Diaconie

Onder diaconie wordt verstaan allerlei manieren waarop mensen/groepen/parochies zich solidaair opstellen met mensen in nood en werken aan oplossingen.

 

Dit komt tot uiting door middel van:

 • Zorg: Hulpverlening aan mensen in nood.
 • Solidariteit: De zijde kiezen van mensen in nood en naast hen blijven staan.
 • Verzet: Weerstand bieden tegen elke vorm van onrecht en werken aan verandering van situaties en nstructuren waardoor mensen tot hun recht komen.

Hoe maken wij in onze parochie de diacone zichtbaar?

 • Door de verkondiging in de vieringen.
 • Door individuele parochianen, die vanuit hun geloof en mensenlijke bewogenheid anderen helpen.
 • Door parochiële diaconale werkgroepen, samen het parochiële diaconale groepen, samen het parochieel diaconaal beraad genoemd.

Parochieel Diaconaal Beraad

Het beraad vergadert twee maal per jaar en bestaat uit de volgende groepen:

 • Bezoekersgroep zorghuizen
 • Bezoekersgroep verliezen verwerken
 • Werkgroep verliezen verwerken
 • Ziekenbezoekgroep
 • Bezoekersgroep Molenberg
 • Bezoekersgroep 80 jarigen
 • Vincentiusvereniging
 • Parochiële Caritas Instelling
 • Zonnebloem
 • Stichting Vluchtelingenwerk
 • Werkgroep buitenlandse bewoners
 • Wereldwinkel
 • Werkgroep Noodopvang
 • Comité Dodenherdenking

De individuele groepen vergaderen in onderling overleg.

Verliezen verwerken

± 6 weken na het overlijden van hun dierbare ontvangen de nabestaanden een folder.
Wanneer zij een bezoek op prijs stellen, zal één van de leden met hen contact opnemen.
De groep brengt na een jaar ook het gedachteniskruisje bij de nabestaanden thuis.

Bezoekgroep

De werkgroep verzorgt één keer per jaar een themadag voor nabestaanden.
Zij die in de afgelopen twee jaar een dierbare hebben verloren, worden hiervoor uitgenodigd.