de uitvaarttelefoon. Uw uitvaartleider doet dat voor u. 

 

Uitvaartgroep

Met ingang van 1 mei 2011 gaan de leden van de werkgroep Uitvaart zelfstandig voor bij een uitvaart in de St. Paulusparochie. De leden van werkgroep  zijn parochianen die 1,5 jaar een cursus hebben gevolgd en stage hebben gelopen in de parochie. Als zij voorgaan in een uitvaartviering zullen zij gekleed gaan in een gebedsmantel. Zo zijn zij in hun rol als voorganger herkenbaar. Samen met de pastores gaan zij volgens een rooster voor in een uitvaart. Familieleden van een overledene kunnen dus geen voorkeur aangeven voor een voorganger bij de uitvaart. Het voorkeuzesysteem was namelijk niet meer werkbaar voor het pastoresteam. Alleen wanneer een pastor een langdurig pastoraal contact had met een overledene, kan gevraagd worden dat deze pastor de uitvaart verzorgt. Indien mogelijk kan er dan aan dit verzoek worden voldaan.

 

Klik hier voor het uitvaartbeleid (PDF)

 

Klik hier voor het begraafplaatsreglement (PDF)