Patroonheiligen

De R.K. parochiekerk in Rekken werd bij de inwijding in 1872 gewijd aan de Heilige Martelaren van Gorcum omdat het in dat jaar precies 3 eeuwen geleden was dat deze werden vermoord. Hun verhaal speelt zich af in de 16e eeuw, in de tijd van de Geuzen en de Beeldenstorm. 

Op 9 juli 1572 werden in Den Briel negentien priesters en kloosterlingen opgehangen omwille van hun katholieke geloofsovertuiging. Voor die tijd waren de meesten van hen twee weken lang lichamelijk en geestelijk gemarteld. Het merendeel was afkomstig uit Gorinchem of Gorcum. In katholieke kringen werden en worden ze als de “Martelaren van Gorcum” vereerd. Hun marteling en executie is het meest beruchte misdrijf tegen de katholieke geestelijkheid tijdens de Tachtigjarige Oorlog. De katholieke Kerk verklaarde de Martelaren van Gorcum in 1675 zalig en in 1867 heilig.

Voor meer over deze geschiedenis, beeldende kunst hierover en huidige verering klik op onderstaande link.

Zie verder op: http://www.heiligen.net/heiligen/07/09/07-09-1572-martelaren.php