Adressen locatie Rekken:

 

 

 

Postadres:

Locatie
HH Martelaren van Gorcum         

Rekkenseweg 40   

7157 AE Rekken

Voorzitter:

V A C A N T

 

 

Secretaris:


0545-43

secretariaat-rekken@stpaulusparochie.nl  

Budgetbeheerder:

dhr. J.Scholte van Mast

0545-431 369


Begraafplaatsbeheer:

dhr. H. Bos

0545-431 490

 

Parochieblad

mevr. C.H.Papenborg

0545-286 825

 

Ledenadministratie 

dhr. R. Kruger       

0545-431 895 

tevens websitebeheer locatie Rekken

                                           


Bankrekening: 11.36.01.743 t.n.v. St.Paulus Rekken.